Live Chat Support Software
Tettere på
2013: Dialoger med Grieg

Disse fire verkene omhandler alle det samme temaet: foreningen av folkloristisk materiale med den klassiske tradisjonen.

Kreutzer Quartet. Foto: Richard Bram
Kreutzer Quartet. Foto: Richard Bram

Man finner i dem kan hende også en polemisk antagelse om at fol­kemusikken beholder sin vitalitet, autentisitet og mening, mens den klassiske tradisjonen fort kan bli uinteressant og stagnere, hindret av en fantasiløs fastholdelse av konvensjoner som gjør den virke­lighetsfjern, irrelevant og ikke lenger engasjerende.

Grieg var spesielt viktig for Bartok på grunn av hans etnomusiko­logiske transkripsjoner og publikasjoner – både Griegs egne og de han oppfordret til – med Peter Grainger som en mulig mellommann. Bartoks Strykekvartett Nr. 3, den korteste av hans seks kvartetter, ble komponert i 1927. De to delene (som lassu og friss-partiene i ungarsk Czardas-dans) sammenfatter folkloristiske melodiske og rytmiske strukturer i et lydbilde som er løst knyttet til den kromatis­ke kontrapunktikken og ekspresjonistiske retorikken i Alban Bergs Lyrische Suite, et verk fra året før som Bartok nylig hadde hørt.

Kammermusikken utgjør bare en liten del av Griegs arbeider, noe som problematiseres ytterligere ved at den andre strykekvartetten, pianotrioen og stykket det er snakk om her, alle er uferdige. Grieg lagde, merkelig nok, et utkast til nesten 260 sammenhengende og fullt instrumenterte takter av en klaverkvintett i B-dur (katalogi­sert som EG 118), med så godt som ingen indikasjoner på hvordan den skulle fortsette. Det er ikke et tidlig verk, det er faktisk fra 1890-tallet, og finnes i en «Kladdebok» ved siden av endringene til 1892-fremføringene av teatermusikken hans til Peer Gynt. Opphavet til det musikalske motivet i kvintetten finnes imidlertid i skissene til en Andre Pianokonsert (fra 1883–7).

Forslaget om å fullføre dette ufullendte verket kom fra cellist Paul Cox, kollegaen min ved Southampton University. Han utfordret meg til å, praktisk talt, bli Grieg: å gjøre de hundre årene som skiller Griegs verden fra min uhørbare. Etter betydelig nøling, uvanlig ut­fordrende studier og to mislykkede forsøk som kom så langt at de ble fremvist offentlig, tok jeg meg selv i nakken og bestemte meg for å gi meg i kast med en monotematisk gjennomføring av originalen, slik Griegs skisser antyder. Denne inneholder også en nyskrevet folkedans-scherzo og en langsom sats, og en reprise av Griegs ut­videde eksposisjon som finale.

«Monotematisk» vil i denne sammenhengen si at alt materialet stammer fra den samme motivkilden, noe som understrekes av pi­anoet i Griegs åpningstakter. Denne typen komprimert symfonisk form ble ikke fremmet av de senere tilhengerne av Leipzig-skolen, men Grieg ville ha kjent til den gjennom Liszts verker.

Grieg Quintettsatz gjenskaper formen og proporsjonene i fullfø­ringen av Grieg-kvintetten, men rommer også mitt eget materiale og utelater reprisen/finalen. Innledningsvis trekker jeg veksel på Griegs mulige kilder i Ludvig Mathias Lindemans Ældre og nyere norske fjeldmelodier, samt Schumann, Brahms og Wagner, før jeg til slutt fortsetter som meg selv etter repetisjonen av eksposisjonen, fra takt 257. Folkedans-scherzoen i avslutningen, som minner om hardingfelemusikk, gjentas med kun mindre endringer. Alle sam­menføyningene og forskjellene i stykket er merkbare og tilsiktet, og utgjør en del av formen.

Sæterjentens fridag var opprinnelig et bestillingsverk til Ultima­festivalen i Oslo, for å utforske «samtidens interaksjon med har­dingfeletradisjonen». Det finnes også en tidligere tonesetting av denne folkesangen av Ole Bull, som jeg ikke forsøkte å etterligne. Stykket er faktisk en samling av ulike fragmenter gruppert i fem seksjoner, som er typisk for hardingfelespilling. Den første, tredje og femte begynner med variasjoner over det samme materialet. Stykket kan fremføres solo eller diskret akkompagnert av ett eller to keyboards. Det er dedisert til Liv Merete Kroken, stykkets fan­tastiske første utøver.

Michael FinnissyKalender
23. mai - 06. juni 2018
M
T
O
T
F
L
S

14
15
16
17
18
19
20

21
22


7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17Samarbeidspartnere

Birgitte Friele

Festspillkonsul

Espen Galtung Døsvig v/EGD

Festspillambassadør

Per Gunnar Strømberg Rasmussen v/Strømberg Gruppen

Festspillambassadør

Bergen kommune

Offentlig støttespiller

Bergens Tidende

Kulturavisen

Steinway Piano Gallery Oslo

Leverer Boston flygel til Festspillkontoret

Handelshøyskolen BI

Tyngden du trenger

Hordaland fylkeskommune

Offentlig støttespiller

Tom C. Steckmest v/Wallem Steckmest & Co

Festspillambassadør

Ekaterina Mohn

Festspillambassadør

Statoil Morgendagens Helter

Vi støtter Morgendagens Helter

07000 Bergen Taxi

Festspilltaxi, ring 07000

Grieg Foundation

Festspillambassadør

Atea

IT-drift

Yvonne og Bjarne Rieber

Festspillambassadører

Norsk kulturråd

Offentlig støttespiller

Terje Lønne

Festspillambassadør


Kalender
23. mai - 06. juni 2018
M
T
O
T
F
L
S

14
15
16
17
18
19
20

21
22


7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17Samarbeidspartnere

Terje Lønne

Festspillambassadør

07000 Bergen Taxi

Festspilltaxi, ring 07000

Per Gunnar Strømberg Rasmussen v/Strømberg Gruppen

Festspillambassadør

Tom C. Steckmest v/Wallem Steckmest & Co

Festspillambassadør

Bergen kommune

Offentlig støttespiller

Espen Galtung Døsvig v/EGD

Festspillambassadør

Handelshøyskolen BI

Tyngden du trenger

Statoil Morgendagens Helter

Vi støtter Morgendagens Helter

Yvonne og Bjarne Rieber

Festspillambassadører

Grieg Foundation

Festspillambassadør

Norsk kulturråd

Offentlig støttespiller

Bergens Tidende

Kulturavisen

Birgitte Friele

Festspillkonsul

Hordaland fylkeskommune

Offentlig støttespiller

Atea

IT-drift

Steinway Piano Gallery Oslo

Leverer Boston flygel til Festspillkontoret

Ekaterina Mohn

Festspillambassadør


<