Live Chat Support Software
Tettere på
2014: PULSES – PATTERNS – PHASES

Pulses – patterns – phases (pulser, mønstre, faser) er tre karakteristiske trekk ved Steve Reichs energiske, men samtidig også meditativt absorberende musikk.

Steve Reich. Foto: Klaus Holsting.
Steve Reich. Foto: Klaus Holsting.

Den livlige pulseringen viser hans bakgrunn som jazzmusiker og slagverker. De minimalistiske mønsterdannelsene viser inspirasjonen fra både ulike former for etnisk musikk og fra de kreative prinsippene bak europeisk middelalder- og renessansemusikk. Faseforskyvningene som han oppdaget nærmest ved en tilfeldighet, satte Reich på sporet av helt nye opplevelsesrom. Vi kan også legge til et fjerde ord på «P» – Popularitet. Sammen med kollegaen Philip Glass’ bidrag har denne særegne minimalismen gått fra å være et kultfenomen til å bli en vesentlig side ved den musikalske identiteten til dagens USA.

Clapping Music fra 1972 er et instruktivt eksempel på Reichs fascinasjon for faseforskyvninger. Vi har vel alle blitt hektet på det fascinerende samspillet i de usynkrone, men periodisk blinkende lysene og lydplingene vi kan oppleve mens vi venter ved en jernbaneovergang. Ideen til dette «klappe-stykket» oppsto etter å ha overhørt en flamencofremføring. En rytmefigur som fyller en 12/8-dels takt gjentas 12 ganger. Da rykker den ene utøveren en åttedel fremover i figuren, og en ny simultanrytme oppstår. Denne figuren gjentas tolv ganger, før neste rykk. Og så videre … Verket blir en reise i stadige nye ping-pong-aktige rytmeopplevelser, inntil begge musikerne etter tolv rykk er tilbake der de startet og sirkelen er sluttet.

Electric Counterpoint ble skrevet i 1987 for gitaristen Pat Metheny. På denne konserten blir dette et bindeledd mellom Reichs tidlige verker, ofte preget av lange (og langsomme!) prosesser, og hans nyere komposisjoner. Disse viser en forkjærlighet for en tresatsig verkstruktur, noe som også er et viktig formfundament for mye av den klassiske musikken. To raske yttersatser rammer inn en langsom midtsats. Gitaristen spiller på forhånd inn ti ulike gitarstemmer og to elbass-stemmer. Basstemmene og to av gitarsporene utgjør en harmonisk plattform for de åtte øvrige sammenvevde gitarstemmene. Gitaristen vever «live» en ny stemme oppå den allerede komplekse og stadig skiftende stemmeveven, der han poengterer og kommenterer resultantrytmene som oppstår i denne dansende, pulserende lydmassen.

I 2011 fremførte Jonny Greenwood fra det engelske bandet Radiohead Electric Counterpoint i Polen. Reich ble da overrasket over Greenwoods store interesse for ny musikk og ulike komposisjonsteknikker. Han begynte å lytte til bandets plater, og skrev ned noen akkordganger og melodiske motiver fra låtene «Everything in its right place» og «Jigsaw Falling into Place». Dette brukte han så helt fritt som råmateriale i Radio Rewrite, skrevet for London Sinfonietta samme år. Både den frie anvendelsen og bruken av akustiske instrumenter gjør at musikken blir mer en tributt til Greenwood enn en direkte videreføring av originallåtene.

Double Sextet og 2x5 ble begge skrevet i 2008, og deler mye av det samme utgangspunktet. Begge verkene består av to raske yttersatser og en rolig midtsats. Drivverket eller motoren i Double Sextet utgjøres av piano- og vibrafonstemmene, som også markerer skiftene i musikken underveis. Hver av satsene i Double Sextet har fire seksjoner som følger toneartsplanene D, F, Ass og H. Interessant nok utgjør denne tonerekkefølgen en hvileløs dim-akkord. Fortsetter vi å stable nye toner i akkorden, kommer de samme tonene stadig tilbake. Dette gjør verket til et harmonisk evighetshjul. Selv etter at musikken har sluttet har den altså en iboende mulighet til å rulle videre. Verket kan fremføres enten av to grupper på seks musikere, eller ved at en sekstett spiller opp mot et forhåndsinnspilt opptak av de andre seks stemmene.

Reich har kalt 2 x 5 for «et rock-and-roll-stykke» siden han her ønsket å prøve ut disse musikalske ideene i et bandoppsett med to gitarer, bass, piano og slagverk, som også spiller opp mot en forhåndsinnspilt versjon for de samme instrumentene. (Alternativt kan det også her brukes to live band samtidig, som i Double Sextet.)

Tekst: Morten Eide Pedersen



Kalender
23. mai - 06. juni 2018
M
T
O
T
F
L
S

14
15
16
17
18
19
20

21
22


7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17



Samarbeidspartnere

Statoil Morgendagens Helter

Vi støtter Morgendagens Helter

Grieg Foundation

Festspillambassadør

Atea

IT-drift

07000 Bergen Taxi

Festspilltaxi, ring 07000

Yvonne og Bjarne Rieber

Festspillambassadører

Bergen kommune

Offentlig støttespiller

Bergens Tidende

Kulturavisen

Hordaland fylkeskommune

Offentlig støttespiller

Steinway Piano Gallery Oslo

Leverer Boston flygel til Festspillkontoret

Espen Galtung Døsvig v/EGD

Festspillambassadør

Terje Lønne

Festspillambassadør

Norsk kulturråd

Offentlig støttespiller

Tom C. Steckmest v/Wallem Steckmest & Co

Festspillambassadør

Birgitte Friele

Festspillkonsul

Per Gunnar Strømberg Rasmussen v/Strømberg Gruppen

Festspillambassadør

Ekaterina Mohn

Festspillambassadør

Handelshøyskolen BI

Tyngden du trenger


Kalender
23. mai - 06. juni 2018
M
T
O
T
F
L
S

14
15
16
17
18
19
20

21
22


7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17



Samarbeidspartnere

Statoil Morgendagens Helter

Vi støtter Morgendagens Helter

Grieg Foundation

Festspillambassadør

Atea

IT-drift

07000 Bergen Taxi

Festspilltaxi, ring 07000

Yvonne og Bjarne Rieber

Festspillambassadører

Bergen kommune

Offentlig støttespiller

Bergens Tidende

Kulturavisen

Hordaland fylkeskommune

Offentlig støttespiller

Steinway Piano Gallery Oslo

Leverer Boston flygel til Festspillkontoret

Espen Galtung Døsvig v/EGD

Festspillambassadør

Terje Lønne

Festspillambassadør

Norsk kulturråd

Offentlig støttespiller

Tom C. Steckmest v/Wallem Steckmest & Co

Festspillambassadør

Birgitte Friele

Festspillkonsul

Per Gunnar Strømberg Rasmussen v/Strømberg Gruppen

Festspillambassadør

Ekaterina Mohn

Festspillambassadør

Handelshøyskolen BI

Tyngden du trenger


<