Publikum under Avslutningskonserten i 2019. Foto: Thor Brødreskift.

Billettspleis – du gir, vi gir!

Ikke alle kan gå på festspill. Vil du være med å spleise på en ekstrabillett? Festspillene betaler resten.

Å oppleve kunst og kultur er ikke selvsagt for alle. Gjennom å gi bort et lite beløp når du kjøper dine billetter, sørger du for at en som ellers ville stått utenfor får mulighet til å se og høre det samme som deg. 

En spleisebillett koster kr 90. Festspillene dekker resten av kostnaden, og alle midler går direkte til innkjøp av billetter til mennesker som ikke kan gå på festspill til vanlig. 

Billettene forvaltes av Røde Kors og andre humanitære organisasjoner, i tett samarbeid med Festspillene i Bergen.

Du kan gi bort så mange spleisebilletter du ønsker. Spleisebilletter kjøper du ved å klikke her, eller når du kjøper dine vanlige festspillbilletter.