Festspillene i Bergen har 17,2 årsverk fordelt på 21 faste stillinger (per 31.12.2023). I tillegg bidrar et par hundre frivillige til gjennomføring av Festspillene i mai og juni.

Lars Petter Hagen festspilldirektør
post@fib.no

Pressehenvendelser sendes til kommunikasjonsleder Silje Vestvik.

Program og produksjon

Tonje Elisabeth Storm Peersen

Program- og produksjonssjef

tonje@fib.no

Karoline Zurhaar Meibom Stenberg

logistikkansvarlig/prosjektansvarlig

karoline@fib.no

Maria Dalland Larsen

prosjektansvarlig

maria@fib.no

Pål Ferstad-Løland

prosjektansvarlig

pal@fib.no

Tormod Kleiveland

prosjektansvarlig

tormod@fib.no

Frida Riisnes

publikums- og frivilligansvarlig/prosjektansvarlig

frida@fib.no

Marked og kommunikasjon

Nina Lauvsnes

markeds- og kommunikasjonssjef

nina@fib.no

Donia Lina Nilsen

kommunikasjonsmedarbeider

donia@fib.no

Line Skaar

salgs- og markedsansvarlig (vikar for Helene Skoge)

lines@fib.no

Helene Skoge

salgs- og markedsansvarlig (i permisjon)

helene@fib.no

Kjersti-Lill Sørgård

salgskoordinator

kjerstilill@fib.no

Lene Therese Steimler

sponsoransvarlig

lene@fib.no

Silje Sæterdal Bøyum

kommunikasjonsrådgiver

siljeb@fib.no

Silje Vestvik

kommunikasjonsleder

siljev@fib.no

Vanja Hoff

støttespiller- og bærekraftansvarlig

vanja@fib.no

Administrasjon

Tom Nymark

økonomi- og administrasjonssjef

tom@fib.no

Dag Erik Hagesæter

IT-ansvarlig

dag.erik@fib.no

Dorota Zaniewicz

kontormedarbeider

dorota@fib.no

Karianne Mjelde

regnskapsmedarbeider

karianne@fib.no

Trude H. Claussen

organisasjonssekretær / PA for Festspilldirektøren

trude@fib.no

Se også årsrapportene for oversikt over alle ansatte hvert festspillår.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du motta nyhetsbrev?