Live Chat Support Software
Tettere på
2013: Seksuell frigjøring på egne premisser

«Den norske utgaven av bestselgeren Kvinne kjenn din kropp – en håndbok fikk en unik posisjon som et ikon for den kvinnelige seksuelle frigjøringen», skriver Hilde Danielsen i dette utdraget fra Norsk likestillingshistorie 1814–2013.

Foto: Maria Fonfara
Foto: Maria Fonfara

Boken Kvinne kjenn din kropp har siden 70-årene kommet ut i en rekke land og i flere utgaver. Boken har forandret innhold underveis, og i de fleste land blir den bearbeidet og tilpasset den nasjonale situasjonen.

Prosjektet startet som et initiativ fra en kvinnegruppe i Boston i 1969 med mål om å bidra til selvutvikling, folkeopplysning og politisk endring. Den amerikanske tittelen Our Bodies, Ourselves speiler hvordan kropp og identitet knyttes sammen. Boken ble publisert i Norge av et kollektiv av kvinner fra den danske og norske kvinnebevegelsen, og kom ut i stadig nye reviderte utgaver i Norge fram til 2004. I 2013 var den oversatt til 25 språk, og den har blant annet kommet ut i Kina, Tanzania, Albania, Thailand og Egypt. I India er den gitt ut på fire forskjellige språk.

Oppgjør mot dobbeltmoral

Kvinne kjenn din kropp – en håndbok fra 1975, tok opp tema som kvinner og sykdom, kvinners anatomi, abort, fødsel og prevensjon, å være lesbisk, voldtekt, skjønnhetstyranni og overgangsalderen. Illustrasjonene viser stolte, sunne, glade og aktive kvinner. Boken henvender seg direkte til leseren i en tone som inviterer dem til å være kritiske til eksisterende kunnskap.

Kontroll og frigjøring av kropp og seksualitet var et brennhett tema både i kvinnebevegelsen og samfunnet for øvrig i Norge i 1960- og 70-årene. Trass i større aksept for prevensjonsopplysning og abort, og kampanjer for seksuell opplysning i regi av arbeiderbevegelsen, var prevensjon og seksualitet tabubelagt fram mot 1960-årene. Da kom prevensjonsrevolusjonen p-pillen til Norge, og kvinner fikk tilgang på en relativt enkel, billig og sikker familieplanlegging. Det seksualpolitiske klima var kjennetegnet av forsøk på å gjøre seksualitet til et gangbart offentlig tema, og oppgjør mot dobbeltmoral. Normer og idealer for hva som var et godt og verdig seksuelt samliv, var i kraftig endring.

Ta kroppen i egne hender

Det nye skillet mellom seksualitet og reproduksjon som p-pillen og andre prevensjonsmidler åpnet for, satte seksualmoral på dagsordenen. Man kunne være seksuelt aktiv uten at det fikk følger. Slike muligheter kunne også oppleves som krav om å være seksuelt tilgjengelig. Kvinnene mente at de hadde behov for en egen seksuell frigjøring, på sine premisser. De krevde seksualiteten tilbake, fra menn, seksualeksperter, leger og kirken, og ville ta kroppen og seksualiteten i egne hender, både i overført betydning og helt konkret.

«Det er på tide at du sjøl finner ut hva som er bra for kroppen din: hvordan den fungerer når den er frisk, og hva du kan gjøre for å holde den frisk. Du skal ikke bare overlate det til legen, som om det er noe som ikke angår deg. Medisinen definerer hva som er normalt og hva som ikke er det. Derfor er det viktig at du blir med på å definere hva som er normalt».

Det nye fokus for kvinners seksualitet i 1970-årene var klitoris, og det fikk konsekvenser for hva som ble ansett som sunn seksualitet. Klitoris fantes ikke i medisinske framstillinger av kvinners seksualitet før tidlig i 1950-årene. Mens orgasme under det vaginale samleie ble framstilt som det seksuelle høydepunktet av seksualopplyserne i mellomkrigstiden, tok den nye kvinnebevegelsen til orde for å framheve andre seksuelle praksiser.

