Live Chat Support Software
GC Rieber Fondene
GC Rieber Fondene

GC Rieber Fondene

GC Rieber Fondene yter støtte til allmennyttige sosiale og kulturelle formål, fortrinnsvis i Bergen. I tillegg ytes det bidrag til medisinsk og annen forskning. Blant mange gode kulturelle tiltak har Fondene prioritert å støtte lokale unge talenter, særlig innen musikk. Dette for å sikre videreutvikling av et bredt kulturliv i byen for fremtiden.

Fondene er særlig engasjert, gjennom støtte og med oppfølging, i formål som er rettet mot de sårbare i befolkningen. Å bidra til god og verdig omsorg for eldre, blant annet gjennom musikkterapi, er et slikt formål. GC Rieber Fondene har spilt en utløsende rolle for at Festspillene i år kan by på forestillingen Patina – å eldes med glans i Grieghallen og fagseminaret Leve – Mestring – Bevegelse som er rettet mot demensrammede, deres pårørende og fagmiljøer for eldreomsorg og danseterapi.

Festspillene i Bergen takker GC Rieber Fondene for støtten.Kalender
23. mai - 06. juni 2018
M
T
O
T
F
L
S

14
15
16
17
18
19
20

21
22


7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17Kalender
23. mai - 06. juni 2018
M
T
O
T
F
L
S

14
15
16
17
18
19
20

21
22


7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17<