Live Chat Support Software
Om Festspillene
Festspillkollektivet

Sammen senker vi terskler for store kulturopplevelser.

Festspillkollektivet: Miss Tati-konsert i Bergen Fengsel i 2017.
Festspillkollektivet: Miss Tati-konsert i Bergen Fengsel i 2017.

Festspillkollektivet skaper aktiviteter for mennesker i ulike aldre og med ulike behov for å senke tersklene mange opplever for å benytte seg av kunst og kultur. Samarbeid er nøkkelen til gode prosjekter. I oppstartsåret 2017 besøkte festspillenes artister sykehus, sykehjem, fengsel, skoler og asylmottak med skreddersydde konserter. I 2018 og 2019 videreutvikles samarbeidene og tilbudene, også utenom selve festivaldagene i mai og juni.

Kultur i ulike livssituasjoner
Festspillene ønsker å inkludere, inspirere og utfordre. Festspillkollektivet går rett til kjernen av dette. Det er mange livssituasjoner som kan gjøre det vanskelig å oppsøke konserter og andre kulturarrangement. Festspillene samarbeider med partnere som har kompetanse og kontaktnett til å engasjere mennesker som ellers har vanskelig for å oppleve kultur og kunst. Prosjektene finner sin form i et samarbeid mellom Festspillene, musikere, fagmiljø og aktuelle samarbeidspartnere, og skreddersys for ulike grupper.

Kvalitetskunst til flest mulig
Festspillene i Bergen skal formidle kvalitetskunst til flest mulig og jobber målrettet for å være tilgjengelig for ulike publikumsgrupper. Kavlifondet har gjennom mange år bidratt til dette arbeidet gjennom støtte til blant annet billettgaver, sykehjemskonserter og uteprogrammet. I 2017 ble sykehjemskonsertene videreutviklet til å inkludere personer i alle aldre og i mange ulike livssituasjoner i konseptet Festspillkollektivet. Festspillkollektivet er støttet av Kavlifondet.

Festspillkollektivet i 2018
I år bringer Festspillkollektivet Festspillene i Bergen til følgende møteplasser:

BARN OG UNGE

  • Romeo og Julie vil besøke ungdom på Hyssingen produksjonsskole og Fellesverket aktivitetshus (Røde Kors).
  • Den store reisen vil besøke barn i Kirkens Bymisjon Bamsehiet og på Ny-Krohnborg skole.
  • Kling klang vil besøke småbarn i Kirkens Bymisjons åpne barnehage på Slettebakken og på Røde Kors sitt krisesenter. Kling klang vil også besøke Tveiterås skole, en spesialskole for barn og unge med psykisk utviklingshemming, autisme eller lærevansker.
  • Heidi Marie Vestrheim vil bringe musikk og eventyr til unge pasienter ved Barne- og ungdomsklinikken på Haukeland.

ELDRE VOKSNE

  • Beatrice Allegrenti Dance Theatre vil tilby danseaktiviteter på demenssentrene ved Røde Kors sykehjem og Fyllingsdalen sykehjem. Her vil beboerne inviteres til å delta aktivt på egne premisser.
  • Catharine Chen (violinist) and Jie Zhang (pianist) vil fremføre ulike verk på Hordnestunet sykehjem, Enkers Aldershjem og Lyngbøtunet.

OTHER

  • Jazztrioen, Building Instrument, vil opptre i Robin Hood Huset, et møtested for NAV-brukere, nettverkssøkende og økonomisk vanskeligstilte. Building Instrument vil også opptre på Vardesenteret på Haukeland, et tilbud for kreftpasienter og pårørende.
  • Heidi Marie Vestrheim vil opptre i Hallvardstuen, som er et lavterskeltilbud for mennesker i aktiv rus.
  • Miss Tati returnerer til Bergen Fengsel som del av et større prosjekt hvor de innsatte produserer og opptrer i en en-dags festival.

PROSJEKTER

Festspillkollektivet inviterer musikere og kunstnere til å samarbeide med ulike grupper mennesker og organisasjoner/institusjoner på prosjekter som går over lengre tid.

"Festspillene i Bergen Fengsel"
Innsatte i Bergen Fengsel samarbeider med lokale musikere til å lede, produsere og opptre i en en-dags festival for alle i fengselet.

