Live Chat Support Software
Prosjektpartnere
Prosjektpartnere
Kavlifondet

Kavlifondet

Kavlifondet har gjennom en årrekke støttet Festspillene. Særlig har fondet ønsket å støtte tiltak for å gjøre Festspillene tilgjengelig for personer som av ulike årsaker ikke selv har mulighet til å oppsøke det ordinære festspillprogrammet.

Kavlifondet støtter en rekke arrangement på Festspillenes uteprogram som er tilgjengelig og gratis for alle. Støtten fra Kavlifondet bidrar blant annet til at Festspillene kan by på gratis åpningsseremoni til glede for hele byens befolkning.

Gjennom et samarbeid med Røde Kors, Robin Hood-huset og andre organisasjoner får vanskeligstilte tilbud om gratis billetter.

Støtten fra Kavlifondet gjør det også mulig å gjennomføre skreddersydde arrangement på byens sykehjem, sykehus, skoler, dagsentre, fengsel og asylmottak, til glede for elever, pasienter, beboere, brukere, ansatte og pårørende i konseptet Festspillkollektivet. I 2018 og 2019 videreutvikles tilbudene, også utenom selve festivaldagene i mai og juni, med støtte fra Kavlifondet.

Vi takker Kavlifondet for deres bidrag og engasjement for å gjøre festspillopplevelser tilgjengelig for flere.

Sparebankstiftelsen DNB - Dextra Musica

Sparebankstiftelsen DNB – Dextra Musica

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som har som et av sine hovedmål å øke interessen for og forståelsen av kunst og kultur, spesielt blant barn og unge. Det gjør de gjennom å støtte prosjekter som sørger for god formidling og innbyr til deltakelse. Dextra Musica er et datterselskap av Sparebankstiftelsen DNB, som siden 2006 har kjøpt verdifulle strykeinstrumenter som lånes ut til norske musikere.

Med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB – Dextra Musica byr Festspillene på unge norske musikere i verdensklasse og fremragende internasjonale artister i Troldsalen og i komponisthjemmene til Grieg, Bull og Sæverud på Troldhaugen, Lysøen og Siljustøl.

Midler og samarbeid fra Sparebankstiftelsen DNB – Dextra Musica er i tillegg med på å muliggjøre mentorprogrammet Crescendo.

Festspillene i Bergen takker Sparebankstiftelsen DNB – Dextra Musica for støtten. 

H. Westfal-Larsen og Hustru Anna Westfal-Larsens Almennyttige Fond

H. Westfal-Larsen og Hustru Anna Westfal-Larsens Almennyttige Fond har som formål å gi støtte til fremme av saker som er til det beste for Bergen bys allmenne vel og kulturelle liv. Fondet støtter oppføringen av musikalen A Man of Good Hope og årets Avslutningsforestilling, Life is a Dream.

A Man of Good Hope skildrer noen av vår tids største utfordringer; kriminalitet, menneskehandel, migrasjon og fremmedfrykt. Prisdekorerte Isango Ensemble fremfører stykket med berusende virtuositet.

H. Westfal-Larsen og Hustru Anna Westfal-Larsens Almennyttige Fond støtter også den internasjonale samproduksjonen Life is a Dream, som er et stykke om drømmer, virkelighet og rommet mellom disse.

Festspillene i Bergen takker H. Westfal-Larsen og Hustru Anna Westfal-Larsens Almennyttige Fond for bidragene som bringer nye perspektiver og historier til Bergen, til glede for hele byen.

Herman Friele

Herman Friele er en kjent forretningsmann og politiker med hjerte for Bergen, som ønsker å bidra til videreutviklingen av Festspillene.

Det blir en morsom, tragisk, vakker og helt særegen kveld når diva og kabaretartist Meow Meow inntar Griegsalen sammen med Bergen Filharmoniske Orkester.

Vi takker Herman Friele for støtte til oppsetningen av Meow Meow’s Pandemonium på årets festspillprogram.

Fritt Ord

Fritt Ord

Stiftelsen Fritt Ord er en allmennyttig privat stiftelse, hvis fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord.

Med støtte fra Stiftelsen Fritt Ord videreføres Ordskifte, et samtaleprogram som skal bidra til å speile og løfte frem viktige tendenser og problemstillinger i samtiden med grunnlag i Festspillenes vidt forgrenede program.

Festspillene i Bergen takker Stiftelsen Fritt Ord for støtten.

Anders Sveaas' Almennyttige Fond

Anders Sveaas' Almennyttige Fond

Formålet med Anders Sveaas’ Almennyttige Fond (ASAF) er å yte bidrag til allmennyttige og veldedige formål, blant annet til unge norske musikere gjennom stipend og utlån av strykeinstrumenter. ASAF eier en samling strykeinstrumenter som fortrinnsvis lånes ut til fremstående unge, norske talenter. Flere av musikerne kan ofte oppleves som del av festspillprogrammet.

Under våre konsertserier i komponisthjemmene både viderefører og fornyer Festspillene den europeiske salongkonsert-tradisjonen, når vi med støtte fra ASAF fortsetter å løfte frem unge musikere.

Festspillene er takknemlige for støtten vi har fått av ASAF til å gjennomføre konserter med unge utøvere i komponisthjemmene.Kalender
22. mai - 05. juni 2019
M
T
O
T
F
L
S

13
14
15
16
17
18
19

20
21


6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16Samarbeidspartnere

Atea

IT-drift

Bergens Tidende

Kulturavisen

07000 Bergen Taxi

Festspilltaxi, ring 07000

Per Gunnar Strømberg Rasmussen v/Strømberg Gruppen

Festspillambassadør

Birgitte Friele

Festspillkonsul

Handelshøyskolen BI

Tyngden du trenger

Grieg Foundation

Festspillambassadør

Tom C. Steckmest v/Wallem Steckmest & Co

Festspillambassadør

Hordaland fylkeskommune

Offentlig støttespiller

Bergen kommune

Offentlig støttespiller

Espen Galtung Døsvig v/EGD

Festspillambassadør

Terje Lønne

Festspillambassadør

Steinway Piano Gallery Oslo

Leverer Boston flygel til Festspillkontoret

Equinor Morgendagens Helter

Vi støtter Morgendagens Helter

Yvonne og Bjarne Rieber

Festspillambassadører

Ekaterina Mohn

Festspillambassadør

Norsk kulturråd

Offentlig støttespiller


Kalender
22. mai - 05. juni 2019
M
T
O
T
F
L
S

13
14
15
16
17
18
19

20
21


6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16Samarbeidspartnere

Atea

IT-drift

Bergens Tidende

Kulturavisen

07000 Bergen Taxi

Festspilltaxi, ring 07000

Per Gunnar Strømberg Rasmussen v/Strømberg Gruppen

Festspillambassadør

Birgitte Friele

Festspillkonsul

Handelshøyskolen BI

Tyngden du trenger

Grieg Foundation

Festspillambassadør

Tom C. Steckmest v/Wallem Steckmest & Co

Festspillambassadør

Hordaland fylkeskommune

Offentlig støttespiller

Bergen kommune

Offentlig støttespiller

Espen Galtung Døsvig v/EGD

Festspillambassadør

Terje Lønne

Festspillambassadør

Steinway Piano Gallery Oslo

Leverer Boston flygel til Festspillkontoret

Equinor Morgendagens Helter

Vi støtter Morgendagens Helter

Yvonne og Bjarne Rieber

Festspillambassadører

Ekaterina Mohn

Festspillambassadør

Norsk kulturråd

Offentlig støttespiller


<