Live Chat Support Software
Tettere på
Musikalske hjørnesteiner

Tysk struktur og folkloristiske fargepaletter.

FOTO: Steve Riskind
FOTO: Steve Riskind

Kveldens program består av tre komponister som på hver sin måte bidro til klaverrepertoarets utvikling og klangrikdom på 1700- og 1800-tallet. Bach etablerte teknikken med det å spille flere stemmer på en gang, Beethoven som bygger videre på dette men som ender med å sprenger formstrukturene og Chopin som åpnet nye muligheter med sine folkloristiske fargepalett.

Starten på en tradisjon
Det var høsten 1726 at Johann Sebastian Bach publiserte sin første partita. Partita betyr «del» og fra 1600-tallet ble det en vanlig betegnelse på instrumentalstykker eller en rekke satser. Han publiserte dem under navnet «Clavier übung», altså øvelser for klaver. Med dette graverte Bach navnet sitt inn i den lange tradisjonen som skulle følge av tyske komponister. Partitaene vakte oppsikt, ikke bare på grunn av utfordringene de gav til det klavertekniske, men også den musikalske variasjonen og nyanserikdommen. Bach var på tidspunktet denne ble skrevet en vel ansett kantor i St. Thomaskirken, og musikalsk leder i Leipzig. Han hadde allerede etablert seg som en cembalovirtuos og organist.

Bach fikk i årene 1726 til 1731 trykket seks partitas for cembalo solo enkeltvis. I 1731 brukte han trykkplatene om igjen og gav ut disse seks suitene samlet som sitt opus 1. Alle stykkene følger den etablerte satsrekkefølgen Allemande – Courante – Sarabande – Gigue, men Bach føyde til andre danser før giguen eller sarabanden, og erstattet de med nye danser. Det store mangfoldet av åpningssatser er påfallende: vi finner alle vanlige typer, fra preludium via fantasi og fransk ouverture til toccata.

Ikke bagateller
Da kveldens pianist, Richard Goode spilte inn alle Beethovens 32 pianosonater tidlig på 90-tal­let, var kritikerne ganske samstemte: Goodes tolkninger ble betegnet som et landemerke, og pianistens navn har vært tett knyttet til Beethoven siden den gang. Beethovens 32 pianosonater er en av de virkelige hjørnesteinene innenfor pianorepertoaret. Beethoven selv var en svært habil pianist som i sin barndom var oppfostret på Johan Sebastian Bach. Variasjonene blir ofte fremført, men bare kjennere og pianister er kjent med de tre settene med miniatyrer Beethoven kalte Bagateller: Op. 33 (1803), Op. 119 (1823), og Op. 126 (1823). «Bagatelle» betyr vanligvis et kort, tilfeldig stykke. Beethoven gjorde noen henspeilinger til samfunnet, men hans Bagateller er på ingen måte lette salongstykker. De to sene opusene spesielt, er på samme kunstneriske nivå som de siste sonatene. Skrevet mellom 1823 og 1824 ble det hans pusterom fra arbeidet på Missa Solemnis og hans niende symfoni. Mens Beethovens tidligere sett av publiserte bagateller hadde stort sett vært ansamlinger av enkeltstykker, er Bagateller op. 126 bevisst satt sammen som en syklus organisert av både toneart, tempo og musikalsk karakter. Beethoven skifter bredt mellom langsomme og raske tempi, og mellom agiterte og roligere partier. Beethoven-biografen Maynard Solomon omtalte disse verkene som om han: «ble en mester miniatyr, i stand til å skissere en rekke emosjonelle tilstander i noen raske toneslag.» Langt fra å være «bagateller» som tittelen antyder, er Bagateller opus. 126 et produkt av den samme perioden som hans niende symfoni: konsentrert og eksplosiv.

Sonate nr. 28 i A-dur, op. 101 regnes som begynnelsen på Beethovens sene periode der han ekspanderer emosjonelt og formmessig. I 1820, fire år før ferdigstillelse av op. 126, hadde Beethoven allerede startet arbeidet med ikke bare den niende symfoni, men den monumentale Missa Solemnis også. I denne kreative storhetsperioden produserte han også sine tre siste klaversonater. Den nest siste av dem, opus 110 får vi høre til slutt i dette programmet og er omtalt som «pianistenes Mount Everest».

Lyrisk dagbok
Frédéric Chopin ble født i Polen, men bosatte seg i Paris da han var 21 år gammel. Med sin bruk av elementer fra polsk folkemusikk ble han en forløper for nasjonalromantikken. Chopin er klaverets komponist og gav uttrykk for både sin romantiske personlighet og en hel livsfølelse gjennom dette instrumentet. Ved siden av poloneser er mazurkaer de mest «polske» av Chopins verk. Det ville ikke være noen mazurkaer uten polske folkedanser og polsk folkemusikk. Chopin komponerte 41 mazurkaer gjennom nesten hele sitt liv, fra rundt 1825 til hans død i 1849, og disse miniatyrene vi skal få høre i kveld er av komponistens mest personlige musikalske ytringer, en slags en lyrisk dagbok fra hans liv.

Tekst: Annabel Guaita

 

Gå til programsiden om Richard GoodeKalender
23. mai - 06. juni 2018
M
T
O
T
F
L
S

14
15
16
17
18
19
20

21
22


7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17Samarbeidspartnere

Statoil Morgendagens Helter

Vi støtter Morgendagens Helter

Handelshøyskolen BI

Tyngden du trenger

Ekaterina Mohn

Festspillambassadør

Norsk kulturråd

Offentlig støttespiller

Hordaland fylkeskommune

Offentlig støttespiller

Bergen kommune

Offentlig støttespiller

Birgitte Friele

Festspillkonsul

Tom C. Steckmest v/Wallem Steckmest & Co

Festspillambassadør

Per Gunnar Strømberg Rasmussen v/Strømberg Gruppen

Festspillambassadør

Atea

IT-drift

Steinway Piano Gallery Oslo

Leverer Boston flygel til Festspillkontoret

Terje Lønne

Festspillambassadør

Bergens Tidende

Kulturavisen

Yvonne og Bjarne Rieber

Festspillambassadører

Espen Galtung Døsvig v/EGD

Festspillambassadør

Grieg Foundation

Festspillambassadør

07000 Bergen Taxi

Festspilltaxi, ring 07000


Kalender
23. mai - 06. juni 2018
M
T
O
T
F
L
S

14
15
16
17
18
19
20

21
22


7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17Samarbeidspartnere

Statoil Morgendagens Helter

Vi støtter Morgendagens Helter

Espen Galtung Døsvig v/EGD

Festspillambassadør

Handelshøyskolen BI

Tyngden du trenger

Tom C. Steckmest v/Wallem Steckmest & Co

Festspillambassadør

Hordaland fylkeskommune

Offentlig støttespiller

Norsk kulturråd

Offentlig støttespiller

Grieg Foundation

Festspillambassadør

Bergen kommune

Offentlig støttespiller

Birgitte Friele

Festspillkonsul

07000 Bergen Taxi

Festspilltaxi, ring 07000

Ekaterina Mohn

Festspillambassadør

Bergens Tidende

Kulturavisen

Per Gunnar Strømberg Rasmussen v/Strømberg Gruppen

Festspillambassadør

Terje Lønne

Festspillambassadør

Atea

IT-drift

Steinway Piano Gallery Oslo

Leverer Boston flygel til Festspillkontoret

Yvonne og Bjarne Rieber

Festspillambassadører


<