Live Chat Support Software
Tettere på
2013: Barokkens nye klanger

Gjennom tidsriktige instrumenter og barokk spillemåte får Freiburger Barockorchester frem nye og ukjente sider ved gamle mestere.

Freiburger Barockorchester er et orkester med base i byen Freiburg i Schwarzwald, en by på Bergens størrelse som ligger i det sydvestlige Tyskland like ved den sveitsiske og franske grensen i et vidunderlig høyland. I denne universitetsbyen etablerte noen musikkstudenter i 1987 et orkester for å kunne spille barokkmusikk med tidsriktige instrumenter. Eller som de selv uttrykte det: «for å levendegjøre barokkens musikkverden med nye klanger». Leder og konsertmester er Gottfried von der Goltz, men han suppleres ofte av en annen av orkesterets fiolinister, Petra Müllejans. I tillegg bruker de på sine mange turneer gjestedirigenter som René Jacobs og Trevor Pinnock. Men ikke i Bergen, der er det Gottfried von der Goltz og Petra Müllejans som leder dem.

Selv om kjernerepertoaret deres er barokkmusikk med Antonio Vivaldi og Johann Sebastian Bach i spissen, har de spilt både Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert og Carl Maria von Weber, og også en del samtidsmusikk. Likevel er det barokkmusikken som står deres hjerte nærmest, men ikke fremført i romantiske gevan­ter, slik det lenge var vanlig, men så nær opp til barokkens egen fremføringspraksis som mulig. Og det får vi anledning til å høre, fordi kveldens program er viet to av de fremste barokkmestrene – Antonio Vivaldi og Johann Sebastian Bach.

 Men så kan man spørre seg om det er mulig å spille i dag, slik man gjorde det på 1600-tallet? Kan man uten videre hoppe bukk over århundrer med helt andre måter å tenke og fremføre musikk på? Og så å si krype inn i musikere fra en tid som på så mange måter var radikalt forskjellig fra vår egen? Lar det seg i det hele tatt gjøre? Er vi ikke barn av vår egen tid i så høy grad at den følger med oss, til tross for tidsriktige instrumenter og en spillemåte som kan ligne barokkens? Vel, dette kan så avgjort diskuteres, men uansett hvor ”autentisk” deres fremføring av Vivaldi og Bach er, får de nettopp gjennom deres tidsriktige instrumenter og barokke spillemåte frem nye og ukjente sider ved disse komponistene, og det er etter min mening hovedsaken. Ikke om Vivaldi og Bach eventuelt vil nikke gjenkjennende i sin himmel, eller – hva vet vi? – rive seg i håret av fortvilelse.

Konserten starter med Antonio Vivaldis overture til operaen L’Olim­piade fra 1734 med libretto av dikteren Pietro Metastasio, som også skrev librettoen til Mozarts Clemenza di Tito. Overturen er på ita­liensk vis i tre deler – hurtig, langsom, hurtig, hvor den langsomme sats er kort, og den siste med danserytmer. Vi skal også høre et annet verk av Vivaldi, hans Sinfonia for strykere RV 158. Den har i likhet med overturen også tre satser etter samme mønster – hur­tig, langsom, hurtig – og var en sjanger som ofte ble benyttet som både overture og mellomaktsmusikk i operaer. Men Vivaldi skrev denne sinfonia som en frittstående komposisjon, og det var dette wienerklassisister som Joseph Haydn og Wolfgang Amadeus Mo­zart grep fatt i og utviklet videre til den sjangeren vi i dag forbinder med ordet symfoni.

Mellom de to Vivaldi-stykkene kommer Bachs kjente fiolinkonsert i a-moll, og hans ikke mindre kjente dobbeltkonsert i d-moll. Og etter Vivaldis Sinfonia, følger Bachs fiolinkonsert i E-dur nr. 2 og hans konsert for tre fioliner i D-dur. Bach begynte å skrive fiolinkonserter rundt 1723 etter å ha studert Vivaldis fiolinkonserter, men senere omarbeidet han mange av dem til cembalo-konserter, og da ble det opprinnelige notemateriale ofte borte. Men av kveldens fiolinkon­serter er alle bevarte, bortsett fra konserten for tre fioliner. Denne bygger på en senere konsert for tre cembaloer, men man mener at den opprinnelig var skrevet for tre fioliner.

 

Tekst: Gunnar DanboltKalender
23. mai - 06. juni 2018
M
T
O
T
F
L
S

14
15
16
17
18
19
20

21
22


7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17Samarbeidspartnere

Birgitte Friele

Festspillkonsul

Yvonne og Bjarne Rieber

Festspillambassadører

Norsk kulturråd

Offentlig støttespiller

Hordaland fylkeskommune

Offentlig støttespiller

Ekaterina Mohn

Festspillambassadør

Steinway Piano Gallery Oslo

Leverer Boston flygel til Festspillkontoret

Per Gunnar Strømberg Rasmussen v/Strømberg Gruppen

Festspillambassadør

Statoil Morgendagens Helter

Vi støtter Morgendagens Helter

Handelshøyskolen BI

Tyngden du trenger

Tom C. Steckmest v/Wallem Steckmest & Co

Festspillambassadør

Bergens Tidende

Kulturavisen

Bergen kommune

Offentlig støttespiller

07000 Bergen Taxi

Festspilltaxi, ring 07000

Grieg Foundation

Festspillambassadør

Atea

IT-drift

Terje Lønne

Festspillambassadør

Espen Galtung Døsvig v/EGD

Festspillambassadør


Kalender
23. mai - 06. juni 2018
M
T
O
T
F
L
S

14
15
16
17
18
19
20

21
22


7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17Samarbeidspartnere

Norsk kulturråd

Offentlig støttespiller

Handelshøyskolen BI

Tyngden du trenger

Tom C. Steckmest v/Wallem Steckmest & Co

Festspillambassadør

Hordaland fylkeskommune

Offentlig støttespiller

Per Gunnar Strømberg Rasmussen v/Strømberg Gruppen

Festspillambassadør

Bergen kommune

Offentlig støttespiller

Ekaterina Mohn

Festspillambassadør

Grieg Foundation

Festspillambassadør

Birgitte Friele

Festspillkonsul

Atea

IT-drift

Yvonne og Bjarne Rieber

Festspillambassadører

Bergens Tidende

Kulturavisen

Espen Galtung Døsvig v/EGD

Festspillambassadør

07000 Bergen Taxi

Festspilltaxi, ring 07000

Statoil Morgendagens Helter

Vi støtter Morgendagens Helter

Steinway Piano Gallery Oslo

Leverer Boston flygel til Festspillkontoret

Terje Lønne

Festspillambassadør


<