Våre støttespillere

Kunst- og kulturopplevelser beveger oss. De er impulser til personlig vekst og til samfunnsutvikling. Slik sett har ikke Festspillene i Bergen bare samarbeidspartnere - vi har investorer i forskjellige former.

Et samarbeid med Festspillene gir mulighet for unike opplevelser, tett på kunsten og i en smeltedigel av engasjement, ny teknologi og nye idéer. Et samarbeid med oss sier også noe om våre partneres identitet og verdigrunnlag.

Festspillene i Bergen har store ambisjoner. Vi skal – sammen med våre partnere – bringe kunsten ut til enda flere. Vi skal løfte det som skjer på Festspillene ut i verden, og bringe verden til Bergen. Vi skal fortsette å begeistre og utfordre, leke og være seriøse. Vi skal vise frem arvesølvet, samtidig som vi fremmer cutting-edge produksjoner. Sammen med våre partnere skal vi skape den ledende festivalen av sitt slag i Europa. Vi ønsker å invitere med oss fremsynte og engasjerte støttespillere som vil hjelpe oss med å løfte kunsten, kulturen, byen, landet, møteplassen og folkefesten!

Offentlige støttespillere

Festspillene i Bergen mottar offentlige tilskudd fra: 

Støttespiller Festallmenningen

Grieg Foundation

Stiftelsen Grieg Foundation støtter en rekke allmennyttige prosjekt globalt, med fokus på barn og unge, musikk og kultur, medisinsk forskning og klimatiltak. Grieg Foundation har siden 2002 gitt mange gaver til byens befolkning gjennom Festspillene i Bergen.

En av dem var i 2022, da stiftelsen fylte 20 år, stiftelsens grunnlegger Per Grieg sr. fylte 90 år, og Festspillene hadde 70-årsjubileum. Dette feiret Grieg Foundation blant annet ved å gi en gave til alle i byen i form av et gratis uteprogram på Festallmenningen under Festspillene. I 2023 inngikk Festspillene i Bergen og Grieg Foundation en treårig samarbeidsavtale som gjør det mulig å videreføre denne folkekjære gratisarenaen midt i sentrum. Med dette er Grieg Foundation vår største prosjektpartner.

I en fargerik, grønn drakt, med sitteplasser og scene kles Torgallmenningen om, og vil by på daglige arrangementer, lekeplasser for barna, samt konserter med dyktige musikere innen mange ulike sjangre. Hele byens favorittallmenning fylles i elleve dager med gratisarrangementer, leker og opplevelser. Sjøforsvarets eminente musikkorps åpner konsertserien på gratisscenen med brask og bram, torsdag 23. mai.

Festspillene i Bergen takker Grieg Foundation for den langvarige støtten.

www.griegfoundation.com

Festspillambassadører

Våre ambassadører er privatpersoner eller bedrifter som støtter Festspillene med en pengegave.

Per Gunnar Strømberg Rasmussen/Strømberg Gruppen

Per Gunnar Strømberg Rasmussen/Strømberg Gruppen har vært festspillambassadører siden 2017. I likhet med Festspillene har Strømberg Gruppen kvalitet som en av sine kjerneverdier. Videre er virksomheten opptatt av å ta sosialt ansvar, også gjennom kunst og kultur. Rasmussen begrunner avgjørelsen om å bli festspillambassadør med at han synes Festspillene er inne i en spennende utvikling.

Rasmussen ønsker å bidra til at festivalen oppnår sine visjoner om å løfte det vidstrakte programmet både lokalt, nasjonalt og utover landegrensene.

Festspillene i Bergen takker Per Gunnar Strømberg Rasmussen/Strømberg Gruppen for deres bidrag.

Yvonne & Bjarne Rieber/AS Rika

Yvonne & Bjarne Rieber/AS Rika har i mange år bidratt med betydelige beløp til Festspillene i Bergen med et ønske om at festivalen fortsatt skal være et viktig kulturarrangement og et løft for kulturlivet nasjonalt og ikke minst internasjonalt.

Støtten er avgjørende når Festspillene gjennom ambisiøse prosjekt forbinder tradisjon og fornying, utfordrer og fornøyer publikum. Yvonne & Bjarne Rieber/AS Rika er av det håp at støtten er med på å gjøre kultur stadig mer tilgjengelig.

Festspillene i Bergen takker Yvonne & Bjarne Rieber/AS Rika for støtten.

