Live Chat Support Software
Tettere på
2013: Olavs draumar

Olavs draumar er skrevet i et språk typisk for Fosse, spekket av potensial for klanger og musikk. Nettopp dét var bakgrun­nen for at ideen om å synge fortellingen.

Det var Espen Røsbak, sjef for Kapittel-festivalen i Stavanger som først fikk idéen. Han ville gjerne at Henrik Hellstenius skulle skrive en opera over teksten Olavs draumar.

— På det tidspunktet hadde jeg ikke lest Jon Fosses roman, men kjente godt til tekstene hans ettersom jeg har samarbeidet med regissør Kai Johnsen, og skrevet musikk til flere urframføringer av Fosses teaterstykker. Men tiden var for kort til å lage en tradisjonell opera av romanen. Derimot begynte vi å diskutere om den kunne synges improvisert, en form for sanglig resitasjon av teksten, for­teller Hellstenius.

Sterk historie

Ideen fortsatte å vokse og omfattet etter hvert både skuespillere og sangere, samt elektronikk. De kom i kontakt med Mette Langfeldt Arnstad, Anders Dale og Svein Solemnes fra Rogaland teater og sangerne Ruth Wilhelmine Meyer og Silje Aker Johnsen.

– I samarbeid besluttet vi å skape en form som åpnet for improvi­sasjon fra de medvirkende samtidig som vi ivaretok tekstens nar­rative form. Dette er en sterk historie som spenner fra det dypt tragiske med mørke gjerninger til en fastholdt tro på skjønnhet og kjærlighet.

Regissør Mette Langfeldt Arnstad satte i gang og laget en redigert versjon av teksten, delte den opp i scener og gjorde den «spillbar». Hellstenius tok så fatt på oppgaven å skrive et partitur som skulle være den grunnleggende konstruksjonen i forestillingen. Dette par­tituret bygget improvisasjoner som ble gjort i felleskap, som igjen ble videreutviklet og skrevet ned.

– Forestillingen er dermed en form for musikalisert tekstlesning, eller konsertteater. Sangerne og skuespillerne holder seg til parti­turets fremdrift, men det er også rom for individuelle og kollektive improvisasjoner. Dette var et veldig fruktbart samarbeid hvor vi har løftet hverandres lesing og kreativitet, ja alles, opp til en større helhet og fortolkning, sier Hellstenius.

Krysser fagfelt

Sangerne og skuespillerne krysser hverandres «fagfelt» - noe som var en grunnleggende tanke fra starten av. Sangerne leser tekst, mens skuespillerne også synger og improviserer.

– De har møtt hverandre med stor ydmykhet. Det ble et kunstne­risk grensesprengende møte hvor de lot seg rive med i en ganske uforutsigbar prosess. Alle aktørene har bidratt med improvisasjoner som har formet den endelige forestillingen.

Mens skuespillerne og sangerne har utbrodert og utviklet partituret gjennom improvisasjoner, har Arnstad og Hellstenius delt oppgaven med å være forestillingens ytre øyne og ører. En slags regi-duo hvor de også her har gått inn i hverandres arbeid.

Gir lytterne et rom

– For publikum ønsker vi med denne formen å gi publikum mulig­heten til å dikte med, la seg fange av stoffet, skape egne bilder og erkjennelser. Den store vekten på det musikalske gir lytterne et rom hvor Fosses tekst kan skape nye meninger i publikums egen opplevelse, sier Hellstenius.

Forestillingen ble en «snakkis» i Stavanger etter premieren i sep­tember 2012, og teamet har fått gode tilbakemeldinger fra både publikum og fagfolk. Pressen beskrev forestillingen blant annet som «en fascinerende og eksperimentell fortolkning av Fosses roman»Kalender
23. mai - 06. juni 2018
M
T
O
T
F
L
S

14
15
16
17
18
19
20

21
22


7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17Samarbeidspartnere

Steinway Piano Gallery Oslo

Leverer Boston flygel til Festspillkontoret

Norsk kulturråd

Offentlig støttespiller

Tom C. Steckmest v/Wallem Steckmest & Co

Festspillambassadør

Statoil Morgendagens Helter

Vi støtter Morgendagens Helter

Birgitte Friele

Festspillkonsul

07000 Bergen Taxi

Festspilltaxi, ring 07000

Hordaland fylkeskommune

Offentlig støttespiller

Yvonne og Bjarne Rieber

Festspillambassadører

Per Gunnar Strømberg Rasmussen v/Strømberg Gruppen

Festspillambassadør

Terje Lønne

Festspillambassadør

Atea

IT-drift

Espen Galtung Døsvig v/EGD

Festspillambassadør

Bergen kommune

Offentlig støttespiller

Ekaterina Mohn

Festspillambassadør

Grieg Foundation

Festspillambassadør

Bergens Tidende

Kulturavisen

Handelshøyskolen BI

Tyngden du trenger


Kalender
23. mai - 06. juni 2018
M
T
O
T
F
L
S

14
15
16
17
18
19
20

21
22


7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17Samarbeidspartnere

Yvonne og Bjarne Rieber

Festspillambassadører

Bergen kommune

Offentlig støttespiller

Bergens Tidende

Kulturavisen

Hordaland fylkeskommune

Offentlig støttespiller

Tom C. Steckmest v/Wallem Steckmest & Co

Festspillambassadør

Steinway Piano Gallery Oslo

Leverer Boston flygel til Festspillkontoret

Birgitte Friele

Festspillkonsul

Grieg Foundation

Festspillambassadør

Atea

IT-drift

Norsk kulturråd

Offentlig støttespiller

Per Gunnar Strømberg Rasmussen v/Strømberg Gruppen

Festspillambassadør

Espen Galtung Døsvig v/EGD

Festspillambassadør

Ekaterina Mohn

Festspillambassadør

Statoil Morgendagens Helter

Vi støtter Morgendagens Helter

Terje Lønne

Festspillambassadør

07000 Bergen Taxi

Festspilltaxi, ring 07000

Handelshøyskolen BI

Tyngden du trenger


<