Kontroll over eget liv

Et av bokens mål er å utvide oppfatningen om hva som er normalt for kvinner. Kvinners helse og seksualliv ble satt inn i en politisk sammenheng. «Vi må gjøre det private offentlig, så vi sammen kan hjelpe hverandre. Du kommer til å finne ut at det dreier seg om politiske problemer, ikke problemer for deg alene.» Boken var ment som hjelp til selvhjelp, den skulle bidra til bevisstgjøring og oppmuntre kvinner til å endre den eksisterende situasjonen. Kvinner skulle frigjøres som gruppe fra patriarkatet, samtidig som hver enkelt kvinne skulle frigjøres som selvstendig individ.

Når kvinnene satte nye premisser for hva som var et godt seksualliv, fikk det konsekvenser for synet på menns seksuelle praksiser. Boken kombinerer opprøret mot medisinsk ekspertise med den feministiske kritikken av de heteroseksuelle idealene for seksualitet. Kvinner som sliter med å få orgasme under samleie, og kanskje tror at det er noe galt med dem, blir fortalt at det er vanlig: «Det er nemlig de færreste kvinner som bryter jublende ut i orgasmer fordi de får en penis i skjeden (…) Det er det samme som å forlange at menn skulle få utløsning av å kysse vår klitoris.» Budskapet er at seksuelle problemer avspeiler samfunnets seksualitet, og at det er mulig å endre de dominerende oppfatningene. Boken målbar ideen om sammenhengene mellom kropp og sinn, mellom det sosiale, psykiske og fysiske: uten kontakt med og kontroll over kroppen har du heller ikke kontakt med eller kontroll over eget liv.

Hilde Danielsen

Fra Norsk likestillingshistorie 1814 – 2013 som utgis på Fagbokforlaget 10. juni 2013. Medforfattere er Eirinn Larsen og Ingeborg W. OwesenKalender
23. mai - 06. juni 2018
M
T
O
T
F
L
S

14
15
16
17
18
19
20

21
22


7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17Samarbeidspartnere

Terje Lønne

Festspillambassadør

Birgitte Friele

Festspillkonsul

Steinway Piano Gallery Oslo

Leverer Boston flygel til Festspillkontoret

Hordaland fylkeskommune

Offentlig støttespiller

Grieg Foundation

Festspillambassadør

Bergens Tidende

Kulturavisen

Tom C. Steckmest v/Wallem Steckmest & Co

Festspillambassadør

Atea

IT-drift

Norsk kulturråd

Offentlig støttespiller

Handelshøyskolen BI

Tyngden du trenger

07000 Bergen Taxi

Festspilltaxi, ring 07000

Per Gunnar Strømberg Rasmussen v/Strømberg Gruppen

Festspillambassadør

Ekaterina Mohn

Festspillambassadør

Bergen kommune

Offentlig støttespiller

Statoil Morgendagens Helter

Vi støtter Morgendagens Helter

Espen Galtung Døsvig v/EGD

Festspillambassadør

Yvonne og Bjarne Rieber

Festspillambassadører


Kalender
23. mai - 06. juni 2018
M
T
O
T
F
L
S

14
15
16
17
18
19
20

21
22


7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17Samarbeidspartnere

Yvonne og Bjarne Rieber

Festspillambassadører

Grieg Foundation

Festspillambassadør

Atea

IT-drift

Espen Galtung Døsvig v/EGD

Festspillambassadør

Terje Lønne

Festspillambassadør

Bergen kommune

Offentlig støttespiller

Handelshøyskolen BI

Tyngden du trenger

Birgitte Friele

Festspillkonsul

Steinway Piano Gallery Oslo

Leverer Boston flygel til Festspillkontoret

Statoil Morgendagens Helter

Vi støtter Morgendagens Helter

Bergens Tidende

Kulturavisen

Hordaland fylkeskommune

Offentlig støttespiller

Per Gunnar Strømberg Rasmussen v/Strømberg Gruppen

Festspillambassadør

07000 Bergen Taxi

Festspilltaxi, ring 07000

Norsk kulturråd

Offentlig støttespiller

Ekaterina Mohn

Festspillambassadør

Tom C. Steckmest v/Wallem Steckmest & Co

Festspillambassadør


<