Live Chat Support Software
Tettere på
2014: Kjære publikum!

Kompani Camping lager uredd scenekunst om aktuelle politiske eller filosofiske problemstillinger i vår samtid. Vi er glade for å ha fått til et spennende samarbeid med Den Nationale Scene i Bergen og Festspillene i Bergen med urpremieren av forestillingen Pearl of Scandinavia. Samarbeidet viser et felles engasjement for at teater skal være en arena for å bearbeide og reflektere over viktige spørsmål.

Kompani Camping arbeider ofte med dokumentariske prosesser når vi produserer nye scenetekster i samarbeid med ulike dramatikere. Sammen med dramatiker Christopher Grøndahl startet vi høsten 2010 med å intervjue flyktninger i Norge om deres livssituasjon. Hvordan de reagerte under dramatiske hendelser sto her sentralt, sammen med tanker om fremtiden og troen på et bedre liv. Prosessen med å skrive manus ble avbrutt av angrepet 22. juli 2011 og tragedien ga et nytt perspektiv på tematikken. Forestillingen fikk etter hvert form som en undersøkelse av en fiktiv politisk terrorsituasjon. Vi har undersøkt hva det er som driver mennesker til å begå ekstreme voldelige handlinger på ulike måter.

Christopher Grøndahls tredelte fortelling henter faktaopplysninger fra virkeligheten og skrur det sammen til en ubehagelig virkelighetsnær fiksjon. Stykket viser tre ulike versjoner av den samme situasjonen. Det er et tankeeksperiment som kretser rundt spørsmål om hva en terrorist er og hva terrorisme er. Ideologiene er hentet fra vår samtid: Jihadimse, høyreekstremisme og miljøterrorisme.  Stykket gir ingen konklusjoner, men leker med klisjeene og fordommene rundt temaet. For å forstå virkeligheten vi lever i, må vi tvinge oss selv til å se flere perspektiver samtidig. Dette åpner forhåpentligvis denne forestillingen for. Sannheten finnes et sted i oss selv, og i samfunnet utenfor teatret. Terrorismen har mange ansikter og det synes ikke om vi har ekstreme meninger eller vil begå ekstreme handlinger.

Kan et menneske ende opp som terrorist, som sikkerhetsvakt eller som minister i Norge? Hva har formet dem og ledet dem på veien? Skuespillerne har meislet ut tre ulike livsløp for sin karakter. Alle veier fører til lugaren på fergen. Enten som sikkerhetsvakt, som minister eller terrorist. Alle har vokst opp i Norge på samme tid.

Arbeidet med de ulike sidene av mennesket kommer til utrykk i bevegelse og regi. Bevegelsene i forestillingen er utviklet for å forsterke og løfte frem karakterene i endring igjennom forestillingen.

Perspektivendringer er også et viktig utgangspunkt for stil og utrykk. Veggene beveger seg i rommet og nye ansikter og sider av karakterene kommer til syne. Det som skjer på scenen setter i gang forandringer i oss – vi må spole tilbake og undersøke igjen og igjen. Teste ut ulike muligheter, tenke alt igjennom på nytt, lete etter nye måter å møte mennesker på, lytte bedre, respondere annerledes. Se alt på nytt.

I regiarbeidet og i skuespillerarbeidet har innhenting av kunnskap og ulike perspektiver vært viktig. Jeg har sett på terrorsaker fra Sri Lanka, England, Frankrike, Tyskland og Norge. Norske Karen Winthers dokumentarfilm The Betrayal har vært en stor inspirasjon. Øyvind Strømmens kloke innspill og bøker skrevet om høyreekstreme miljøer i Norge og Lars Akerhaugs bok Norsk Jihad likeså. I prøveperioden har vi møtt norske soldater med bakgrunn fra Afghanistan. Midtøsten-reporter Sidsel Wold fra NRK har snakket med oss om hatet mot Vesten, og vi har hatt samtaler med Natur og Ungdom. Takk til alle som har bidratt med sin kunnskap og erfaring!

Så hva er det som driver oss til å tenke og handle ekstremt? Er det politikk? Religion? Lengsel etter et bedre liv?  Sier ikke dette noe om alle mennesker? Hva er det som på et mellommenneskelig plan driver oss i livet? Er ideer, religion, politikk viktig for livskvaliteten vår? Hva er verdt å leve for, kjempe for? Hva er verdt å ofre livet for? Er det ikke stort nok i seg selv å bare leve og føre livet videre?

Stykket løftes til slutt opp på et mer filosofisk plan om hvordan vi møter døden. Kan vi å bære bevisstheten om vår egen dødelighet?  Våre barns dødelighet? Alle vet på et eller annet plan at de skal dø en gang. Det er en del av livet. Hvis døden og lidelsen er en del av livet, kan da alt som tar liv være ondskap? Er det å drepe en ond handling? Filosof Lars Svendsen har skrevet om ondskap og hevder at i ideologisk sammenheng finnes ikke ondskap, bare gode hensikter. Det minner oss om at ideer og tanker som får for stor plass i et menneskes liv, kan bære galt av sted.

Katinka Rydin Berge
Regissør, Pearl of ScandinaviaKalender
23. mai - 06. juni 2018
M
T
O
T
F
L
S

14
15
16
17
18
19
20

21
22


7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17Samarbeidspartnere

Steinway Piano Gallery Oslo

Leverer Boston flygel til Festspillkontoret

Bergen kommune

Offentlig støttespiller

Ekaterina Mohn

Festspillambassadør

Statoil Morgendagens Helter

Vi støtter Morgendagens Helter

Handelshøyskolen BI

Tyngden du trenger

Bergens Tidende

Kulturavisen

Tom C. Steckmest v/Wallem Steckmest & Co

Festspillambassadør

Atea

IT-drift

07000 Bergen Taxi

Festspilltaxi, ring 07000

Terje Lønne

Festspillambassadør

Yvonne og Bjarne Rieber

Festspillambassadører

Per Gunnar Strømberg Rasmussen v/Strømberg Gruppen

Festspillambassadør

Grieg Foundation

Festspillambassadør

Espen Galtung Døsvig v/EGD

Festspillambassadør

Birgitte Friele

Festspillkonsul

Norsk kulturråd

Offentlig støttespiller

Hordaland fylkeskommune

Offentlig støttespiller


Kalender
23. mai - 06. juni 2018
M
T
O
T
F
L
S

14
15
16
17
18
19
20

21
22


7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17Samarbeidspartnere

Yvonne og Bjarne Rieber

Festspillambassadører

Ekaterina Mohn

Festspillambassadør

Grieg Foundation

Festspillambassadør

Tom C. Steckmest v/Wallem Steckmest & Co

Festspillambassadør

Atea

IT-drift

Handelshøyskolen BI

Tyngden du trenger

Norsk kulturråd

Offentlig støttespiller

Hordaland fylkeskommune

Offentlig støttespiller

Statoil Morgendagens Helter

Vi støtter Morgendagens Helter

Per Gunnar Strømberg Rasmussen v/Strømberg Gruppen

Festspillambassadør

Birgitte Friele

Festspillkonsul

Steinway Piano Gallery Oslo

Leverer Boston flygel til Festspillkontoret

Bergens Tidende

Kulturavisen

07000 Bergen Taxi

Festspilltaxi, ring 07000

Bergen kommune

Offentlig støttespiller

Espen Galtung Døsvig v/EGD

Festspillambassadør

Terje Lønne

Festspillambassadør


<