Live Chat Support Software
Av Anders Beyer
En skarpere kritikk

Festspillene i Bergen og Norsk kritikerlag går sammen om en pris til årets beste kritiske tekstarbeid om utøvende kunstarter.

I årets statsbudsjett finner man gledelige tiltak for å styrke kunstkritikken: åtte nye kritikerstipend til en verdi av to millioner kroner.

Samtidig har flere redaksjoner i større riksaviser kuttet hardt i kritikk. Den nylig utgitte utredningen om kunstneres økonomi konstaterer en dreining hos toneangivende medier mot opplevelseskultur på bekostning av refleksjon.

Tilgangen på publiseringskanaler for kvalifisert kritikk er redusert. Også en kritiker med stipend trenger en redaksjon som kan publisere kritikkene hennes, slik at samtalen om og kvalitetsvurderingen av kunsten løftes ut i et offentlig rom. Både kunst og kritikk er ytringer i en offentlig samtale, slik forfatterne av Kulturutredningen 2014 argumenterte for.

Som landets største festival for musikk, dans og teater er Festspillene i Bergen selv en arena og en stemme i kunstoffentligheten. En del av denne offentligheten finnes i det direkte møtet mellom kunst og publikum. Men for at performativ kunst skal bli reflektert over i samfunnet, utenfor konsertsaler og scenerom, er kritikken avgjørende.

I undersøkelsen om kunstneres økonomi er kritikerne den eneste skribentgruppen som ikke er i vekst. Et flertall av kritikerne som har svart, bruker mindre tid på å skrive kritikk enn de gjorde under forrige undersøkelse i 2006. Mens antall kunstnere vokser, svekkes altså mangfoldet blant dem som vurderer og diskuterer kunstneriske uttrykk, og det publiseres færre kritikker.

Festspillene i Bergen ønsker å bidra til kvalifisert og modig kritikk av utøvende kunst.

Derfor samarbeider vi med Norsk kritikerlag om en pris til kritikeren bak årets beste kritiske tekstarbeid om utøvende kunstuttrykk. En uavhengig jury skal kåre vinnerteksten, og prisen vil bli delt ut under et debattarrangement om kritikk på Festspillene i Bergen 7. juni.

Prisen har form av et reisestipend. Som internasjonal festival vil vil oppmuntre vinneren til å reise, enten det er ut av hovedstaden og på kryss og tvers i Norges land eller til toneangivende festivaler og institusjoner ute. Kunst kjenner ingen landegrenser, og norsk musikk og scenekunst er i kontinuerlig dialog med en internasjonal kunstscene.

Da teaterregissør Tore Vagn Lid mottok Kritikerprisen i 2013, beskrev han teaterkunst og teaterkritikk som en felles skapende prosess – konfronterende og nådeløs, men gjensidig skapende og formende. «All standardisering, nedskjæring og kommersialisering av kunstjournalistikken er samtidig et direkte angrep på kunsten. Derfor er det å verne om teatret det samme som å verne om teaterkritikken, og derfor er det å sikre et flerstemt teater uløselig knyttet til det å sikre en flerstemt teaterkritikk», sa han i sin takketale.

Kunst og kritikk utvikler hverandre i gjensidig dialog. Derfor må offentlig finansiert kunstproduksjon følges av offentlige midler til kritikk. Å sikre kunstkritikken bør være en del av kunstpolitikken. Et offentlig ordskifte om kunst er også avgjørende for å formidle kunsten til et større og mer sammensatt publikum.

Festspillene i Bergen deler vårt kunstneriske program inn i fornøyelser, forbindelser og forstyrrelser. Alle tre kategorier trenger en offentlig samtale rundt seg. For en festival med vårt oppdrag er kvalifisert kritikk ikke en forstyrrelse, men en nødvendighet i et samfunn der frie meningsytringer stadig oftere er under angrep.

Av Anders Beyer
Direktør for Festspillene i Bergen

Del
FaceBook
Twitter
Mail


Kalender
23. mai - 06. juni 2018
M
T
O
T
F
L
S

14
15
16
17
18
19
20

21
22


7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17Samarbeidspartnere

Terje Lønne

Festspillambassadør

Bergen kommune

Offentlig støttespiller

Handelshøyskolen BI

Tyngden du trenger

Hordaland fylkeskommune

Offentlig støttespiller

Statoil Morgendagens Helter

Vi støtter Morgendagens Helter

Bergens Tidende

Kulturavisen

Birgitte Friele

Festspillkonsul

Per Gunnar Strømberg Rasmussen v/Strømberg Gruppen

Festspillambassadør

Steinway Piano Gallery Oslo

Leverer Boston flygel til Festspillkontoret

Norsk kulturråd

Offentlig støttespiller

Espen Galtung Døsvig v/EGD

Festspillambassadør

Yvonne og Bjarne Rieber

Festspillambassadører

Atea

IT-drift

Tom C. Steckmest v/Wallem Steckmest & Co

Festspillambassadør

Ekaterina Mohn

Festspillambassadør

Grieg Foundation

Festspillambassadør

07000 Bergen Taxi

Festspilltaxi, ring 07000


Kalender
23. mai - 06. juni 2018
M
T
O
T
F
L
S

14
15
16
17
18
19
20

21
22


7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17Samarbeidspartnere

Bergens Tidende

Kulturavisen

Steinway Piano Gallery Oslo

Leverer Boston flygel til Festspillkontoret

Ekaterina Mohn

Festspillambassadør

Yvonne og Bjarne Rieber

Festspillambassadører

Per Gunnar Strømberg Rasmussen v/Strømberg Gruppen

Festspillambassadør

Hordaland fylkeskommune

Offentlig støttespiller

Bergen kommune

Offentlig støttespiller

Norsk kulturråd

Offentlig støttespiller

Birgitte Friele

Festspillkonsul

Tom C. Steckmest v/Wallem Steckmest & Co

Festspillambassadør

Espen Galtung Døsvig v/EGD

Festspillambassadør

Grieg Foundation

Festspillambassadør

Atea

IT-drift

Statoil Morgendagens Helter

Vi støtter Morgendagens Helter

07000 Bergen Taxi

Festspilltaxi, ring 07000

Terje Lønne

Festspillambassadør

Handelshøyskolen BI

Tyngden du trenger


<