Live Chat Support Software
Tettere på
2014: Tar oppgjør med Disney og normalitetstyranniet

Skjæringspunktet mellom Disney, drømmer og depresjon står sentralt i Christian Lollikes forestilling All My Dreams Come True.

«Når du ser et stjerneskudd» synger Timmy Gresshoppe i Disneys klassiske juleshow. Nå er ikk lenger det fromme ønsket forbeholdt julen – hver dag inhalerer barn Disney-show, mens voksne propper i seg stadig mer anti-depressiva.

– Vi lever i en kultur med lavt selvverd, angst og usikkerhet, og til tross vår høyt skattede frihet, forsøker vi likevel å ligne hverandre i størst mulig grad. Vi gir ikke plass til eventyr, til de eller dem som faller utenfor det «normale», sier dramatiker Christian Lollike.

Han er kjent for sin skarpe, kontroversielle og humoristiske behandling av aktuelle og ofte tabubelagte tema. I All My Dreams Come True – et Disney-drama om depresjon og eventyr – utfordrer han både Disney og eventyrene.

– Barna mine så på Disney-prinsessefilmer og jeg fikk lyst til å undersøke hvilke verdier og ideer disse filmene bygger på. Hvilken form for identitetsproduksjon iverksetter de? Jeg ble spesielt oppmerksom på hvordan Disney-eventyrene skiller seg fra de opprinnelige eventyrene, sier Lollike.

Lykkes smed

Samtidig var han opptatt av et helt annet tema, nemlig hvorfor stadig flere mennesker i vår del av verden blir deprimerte. Hva skyldes dette? I det nye stykket lar han de to hovedrolleinnhaverne selv undersøke årsaken til deres egen depresjon. Den udefinerbare lengselen etter en annen måte å leve på, får dem til å innse at de må endre fortellingen om seg selv. De bestemmer seg for å lage sin egen Disney-forestilling – et eventyr som også kan romme lengsel, sorg og depresjon.

Lollike kjenner selv på denne udefinerbare lengselen.

– Ideen om at vi er vår egen lykkes smed har utvilsomt fått et gjennombrudd. Vi er alle opptatt av hvordan vi selv, og på egenhånd, kan bli lykkelige og leve slik i alle våre dager. Samtidig lever de fleste av oss med en konstant utilfredshet som vi ikke kan sette fingeren på. En utilfredshet som hele tiden forteller oss at vi ikke gjør det godt nok, at vi kan gjøre det bedre og bli enda lykkeligere, hvis bare …

Desillusjonert

I vår bestrebelse etter å oppnå frihet i tanker og handling, har vi vendt ryggen til de store religiøse og ideologiske fortellingene, mener Lollike. Han peker på at det kan medføre at alt føles mer meningsløst enn befriende. Men hvordan henger dette sammen med Disneys univers?

– Disney representerer fantasi, men nærer ingen visjon om at vi kan endre samfunnet vårt. Derfor er det noe desillusjonerende ved Disney som har med krise og depresjon å gjøre – i hvert fall hvis man mener at dette henger sammen med en mangel på nye fortellinger og forståelsesrammer, forklarer Lollike.

Eventyrlige kropper

I tillegg til hovedrolleinnhaverne, er det flere mennesker med i oppsetningen som alle har det til felles at de unndrar seg det gjengse normalitetsbegrepet. De er handicappede, kortvokste, overvektige eller avviker fra den fysiske normen på en annen måte. Lollike ønsket kropper som kunne illustrere «det andre» i forestillingen.

– Hos Disney er de med de «rette» kroppene prinser eller prinsesser, mens de med de «feile» kroppene er skurker. Disse kroppsidealene blir reprodusert overalt i samfunnet. Jeg er heller fascinert av kropper som er «eventyrlige». De utfordrer vårt blikk og vårt normalitetsbegrep, sier Lollike.

Kilde: Hanne Hedetoft til Aarhus Teaters hjemmesideKalender
23. mai - 06. juni 2018
M
T
O
T
F
L
S

14
15
16
17
18
19
20

21
22


7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17Samarbeidspartnere

Bergen kommune

Offentlig støttespiller

07000 Bergen Taxi

Festspilltaxi, ring 07000

Norsk kulturråd

Offentlig støttespiller

Tom C. Steckmest v/Wallem Steckmest & Co

Festspillambassadør

Espen Galtung Døsvig v/EGD

Festspillambassadør

Birgitte Friele

Festspillkonsul

Atea

IT-drift

Yvonne og Bjarne Rieber

Festspillambassadører

Ekaterina Mohn

Festspillambassadør

Bergens Tidende

Kulturavisen

Terje Lønne

Festspillambassadør

Hordaland fylkeskommune

Offentlig støttespiller

Handelshøyskolen BI

Tyngden du trenger

Steinway Piano Gallery Oslo

Leverer Boston flygel til Festspillkontoret

Statoil Morgendagens Helter

Vi støtter Morgendagens Helter

Grieg Foundation

Festspillambassadør

Per Gunnar Strømberg Rasmussen v/Strømberg Gruppen

Festspillambassadør


Kalender
23. mai - 06. juni 2018
M
T
O
T
F
L
S

14
15
16
17
18
19
20

21
22


7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17Samarbeidspartnere

Yvonne og Bjarne Rieber

Festspillambassadører

07000 Bergen Taxi

Festspilltaxi, ring 07000

Atea

IT-drift

Hordaland fylkeskommune

Offentlig støttespiller

Per Gunnar Strømberg Rasmussen v/Strømberg Gruppen

Festspillambassadør

Terje Lønne

Festspillambassadør

Bergens Tidende

Kulturavisen

Norsk kulturråd

Offentlig støttespiller

Steinway Piano Gallery Oslo

Leverer Boston flygel til Festspillkontoret

Birgitte Friele

Festspillkonsul

Espen Galtung Døsvig v/EGD

Festspillambassadør

Bergen kommune

Offentlig støttespiller

Grieg Foundation

Festspillambassadør

Handelshøyskolen BI

Tyngden du trenger

Statoil Morgendagens Helter

Vi støtter Morgendagens Helter

Tom C. Steckmest v/Wallem Steckmest & Co

Festspillambassadør

Ekaterina Mohn

Festspillambassadør


<