Sang og eventyr
Korleder Ruth Nonseid og artist Katrine Meisfjord samarbeider med flyktninger og migranter i et sang- og historiefortellerprosjekt. Prosjektet er en del av et nettverks- og integrasjonsinitiativ i samarbeid med Papillon Bergen – et møtested for minoritetsjenter og -kvinner.

THE FREEDOM ROOM: A SYMPOSIUM ON SOCIALLY ENGAGED ARTS (foregår på engelsk)

As part of Bergen International Festival's socially engaged programme, the Festival Collective, we are co-producing a symposium together with KMD, UiB, UiS and HVL. See the full programme for Wednesday May 23 here and full programme for Thursday May 24 and Friday May 25 here.

The Festival Collective's contribution to the symposium is Professional Development sessions, presented by two of the UK's most notable music workshop leaders, Julian West and Jessie Maryon Davies. The sessions, supported by Kavlifondet, will be open to musicians interested in this field and will take place on May 24 at BIKS.

Jessie Maryon Davies 12:00–13:00
In this session we will look at ideas for simple songs and rounds (canon), accessible and fun vocal warm ups and we’ll explore ways to facilitate improvisation, composition and lyric generation.
Inspired by past community music projects in hospitals and refugee choirs, Jessie will include time for reflection about how to apply all this to working with community groups and vulnerable adults.  Musicians are not required to be professional singers in order to attend this workshop.  It is open to any musician or creative facilitator wishing to learn more about how to incorporate singing into their practise.

Julian West: 15:45–17:00
In this session, we will be considering the range of possibilities that exist for socially engaged arts practice. From relaxed performances, side-by-side projects, audience participation, through to co-creation, we will draw on existing work to explore different approaches. Julian will also talk about his work with Created Out of Mind, an interdisciplinary group of researchers aiming to challenge and shape perceptions of the dementias.

Del
FaceBook
Twitter
Mail


Kalender
23. mai - 06. juni 2018
M
T
O
T
F
L
S

14
15
16
17
18
19
20

21
22


7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17Samarbeidspartnere

07000 Bergen Taxi

Festspilltaxi, ring 07000

Per Gunnar Strømberg Rasmussen v/Strømberg Gruppen

Festspillambassadør

Grieg Foundation

Festspillambassadør

Bergen kommune

Offentlig støttespiller

Statoil Morgendagens Helter

Vi støtter Morgendagens Helter

Yvonne og Bjarne Rieber

Festspillambassadører

Terje Lønne

Festspillambassadør

Atea

IT-drift

Bergens Tidende

Kulturavisen

Tom C. Steckmest v/Wallem Steckmest & Co

Festspillambassadør

Handelshøyskolen BI

Tyngden du trenger

Ekaterina Mohn

Festspillambassadør

Steinway Piano Gallery Oslo

Leverer Boston flygel til Festspillkontoret

Hordaland fylkeskommune

Offentlig støttespiller

Espen Galtung Døsvig v/EGD

Festspillambassadør

Norsk kulturråd

Offentlig støttespiller

Birgitte Friele

Festspillkonsul


Kalender
23. mai - 06. juni 2018
M
T
O
T
F
L
S

14
15
16
17
18
19
20

21
22


7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17Samarbeidspartnere

07000 Bergen Taxi

Festspilltaxi, ring 07000

Per Gunnar Strømberg Rasmussen v/Strømberg Gruppen

Festspillambassadør

Grieg Foundation

Festspillambassadør

Bergen kommune

Offentlig støttespiller

Statoil Morgendagens Helter

Vi støtter Morgendagens Helter

Yvonne og Bjarne Rieber

Festspillambassadører

Terje Lønne

Festspillambassadør

Atea

IT-drift

Bergens Tidende

Kulturavisen

Tom C. Steckmest v/Wallem Steckmest & Co

Festspillambassadør

Handelshøyskolen BI

Tyngden du trenger

Ekaterina Mohn

Festspillambassadør

Steinway Piano Gallery Oslo

Leverer Boston flygel til Festspillkontoret

Hordaland fylkeskommune

Offentlig støttespiller

Espen Galtung Døsvig v/EGD

Festspillambassadør

Norsk kulturråd

Offentlig støttespiller

Birgitte Friele

Festspillkonsul


<