Live Chat Support Software
Prosjektpartnere
Prosjektpartnere
Kavlifondet

Kavlifondet

Kavlifondet har gjennom en årrekke støttet Festspillene. Særlig har fondet ønsket å støtte tiltak for å gjøre Festspillene tilgjengelig for personer som av ulike årsaker ikke selv har mulighet til å oppsøke det ordinære festspillprogrammet.

Kavlifondet støtter en rekke av arrangementene under Festspillenes uteprogram som er tilgjengelig og gratis for alle. Gjennom et samarbeid med Røde Kors, Robin Hood-huset og andre organisasjoner får vanskeligstilte tilbud om gratis billetter.

Støtten fra Kavlifondet gjør det mulig å gjennomføre konserter på byens sykehjem og seniorsentre til glede for pasienter, beboere, brukere, ansatte og pårørende. I 2017 utvides tilbudet om målrettede arrangement til å inkludere alle aldre, gjennom utviklingen av nye, inkluderende samarbeidsprosjekter i konseptet Festspillkollektivet.

Støtten fra Kavlifondet bidrar også til at Festspillene kan by på gratis åpningsseremoni til glede for hele byens befolkning.

Vi takker Kavlifondet for deres bidrag og engasjement for å gjøre festspillopplevelser tilgjengelig for flere.

Sparebankstiftelsen DNB - Dextra Musica

Sparebankstiftelsen DNB – Dextra Musica

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som har som et av sine hovedmål å øke interessen for og forståelsen av kunst og kultur, spesielt blant barn og unge. Det gjør de gjennom å støtte prosjekter som sørger for god formidling og innbyr til deltakelse. Dextra Musica er et datterselskap av Sparebankstiftelsen DNB, som siden 2006 har kjøpt verdifulle strykeinstrumenter som lånes ut til norske musikere.

Med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB – Dextra Musica byr Festspillene på unge norske musikere i verdensklasse og fremragende internasjonale artister i Troldsalen og i komponisthjemmene til Grieg, Bull og Sæverud på Troldhaugen, Lysøen og Siljustøl.

Midler og samarbeid fra Sparebankstiftelsen DNB – Dextra Musica er i tillegg med på å muliggjøre mentorprogrammet Crescendo.

Festspillene i Bergen takker Sparebankstiftelsen DNB – Dextra Musica for støtten. 

GC Rieber Fondene

GC Rieber Fondene

GC Rieber Fondene yter støtte til allmennyttige sosiale og kulturelle formål, fortrinnsvis i Bergen. I tillegg ytes det bidrag til medisinsk og annen forskning. Blant mange gode kulturelle tiltak har Fondene prioritert å støtte lokale unge talenter, særlig innen musikk. Dette for å sikre videreutvikling av et bredt kulturliv i byen for fremtiden.

Fondene er særlig engasjert, gjennom støtte og med oppfølging, i formål som er rettet mot de sårbare i befolkningen. Å bidra til god og verdig omsorg for eldre, blant annet gjennom musikkterapi, er et slikt formål. GC Rieber Fondene har spilt en utløsende rolle for at Festspillene i år kan by på forestillingen Patina – å eldes med glans i Grieghallen og fagseminaret Leve – Mestring – Bevegelse som er rettet mot demensrammede, deres pårørende og fagmiljøer for eldreomsorg og danseterapi.

Festspillene i Bergen takker GC Rieber Fondene for støtten.

H. Westfal-Larsen og Hustru Anna Westfal-Larsens Almennyttige Fond

H. Westfal-Larsen og Hustru Anna Westfal-Larsen’s Almennyttige Fond har som formål å gi støtte til fremme av saker som er til beste for Bergen bys allmenne vel og kulturelle liv. 

Med støtte fra fondet presenterer komponistene og musikerne Einar Selvik og Ivar Bjørnson Hugsjà med en poesi og et lydbilde som strekker seg fra steinalder til vår samtid. Verket forteller om vår historie og skaper rom for refleksjon over oss selv som folk og vår identitet. 

Festspillene i Bergen takker H. Westfal-Larsen og Hustru Anna Westfal-Larsen’s Almennyttige Fond for bidraget som muliggjør denne urfremføringen glede for hele byen. 

Herman Friele

Herman Friele er en kjent forretningsmann og politiker med hjerte for Bergen og Festspillene, og ønsker å bidra til videreutviklingen av festivalen.

Festspillene og Bergen Nasjonale Opera presenterer Händels store verk, Messias, på årets festspillprogram.

Vi takker Herman Friele for støtte til oppsetningen av dette som er et av verdens mest spilte og høyest verdsatte korverk. Messias fremføres på DNS onsdag 31. mai, og spilles fire kvelder. 

Fritt Ord

Fritt Ord

Stiftelsen Fritt Ord er en allmennyttig privat stiftelse, hvis fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord.

Med støtte fra Stiftelsen Fritt Ord videreføres Ordskifte, et samtaleprogram som skal bidra til å speile og løfte frem viktige tendenser og problemstillinger i samtiden med grunnlag i Festspillenes vidt forgrenede program.

Festspillene i Bergen takker Stiftelsen Fritt Ord for støtten.

Anders Sveaas' Almennyttige Fond

Anders Sveaas' Almennyttige Fond

Formålet med Anders Sveaas’ Almennyttige Fond (ASAF) er å yte bidrag til allmennyttige og veldedige formål, blant annet til unge norske musikere gjennom stipend og utlån av strykeinstrumenter. ASAF eier en samling strykeinstrumenter som fortrinnsvis lånes ut til fremstående unge, norske talenter. 

Festspillene satser på unge både utøvere og publikummere, også til det klassiske programmet. Under våre konsertserier i komponisthjemmene både viderefører og fornyer Festspillene den europeiske salongkonsert-tradisjonen, når vi med støtte fra ASAF fortsetter å løfte frem unge musikere. Det norske og europeiske nivået er høyere enn noensinne, og det å delta i en konsert på Festspillene henger høyt og er en viktig milepæl også for unge artister.

Festspillene er takknemlige for støtten vi har fått av ASAF til å gjennomføre konserter med unge utøvere i komponisthjemmene.Kalender
23. mai - 06. juni 2018
M
T
O
T
F
L
S

14
15
16
17
18
19
20

21
22


7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17Kalender
23. mai - 06. juni 2018
M
T
O
T
F
L
S

14
15
16
17
18
19
20

21
22


7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17<