Program & produksjon


Eirik Jørstad
Eirik Jørstad
Produksjonssjef
Tel: +47 932 38 750
E-post: eirik@fib.no
Spør meg om: Festspillenes program, produksjoner, teknikk, gjennomføring, jobbsøknader og andre forespørsler.
Stillingsprosent: 100%
Per Idar Almås
Per Idar Almås
Prosjektansvarlig
Tel: +47 91 54 56 03
Spør meg om: Arrangement på Festspillenes barneprogram, Nordvegen.
Stillingsprosent: 60%
Pål Ferstad-Løland
Pål Ferstad-Løland
Prosjektansvarlig
Tel: +47 90 75 52 65
E-post: pal@fib.no
Spør meg om: Arrangement på Den Nationale Scene og Grieghallen.
Stillingsprosent: 100%

Elisabeth Hobrad
Elisabeth Hobrad
Produksjons- og logistikkansvarlig
Tel: +47 91 86 37 02
Spør meg om: Debatter/samtaler. Logistikk, hotell, artistpleie og artistbilletter.
Stillingsprosent: 100%
Rachel Louis
Rachel Louis
Prosjektansvarlig
Tel: +47 48 08 84 90
Spør meg om: Crescendo, Festspillkollektivet og arrangement i Håkonshallen og på komponisthjemmene.
Stillingsprosent: 100%
Monica Håkansson
Monica Håkansson
Skolekoordinator
Tel: +47 55 21 06 30
Spør meg om: Arrangement for skoler og barnehager.
Stillingsprosent: 25%

Maria Dalland Larsen
Maria Dalland Larsen
Prosjektansvarlig
Tel: +47 92 24 34 66
E-post: maria@fib.no
Spør meg om: Arrangementer på Festspillenes uteprogram.
Stillingsprosent: 100%
Arbeidsperiode: 09. oktober 17–30. juni 18 (40 % i okt–des, 60 % i jan, 80 % i feb, 100 % mars–juni)
Liv Heidi Ekre
Liv Heidi Ekre
Produksjon og logistikkassistent
Tel: +47 92 46 95 61
Spør meg om: Arrangement på Lystgården, Landscape of Hate, The Great Outdoors, logistikk og artistpleie
Stillingsprosent: 100%
Arbeidsperiode: 01. mars–30. juni 2018
Lars Longva
Lars Longva
Frivilligkoordinator
Tel: 480 96 137
E-post: lars@fib.no
Spør meg om: Alt som har med frivillige i Festspillene å gjøre.
Stillingsprosent: 100%
Arbeidsperiode: 1. desember 2017–30. juni 2018 (25 % til 1. jan., 50 % til 1. mars, 100 % til 30. juni).

Kjersti-Lill Sørgård
Kjersti-Lill Sørgård
Vertskoordinator
Tel: +47 97 54 16 94
Spør meg om: Å jobbe som publikumsvert.
Stillingsprosent: 60%
Arbeidsperiode: 01. mars–30. juni (40 % i mars, 60 % i april, 100 % mai–juni)
Ingebjørg Braseth
Ingebjørg Braseth
AV-koordinator
Tel: +47 984 94 866
Stillingsprosent: 50%
Arbeidsperiode: 01. april–30. juni 2018 (50 % i april, 100 % i mai og juni)