Støtt oss

Kunst- og kulturopplevelser beveger oss. De er impulser til personlig vekst og til samfunnsutvikling.

Et samarbeid med Festspillene gir mulighet for unike opplevelser, tett på kunsten og i en smeltedigel av engasjement og nye idéer. Et samarbeid med oss sier også noe om våre partneres identitet og verdigrunnlag.

Festspillene i Bergen har store ambisjoner. Vi skal – sammen med våre partnere – bringe kunsten ut til enda flere. Vi skal løfte det som skjer på Festspillene ut i verden, og bringe verden til Bergen. Vi skal fortsette å begeistre og utfordre, leke og være seriøse. Vi skal vise frem arvesølvet, samtidig som vi fremmer cutting-edge produksjoner. Sammen med våre partnere skal vi skape minner og bevege verden. Vi ønsker å invitere med oss fremsynte og engasjerte støttespillere som vil hjelpe oss med å løfte kunsten, kulturen, byen, landet, møteplassen og folkefesten!

Bedrift som vil prøve ut Festspillene?

Festspillene i Bergen gir unike muligheter for samlende opplevelser sammen med kunder eller ansatte. Bedriftspakken vår er et spesialtilbud til bedrifter som ønsker å prøve ut Festspillene som en arena for kunde- eller ansattpleie.