Live Chat Support Software
Tettere på
2014: Grønne glimt av en nasjonshistorie

Kan historiens gang høres?

I dette prosjektet har jeg vært opptatt av nettopp det: å gjøre historien hørbar. Jeg har benyttet en mengde historiske lyddokumenter – stort sett hentet fra NRKs radioarkiv – for å gi tidsbilder. En gruppe nålevende musikere på scenen representerer mennesker av i dag, ofte med et avstandsblikk til fortiden som kan være humoristisk, kjærlig, beundrende eller byggende.

Det er allerede noen år siden Festspillene i Bergen ønsket å bestille et verk av meg i anledning grunnlovsjubileet. Min innfallsvinkel til de siste 200 årenes nasjonalhistorie reflekterer den største utfordring for nasjonen i dag: forholdet til natur og miljø. Nasjonens ansvar for miljøet og fremtiden er understreket i Grunnlovens §110b. Økologien var riktignok ikke inne i bildet da Eidsvolds-mennene la grunnvollen for den nåværende Grunnlov, men i nasjonsbyggingen som fulgte, ble nordmenns forhold til naturen sentral. I Wergelands velkjente nasjonalsang for småbarna er det naturen som gir oss bildet på nasjonen vi skal elske («Mer grønt er gresset ingensteds, mer fullt av blomster vevet»). Bjørnson og Grieg gav oss flere høystemte meditasjoner over naturen som premissgiver for vår eksistens, og som dialogisk motpart. I en sats i min komposisjon forenes Bjørnsons «Ære det evige foraar» med Griegs «Skovstilhed».

Askeladden har vært en sentral skikkelse i norsk mytologi. Askeladden lyktes oftest fordi han lyttet til naturen: Han hadde menneskelig klokskap, god selvtillit, og betraktet seg selv som likemann med enhver. Hans forhold til naturen var i dialogens form: fra naturens stemmer høstet han visdom. Jens Bollings opplesning av folkeeventyrene innleder de fleste avsnittene i verket.

Utferd er et tema i alle Askeladd-eventyrene: Han forlater grua og hjemmet for å utrette noe i den store verden der det er både troll og prinsesser. Ole Bull var en typisk Askeladd-skikkelse som dro ut for å erobre verden med sin musikk, et individuelt motstykke til den kollektive kraftpatriotisme som Grieg og Bjørnson uttrykker gjennom verket om Norrøna-folket som gjennom kamp og stadig nye ærerike skal bringe kraft til andre og øke arbeidsgleden i hjemlandet («Æren øker folkets arbeid»).

Norges store oppdagelsesreisende feires i et eget avsnitt bygget rundt lydopptaket av Fridtjof Nansens minnetale over Amundsen; og Thor Heyerdahl klinger også med.

Norges historie er på mange måter en Askeladds historie: Gjennom kloke valg, individuelt og politisk, og ikke rent lite flaks, har oljerikdommen gitt folk og nasjon gode kår. Norges mytiske nasjonalhelt har, godt hjulpet av sine teknologikyndige brødre, vunnet prinsessa og halve kongeriket. Hvordan samlivet med prinsessen fortsatte og hvordan Askeladdens forvaltning av det halve kongeriket og dets oljerikdom var, forteller eventyrene oss ikke om; eventyret slutter der virkeligheten og nåtiden fortsetter mot det ukjente. Modernismens tidsalder kom for alvor da oljen i Nordsjøen ble funnet, noe som for alltid vil endre vårt forhold til naturen og har skapt umåtelig med velferdsgoder; dette vil høres i et avsnitt av verket viet olje- og velstands-Norge.

Den nasjonale selvhevdelse når sitt klimaks i en sportsorgasme der Norge slår England i fotball. I neste avsnitt bringes vi til besinnelse av Rolf Jacobsens påminnelse om å verdsette de små ting.

Norske forfattere har bidratt til stevtekster med samtidsaktuelle kommentarer som fremføres i nesten-tradisjonell form, før et avsluttende avsnitt – «Lysning over avgrunn» – kontrasterer fremtidstro (representert ved en kontinuerlig stigning av menneskestemmer og instrumenter), med mørkere scenarier (representert ved fallende lyder fra høyttalerne …)

Musikerne er av første klasse: sekstetten Nordic Voices og et instrumentalensemble bestående av Ragnhild Hemsing, Jostein Stalheim, Øystein Birkeland, Ellen Sejerstedt Bødtker og Hans-Kristian Kjos Sørensen. Lydregien er ved Mats Claesson.

Komponist Lasse ThoresenKalender
23. mai - 06. juni 2018
M
T
O
T
F
L
S

14
15
16
17
18
19
20

21
22


7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17Kalender
23. mai - 06. juni 2018
M
T
O
T
F
L
S

14
15
16
17
18
19
20

21
22


7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17<