Abraham Odfjells Stiftelse

Abraham Odfjells Stiftelse støtter prosjekt innen kultur, kunst og allmennyttige bidrag.

Festspillene i Bergen er en sentral og viktig aktør innen kulturscenen nasjonalt og internasjonalt. Stiftelsen vil være med på å bidra til den videre utviklingen av Festspillene i Bergen.

Festspillene i Bergen takker Abraham Odfjells Stiftelse for deres bidrag.

Aud Jebsen

Aud Jebsen er en verdifull festspillambassadør med sitt sterke engasjement for kunst av internasjonal toppkvalitet. Aud Jebsen har høye ambisjoner på kunstens vegne, og ønsker særlig å støtte prosjekter med fremragende og profesjonelle utøvere i verdensklasse. 

Som ambassadør for Festspillene i Bergen 2024 støtter Aud Jebsen forestillingen Acosta Danza i Grieghallen og konserten Sheku Kanneh-Mason & Isata Kanneh-Mason i Håkonshallen 

Hun bidrar med dette til å løfte programmet til årets festspill med skapende og utøvende artister som har gjort seg bemerket internasjonalt. Festspillene i Bergen har som mål å tiltrekke seg verdens fremste kunstnere, og en ambassadør som Aud Jebsen er viktig for at vi skal kunne fortsette å formidle kulturelle høydepunkter til vårt kvalitetsbevisste publikum. 

Festspillene i Bergen takker Aud Jebsen for støtten. 

Espen Galtung Døsvig/EGD

Espen Galtung Døsvig/EGD ble festspillambassadør i 2017. EGD har som Festspillene lange tradisjoner i Bergen. Siden grunnleggelsen i 1907 har selskapet sikret vekst ved å justere strategien i takt med endringer i markedene og samfunnet ellers.

Espen Galtung Døsvig ønsker som festspillambassadør å bidra til å bringe Festspillene inn i fremtiden. Han er også opptatt av å bygge Bergen som kunst- og kulturby, og Festspillenes rolle i dette oppdraget, blant annet gjennom samtidskunst av høy kvalitet.

Festspillene i Bergen takker Espen Galtung Døsvig/EGD for støtten.

Festspillkonsul

Våre konsuler er privatpersoner eller bedrifter som støtter Festspillene med en pengegave.

Louise & Øystein Storebø

Louise & Øystein Storebø har vært festspillkonsuler siden 2020. Deres interesse for kultur, i kombinasjon med et stort engasjement for Bergen by, resulterte i et ønske om å bidra til byens og nasjonens årlige kulturelle høydepunkt og fest.

De gleder seg over å være med på laget av ulike støttespillere, samt over muligheten til å overvære festivalen på nært hold.

Festspillene i Bergen takker Louise & Øystein Storebø for støtten.

Prosjektpartnere og -støtte

Sparebankstiftelsen DNB – Dextra Musica

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som har som et av sine hovedmål å øke interessen for og forståelsen av kunst og kultur, spesielt blant barn og unge. Det gjør de gjennom å støtte prosjekter som sørger for god formidling og innbyr til deltakelse. Dextra Musica er et datterselskap av Sparebankstiftelsen DNB, som siden 2006 har kjøpt verdifulle strykeinstrumenter som lånes ut til norske musikere.

Med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB – Dextra Musica byr Festspillene på unge norske musikere i verdensklasse og fremragende internasjonale artister i Troldsalen og i komponisthjemmene til Grieg og Sæverud på Troldhaugen  og Siljustøl, samt i Håkonshallen.

Sparebankstiftelsen DNB støtter i tillegg Festspillenes nye talentutviklingsprogram for unge komponister, Nye stemmer, gjennom midler og samarbeid.

Festspillene i Bergen takker Sparebankstiftelsen DNB – Dextra Musica for støtten.

www.sparebankstiftelsen.no

H. Westfal-Larsen og Hustru Anna Westfal-Larsens Almennyttige Fond

H. Westfal-Larsen og Hustru Anna Westfal-Larsens Almennyttige Fond har som formål å gi støtte til fremme av saker som er til det beste for Bergen bys allmenne vel og kulturelle liv.

Fondet støtter åpningsforestillingen Peer Gynt, DSCH – Konsertteater m/Det Norske Kammerorkester og Tipping Point – Balancing in a Time of Change. 

Festspillene i Bergen takker H. Westfal-Larsen og Hustru Anna Westfal-Larsens Almennyttige Fond for bidragene som bringer nye perspektiver og historier til Bergen, til glede for hele byen.

