Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har pr�vd � tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Hopp til hovedinnhold
22. mai - 05. juni 2019

Festspillkollektivet

Sammen senker vi terskler for store kulturopplevelser.

Beatrice Allegrenti Dance Theatre tilbød danseaktiviteter på demenssenteret ved Røde Kors sykehjem. Beboerne ble invitert til å delta aktivt på egne premisser. Foto: Thor Brødreskift

Festspillkollektivet skaper aktiviteter for mennesker i ulike aldre og med ulike behov for å senke tersklene mange opplever for å benytte seg av kunst og kultur. Samarbeid er nøkkelen til gode prosjekter. I oppstartsåret 2017 besøkte festspillenes artister sykehus, sykehjem, fengsel, skoler og asylmottak med skreddersydde konserter. I 2018 og 2019 videreutvikles samarbeidene og tilbudene, også utenom selve festivaldagene i mai og juni.

Kultur i ulike livssituasjoner

Festspillene ønsker å inkludere, inspirere og utfordre. Festspillkollektivet går rett til kjernen av dette. Det er mange livssituasjoner som kan gjøre det vanskelig å oppsøke konserter og andre kulturarrangement. Festspillene samarbeider med partnere som har kompetanse og kontaktnett til å engasjere mennesker som ellers har vanskelig for å oppleve kultur og kunst. Prosjektene finner sin form i et samarbeid mellom Festspillene, musikere, fagmiljø og aktuelle samarbeidspartnere, og skreddersys for ulike grupper.

Kvalitetskunst til flest mulig 

Festspillene i Bergen skal formidle kvalitetskunst til flest mulig og jobber målrettet for å være tilgjengelig for ulike publikumsgrupper. Kavlifondet har gjennom mange år bidratt til dette arbeidet gjennom støtte til blant annet billettgaver, sykehjemskonserter og uteprogrammet. I 2017 ble sykehjemskonsertene videreutviklet til å inkludere personer i alle aldre og i mange ulike livssituasjoner i konseptet Festspillkollektivet. Festspillkollektivet er støttet av Kavlifondet.

Festspillkollektivet i 2018

Festspillkollektivet brakte i 2018 Festspillene i Bergen til følgende møteplasser:

Barneforestillingen Den store reisen besøkte barn i Kirkens Bymisjons møtested Bamsehiet og på Ny-Krohnborg skole. Foto: Thor Brødreskift

Barn og unge

  • Teaterproduksjonen Romeo og Julie besøkte ungdom på Hyssingen produksjonsskole og Fellesverket aktivitetshus (Røde Kors).
  • Den store reisen besøkte barn i Kirkens Bymisjon Bamsehiet og på Ny-Krohnborg skole.
  • Kling klang besøkte småbarn i Kirkens Bymisjons åpne barnehage på Slettebakken og på Røde Kors sitt krisesenter. Kling klang besøkte også Tveiterås skole, en spesialskole for barn og unge med psykisk utviklingshemming, autisme eller lærevansker.
  • Heidi Marie Vestrheim brakte musikk og eventyr til unge pasienter ved Barne- og ungdomsklinikken på Haukeland.

Eldre voksne

  • Beatrice Allegrenti Dance Theatre tilbød danseaktiviteter på demenssentrene ved Røde Kors sykehjem og Fyllingsdalen sykehjem. Beboerne ble inviteret til å delta aktivt på egne premisser.
  • Catharina Chen (fiolinist) og Jie Zhang (pianist) fremførte ulike verk på Hordnestunet sykehjem, Enkers Aldershjem og Lyngbøtunet.
Artist Heidi Marie Vestrheim opptrådte i Hallvardstuen, et lavterskeltilbud for mennesker i aktiv rus. Foto: Thor Brødreskift

Andre

  • I november vil jazztrioen, Building Instrument, opptre i Robin Hood Huset, et møtested for NAV-brukere, nettverkssøkende og økonomisk vanskeligstilte. Building Instrument vil også opptre på Vardesenteret på Haukeland, et tilbud for kreftpasienter og pårørende.
  • Heidi Marie Vestrheim opptrådte i Hallvardstuen, som er et lavterskeltilbud for mennesker i aktiv rus.
  • Miss Tati returnerte til Bergen Fengsel som del av et større prosjekt hvor de innsatte produserte og opptrådte i en en-dags festival.

Artist residencies

Festspillkollektivet inviterer musikere og kunstnere til å samarbeide med ulike grupper mennesker og organisasjoner/institusjoner på prosjekter som går over lengre tid gjennom Artist Residencies.

Innsatte i Bergen Fengsel samarbeidet med Miss Tati om å lede, produsere og opptre på en minifestival for alle i fengselet. Foto: Thor Brødreskift

"Festspillene i Bergen Fengsel"

Innsatte i Bergen Fengsel samarbeidet med lokale musikere i å lede, produsere og opptre i en en-dags festival for alle i fengselet.

Sang og eventyr

Gjennom hele 2018 vil korleder Ruth Nonseid og artist Katrine Meisfjord samarbeide med flyktninger og migranter i et sang- og historiefortellerprosjekt. Prosjektet er en del av et nettverks- og integrasjonsinitiativ i samarbeid med Papillon Bergen – et møtested for minoritetsjenter og -kvinner.

The Freedom Room: A Symposium on Socially Engaged Arts 

Festspillkollektivet samproduserte et symposium i samarbeid med universiteter og høgskoler på Vestlandet: KMD, UiB, UiS and HVL.

Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies). Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Avslå

Samtale

Koblet til chatbot
Hei! Ingen festspillansatte er tilgjengelige, men kanskje jeg kan hjelpe?
Hei! Jeg er Festspillenes chatbot. Hva kan jeg hjelpe deg med?

Takk for praten!

Hei! Kan vi hjelpe deg med noe?