Ragnhild Hemsing, Mathias Eick & