Live Chat Support Software
Taler & kronikker
Biskop Gunnar Stålsetts tale 2015

Biskop Gunnar Stålsetts tale under åpningen av de 63. Festspillene i Bergen 27. mai 2015.

Deres Majestet, kjære dronning Sonja, kjære statsminister og ordfører, festspilldirektør, og dere det store publikum som igjen skal få oppleve Nordens største festspill - Bergens og nasjonens stolthet.

Teatermannen og trubaduren Bjarte Hjelmeland synger i sin bergensinspirerte Bob Dylan-vise om kjærlighet:

Når regnet slår imot deg, der du går, når du ikke vet din annen råd, da vil jeg elske deg i tusen år. Fordi jeg elsker deg. Når stormen raser over åpent hav, og gjennom sorgens mørke skog. Alt skal bli mye bedre enn du tror. Fordi jeg elsker deg.

Festspillene i Bergen er en slik kjærlighetserklæring til byen og verden. Den gjenspeiler bergenserens sinn. Alltid nystemt, om enn - selv for en nordlending - noen ganger i overkant høystemt. (Men det hender at en fra nord kan overgå det bergenske i begeistring for Bergen! Gratulerer med dagen, ordfører Trude fra Melbu! )

Kjærlighetens dur og moll er tydelig i årets rikholdige program, i alt fra den religionskritiske opera Adam og Eva, til den romantiske Porgy and Bess, den meditative Haydns Jesu syv ord på korset, og i det musikalske universet til store klassikere som Beethoven og Grieg.  Et mangfold av kunstneriske uttrykk fra mange land og generasjoner er Festspillenes kjennemerke.

Er det fordi vi søker kjærlighet at årets tema har slik appell? Eller er det fordi kjærligheten søker oss?  Når vi lengter etter kjærlighet er det fordi Kjærligheten lengter etter oss?

Jeg tror at det kritiske søkelyset i årets festspill vil vise at kjærligheten ikke er blind, men seende, ikke stum men høylytt, ikke likegyldig men engasjert. På kjærlighetens bølgelengde vil klisjeer og fordommer utfordres og tomme fraser avsløres.

Temaet er alltid aktuelt. Hver eneste dag roper verden etter den kjærligheten som river ned murer av fiendskap og bygger fred og forsoning!

Rett kjærlighet og rett til kjærlighet har alltid vært et politisk tema. Bergens store sønn Ludvig Holberg skrev i 1737 boken: Moralske Tanker, en beskrivelse av Bergen. 1700-tallets moralske tanker var på mange måter annerledes enn våre. Men ennå i dag krenkes menneskeverdet i kjærlighetens navn, i religionens, tradisjonens, kulturens og besteborgerlighetens navn. Teatrets søkelys på religion og kvinneforakt er et aktuelt oppgjør med alle former for undertrykkelse og terror i Guds navn

Festspillene begynner på torget. Det er en programerklæring. For torget er samfunnsrommet, et åpent rom med plass til et mangfold av skjebner og livsfortellinger. Her kan politikk, kultur, og livssyn komme ut av sine bobler.

Nettopp på torget, på verdens mange torg, føres en daglig kamp for menneskeverd, frihet og demokrati - til seier eller nederlag. Når religiøs og nasjonalistisk ekstremisme i dag er på fremmarsj i alle religioner og alle regioner, står torget for protesten og for håpet.

På Tahir plassen i Kairo. Rabin plassen i Jerusalem. Maidan plassen i Kiev, Den røde plass i Moskva og Den himmelske freds plass – for en ironi – i Beijing! På torgene i Guatemala kjemper urfolk fortsatt for sin verdighet og i Colombia marsjerer de landløse for sin jord. På markedsplasser i mange muslimske land, som i Pakistan, står kampen om jenters gudgitte rett til utdanning.

Hva kan torget som ofrenes arena si oss om kjærlighet?  

At kjærligheten har to etternavn; nestekjærlighet og toleranse.

Vi opplevde det tydelig i vårt eget nasjonale drama den 22. juli 2011.  På torg og gater, i samfunnshus og gudshus fant vi vårt samlende kroppsspråk. Vi vedkjente oss verdien av de varige verdier i vår historie.

Vårt svar på terror var sanne ord om nestekjærlighet og toleranse, slik Kronprins Haakon gjorde det i sin tale til folkemassen foran Rådhuset: I dag er gatene fylt av kjærlighet!

Overfor de store etiske og politiske dilemmaer i dag må vi våge kjærlighetens forkjørsrett.

Kan det bli Festspillenes budskap anno 2015?

Vi trenger de brennende hjerter i flyktningpolitikken. Det forpliktende engasjementet i miljøpolitikken.  Vi må vise at menneskeverd og naturvern hører sammen. 

I akutt nød må vi bryte ordenes avmakt med handlingens troverdighet. Menneskers liv kan ikke settes på vent.

Humanisten Bjørnstjerne Bjørnson oppfordret oss til å elske våre neste, «ligger han enn i støvet». Kjærlighetens gjenskapermakt må oppleves av de som ligger på gata, i flyktningeleiren, i ørkensanden, i havet.  

«Biskoper, tiggere og narkomane har en ting felles. De synliggjør toleransens smertepunkt i Norge», skrev Fritt Ords leder Knut Olav Åmås.  

Vi er i godt selskap, men det trenges en bredere allianse for å lindre intoleransens smerte.

Vi har et solid felles grunnlag i FNs Charter som bekrefter verdenssamfunnet tro på hvert menneskes iboende verd og som forplikter oss til å praktisere toleranse. Toleranse er krevende. Ytringsfriheten viser hva den koster.

Vi har også en felles basis i Den universelle Menneskerettighetserklæring som krever at all undervisning “skal fremme forståelse, toleranse og vennskap mellom nasjoner, raser og religioner.”

Og vi har en aktuell appell i Unescos erklæring som definerer toleranse som respekt, aksept og verdsetting av mangfoldet i vår verdens kulturer, våre uttrykksformer og måter å være mennesker på.  

Toleranse kan lovfestes. Intoleranse må bekjempes. Men det er i vårt sinn at rasisme og hets mot annerledes troende og tenkende mennesker har sin rot. Det er der kampen må vinnes – i det enkelte menneskes hjerte og sinn. Det er der viljen må formes - i respekt og nestekjærlighet.

Alt som lever er underlagt

Kjærlighetens gjenskapermakt

Bliver den bare prøvet.

Så blir de stående disse tre: tro håp og kjærlighet, og størst blant dem er kjærligheten!

Av Biskop Gunnar Stålsett

Del
FaceBook
Twitter
Mail


Kalender
22. mai - 05. juni 2019
M
T
O
T
F
L
S

13
14
15
16
17
18
19

20
21


6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16Samarbeidspartnere

07000 Bergen Taxi

Festspilltaxi, ring 07000

Terje Lønne

Festspillambassadør

Ekaterina Mohn

Festspillambassadør

Espen Galtung Døsvig v/EGD

Festspillambassadør

Bergens Tidende

Kulturavisen

Atea

IT-drift

Equinor Morgendagens Helter

Vi støtter Morgendagens Helter

Hordaland fylkeskommune

Offentlig støttespiller

Grieg Foundation

Festspillambassadør

Handelshøyskolen BI

Tyngden du trenger

Norsk kulturråd

Offentlig støttespiller

Steinway Piano Gallery Oslo

Leverer Boston flygel til Festspillkontoret

Yvonne og Bjarne Rieber

Festspillambassadører

Per Gunnar Strømberg Rasmussen v/Strømberg Gruppen

Festspillambassadør

Bergen kommune

Offentlig støttespiller

Tom C. Steckmest v/Wallem Steckmest & Co

Festspillambassadør

Birgitte Friele

Festspillkonsul


Kalender
22. mai - 05. juni 2019
M
T
O
T
F
L
S

13
14
15
16
17
18
19

20
21


6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16Samarbeidspartnere

Tom C. Steckmest v/Wallem Steckmest & Co

Festspillambassadør

Handelshøyskolen BI

Tyngden du trenger

Ekaterina Mohn

Festspillambassadør

Grieg Foundation

Festspillambassadør

Steinway Piano Gallery Oslo

Leverer Boston flygel til Festspillkontoret

Espen Galtung Døsvig v/EGD

Festspillambassadør

Hordaland fylkeskommune

Offentlig støttespiller

Per Gunnar Strømberg Rasmussen v/Strømberg Gruppen

Festspillambassadør

Bergens Tidende

Kulturavisen

Yvonne og Bjarne Rieber

Festspillambassadører

Atea

IT-drift

Norsk kulturråd

Offentlig støttespiller

Terje Lønne

Festspillambassadør

Equinor Morgendagens Helter

Vi støtter Morgendagens Helter

Bergen kommune

Offentlig støttespiller

Birgitte Friele

Festspillkonsul

07000 Bergen Taxi

Festspilltaxi, ring 07000


<