GC Rieber Fondene

GC Rieber Fondene yter støtte til allmennyttige sosiale og kulturelle formål, fortrinnsvis i Bergen. I tillegg ytes det og bidrag til medisinsk og annen forskning. GC Rieber Fondene støtter prosjekter som strekker seg fra de aller yngste til mennesker helt på slutten av livet. Blant mange gode kulturelle tiltak har Fondene prioritert å støtte lokale unge talenter. Dette for å sikre videreutvikling av et bredt kulturliv i byen for fremtiden.

Med støtte fra GC Rieber Fondene kan Festspillene by på flere omsorgskonserter på sykehjem, der også barn fra barne- og ungdomsskoletrinnet inviteres inn til brobygging på tvers av generasjoner.

Fondene støtter også OperaOpptur!, spontane minikonserter for reisende med Fløibanen.

Festspillene i Bergen er takknemlig for støtten fra GC Rieber Fondene.

www.gcrieber.no

Ernst von Siemens Music Foundation

Ernst von Siemens Music Foundation ble stiftet i 1972 av Ernst von Siemens, barnebarn av selskapsgründeren Werner von Siemens. I 1973 ble den første Ernst von Siemens Music Prize delt ut – til Benjamin Britten. Siden dette har stiftelsen delt ut musikkprisen hvert år til en komponist, utøver eller musikkviter som har bidratt til det internasjonale musikklivet på fremragende vis. I tillegg støtter stiftelsen årlig rundt 130 festivaler, konsertpremierer og gjentagende fremføringer, bestillingsverk, symposier og musikkfaglige utgivelser verden over. 

Ernst von Siemens Music Foundation støtter prosjekter med festspillkomponist Øyvind Torvund på årets festspill: Great plans for future musicals, Symfoni for hele Grieghallen m/Griegs a-mollkonsert, Lyden av skogen og JACK Quartet & Yarn/Wire

Festspillene i Bergen takker Ernst von Siemens Music Foundation for støtten.

www.evs-musikstiftung.ch/en

Kavlifondet

Kavlifondet har gjennom en årrekke støttet Festspillene. Særlig har fondet ønsket å støtte tiltak for å gjøre Festspillene tilgjengelig for personer som av ulike årsaker ikke selv har mulighet til å oppsøke det ordinære festspillprogrammet.

Gjennom et samarbeid med Røde Kors, Robin Hood-huset og andre organisasjoner får vanskeligstilte tilbud om gratis billetter med støtte fra Kavlifondet.

Vi takker Kavlifondet for deres bidrag og engasjement for å gjøre festspillopplevelser tilgjengelig for flere.

www.kavlifondet.no

Bergesenstiftelsen

Bergesenstiftelsen har til formål å realisere allmennyttige prosjekter, særlig innen kulturelle og humanitære samfunnsområder. Stiftelsen støtter også prosjekter som bidrar med ny kunnskap til samfunnet, med vekt på forsknings- og formidlingsprosjekter innen klima, miljø og bærekraft, samt pasientnær medisinsk forskning. 

Bergesenstiftelsen støtter familiearrangementene Lyden av skogen, Auditomosjon, Pappelonia, KaPLiNG!, Rock me Baby og Familiedag på Siljustøl under Festspillene 2024, til glede for mange små og store besøkende. 

Festspillene i Bergen takker Bergesenstiftelsen for støtten.

www.bergesenstiftelsen.no

Talent Norge

Talent Norge er et aksjeselskap med ideelt formål, som ble stiftet i 2015 for å gi fremragende kunstneriske talenter muligheter til å realisere sitt fulle potensial. De støtter miljøer som rekrutterer talenter på toppnivå innen musikk, dans, scenekunst, litteratur og visuell kunst, og samarbeider med institusjoner, organisasjoner og kulturaktører i hele landet.

Gjennom midler og samarbeid støtter Talent Norge Festspillenes nye talentutviklingsprogram, Nye stemmer, for unge komponister.

Festspillene i Bergen takker Talent Norge for støtten.

www.talentnorge.no

Stiftelsen Fritt Ord

Fritt Ord er en allmennyttig privat stiftelse, hvis fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord.

Med støtte fra Fritt Ord videreføres Ordskifte, et samtaleprogram som skal bidra til å speile og løfte frem viktige tendenser og problemstillinger i samtiden med grunnlag i Festspillenes vidt forgrenede program.

Festspillene i Bergen takker Stiftelsen Fritt Ord for støtten.

www.frittord.no

Hovedpartnere

Equinor

Equinor Morgendagens helter kjennetegnes av personer med en sterk indre motivasjon, som legger ned maksimalt med innsats og som er villige til å lære seg noe nytt.

Verden er i endring, og nettopp derfor trenger vi barn og ungdom som tør å tenke annerledes og som ønsker å gjøre en forskjell – enten det er i klasserommet, på idrettsbanen eller i en konsertsal. Dette er talentene vi kaller Morgendagens helter!

Equinor samarbeider med de beste miljøene for talentutvikling, slik at vi sammen kan løfte frem jenter og gutter til å bli fremtidige forbilder for oss alle. De skal inspirere oss til å forstå at det umulige kan være mulig.

equinor.com/morgendagenshelter

DNB

DNB ser det som en viktig oppgave å samarbeide med norsk kulturliv, idrett og utvalgte organisasjoner. Festspillene i Bergen ivaretar den klassiske kulturtradisjonen, samtidig som de har mot til å utfordre konvensjonene. Som landets største finanskonsern ønsker DNB å være en aktiv samfunnsaktør både lokalt og nasjonalt.

www.dnb.no

Bergens Tidende

Bergens Tidendes overordnede oppdrag er å holde folk i Bergen og på Vestlandet oppdatert på det viktige som skjer innen samfunnsliv,  kultur, sport og næringsliv. Journalistikken vår skal inspirere leserne til å holde seg orientert, og BT skal være en tydelig stemme i den offentlige debatten, både lokalt og nasjonalt.

Vi støtter Festspillene fordi kulturtilbudet i Bergen er av stor betydning for folk som bor her. Kultur er ikke bare underholdning, men viktig for å forstå samfunnet vi lever i og en potensiell premissleverandør i debatter. Det ønsker vi å bidra til.

www.bt.no

Festivalpartnere

KPMG

KPMG er mest kjent som revisorer, forretningskonsulenter og advokater, men vi er også mye mer.

I KPMG våger vi å stille spørsmål, utfordre, vise nysgjerrighet og si ting rett frem. Kun da forstår vi kundenes utfordringer og muligheter fullt ut, og slik blir vi i stand til å gi bedre råd. Råd som ser mot fremtiden.

www.kpmg.no

DNV

I DNV verdsetter vi sikkerhet, kvalitet og integritet. Mer enn 15 000 ansatte i 100 land er forpliktet til vårt mål om å ivareta liv, eiendom og miljø. Vår rolle krever ofte en balansegang mellom næringslivets behov og behovene fra samfunnet.

Partnerskapet vårt med Festspillene, en av Norges flotteste internasjonale kulturinstitusjoner, er en del av DNV sitt samfunnsengasjement. Kultur og samfunn går etter vår mening hånd i hånd.

Med vår unike tekniske ekspertise og uavhengighet bistår vi våre kunder med å forbedre sikkerhet, effektivitet og bærekraft.

DNV.com - When trust matters - DNV

DNV feirer 160 år! – vår historie

Partnere

Galleriet

Galleriet er regnet som et av Norges flotteste kjøpesentre og befinner seg på Torgalmenningen i Bergen. Som Bergen sentrums største senter finner du de nyeste og mest oppdaterte butikkonseptene – med en spennvidde fra de største og kjente merkevarene, til unike produkter du ikke finner andre steder. Senteret har 70 butikker i de fleste bransjer, og flere hyggelige og varierte spisesteder.

Galleriet er stolt samarbeidspartner av Festspillene i Bergen.

www.galleriet.com

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er en av Norges ledende handelshøyskoler, og er den første norske handelshøyskolen med trippel internasjonal akkreditering.

Vi har campuser i de fire største byene i Norge, Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

BI tilbyr studier på ulike nivåer og innen en rekke fagområder som ledelse, økonomi, markedsføring, kommunikasjon og kultur. Her finnes mange muligheter for faglig påfyll.

www.bi.no

Private gavegivere

Også privatpersoner kan bidra til å skape den årlige, positive feststemningen i Bergen by – for alle som bor her, og alle som er på besøk.

Les mer om gaveordningen på fib.no/gaver, og se oversikt over gavegivere her.

Kontaktpersoner

Nina Lauvsnes

markeds- og kommunikasjonssjef

nina@fib.no