Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har pr�vd � tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Hopp til hovedinnhold
22. mai - 05. juni 2019

Festspillkollektivet

Sammen senker vi terskler for store kulturopplevelser.

Beatrice Allegrenti Dance Theatre tilbød danseaktiviteter på demenssenteret ved Røde Kors sykehjem. Beboerne ble invitert til å delta aktivt på egne premisser. Foto: Thor Brødreskift

Festspillkollektivet skaper aktiviteter for mennesker i ulike aldre og med ulike behov for å senke tersklene mange opplever for å benytte seg av kunst og kultur. Samarbeid er nøkkelen til gode prosjekter. I oppstartsåret 2017 besøkte festspillenes artister sykehus, sykehjem, fengsel, skoler og asylmottak med skreddersydde konserter. I 2018 og 2019 videreutvikles samarbeidene og tilbudene, også utenom selve festivaldagene i mai og juni.

Kultur i ulike livssituasjoner

Festspillene ønsker å inkludere, inspirere og utfordre. Festspillkollektivet går rett til kjernen av dette. Det er mange livssituasjoner som kan gjøre det vanskelig å oppsøke konserter og andre kulturarrangement. Festspillene samarbeider med partnere som har kompetanse og kontaktnett til å engasjere mennesker som ellers har vanskelig for å oppleve kultur og kunst. Prosjektene finner sin form i et samarbeid mellom Festspillene, musikere, fagmiljø og aktuelle samarbeidspartnere, og skreddersys for ulike grupper.

Kvalitetskunst til flest mulig 

Festspillene i Bergen skal formidle kvalitetskunst til flest mulig og jobber målrettet for å være tilgjengelig for ulike publikumsgrupper. Kavlifondet har gjennom mange år bidratt til dette arbeidet gjennom støtte til blant annet billettgaver, sykehjemskonserter og uteprogrammet. I 2017 ble sykehjemskonsertene videreutviklet til å inkludere personer i alle aldre og i mange ulike livssituasjoner i konseptet Festspillkollektivet. Festspillkollektivet er støttet av Kavlifondet.

Festspillkollektivet i 2018

Festspillkollektivet brakte i 2018 Festspillene i Bergen til følgende møteplasser:

Barneforestillingen Den store reisen besøkte barn i Kirkens Bymisjons møtested Bamsehiet og på Ny-Krohnborg skole. Foto: Thor Brødreskift

Barn og unge

  • Teaterproduksjonen Romeo og Julie besøkte ungdom på Hyssingen produksjonsskole og Fellesverket aktivitetshus (Røde Kors).
  • Den store reisen besøkte barn i Kirkens Bymisjon Bamsehiet og på Ny-Krohnborg skole.
  • Kling klang besøkte småbarn i Kirkens Bymisjons åpne barnehage på Slettebakken og på Røde Kors sitt krisesenter. Kling klang besøkte også Tveiterås skole, en spesialskole for barn og unge med psykisk utviklingshemming, autisme eller lærevansker.
  • Heidi Marie Vestrheim brakte musikk og eventyr til unge pasienter ved Barne- og ungdomsklinikken på Haukeland.

Eldre voksne

  • Beatrice Allegrenti Dance Theatre tilbød danseaktiviteter på demenssentrene ved Røde Kors sykehjem og Fyllingsdalen sykehjem. Beboerne ble inviteret til å delta aktivt på egne premisser.
  • Catharina Chen (fiolinist) og Jie Zhang (pianist) fremførte ulike verk på Hordnestunet sykehjem, Enkers Aldershjem og Lyngbøtunet.
Artist Heidi Marie Vestrheim opptrådte i Hallvardstuen, et lavterskeltilbud for mennesker i aktiv rus. Foto: Thor Brødreskift

Andre

  • I november vil jazztrioen, Building Instrument, opptre i Robin Hood Huset, et møtested for NAV-brukere, nettverkssøkende og økonomisk vanskeligstilte. Building Instrument vil også opptre på Vardesenteret på Haukeland, et tilbud for kreftpasienter og pårørende.
  • Heidi Marie Vestrheim opptrådte i Hallvardstuen, som er et lavterskeltilbud for mennesker i aktiv rus.
  • Miss Tati returnerte til Bergen Fengsel som del av et større prosjekt hvor de innsatte produserte og opptrådte i en en-dags festival.

Artist residencies

Festspillkollektivet inviterer musikere og kunstnere til å samarbeide med ulike grupper mennesker og organisasjoner/institusjoner på prosjekter som går over lengre tid gjennom Artist Residencies.

Innsatte i Bergen Fengsel samarbeidet med Miss Tati om å lede, produsere og opptre på en minifestival for alle i fengselet. Foto: Thor Brødreskift

"Festspillene i Bergen Fengsel"

Innsatte i Bergen Fengsel samarbeidet med lokale musikere i å lede, produsere og opptre i en en-dags festival for alle i fengselet.

Sang og eventyr

Gjennom hele 2018 vil korleder Ruth Nonseid og artist Katrine Meisfjord samarbeide med flyktninger og migranter i et sang- og historiefortellerprosjekt. Prosjektet er en del av et nettverks- og integrasjonsinitiativ i samarbeid med Papillon Bergen – et møtested for minoritetsjenter og -kvinner.

The Freedom Room: A Symposium on Socially Engaged Arts 

Festspillkollektivet samproduserte et symposium i samarbeid med universiteter og høgskoler på Vestlandet: KMD, UiB, UiS and HVL.

Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies). Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Avslå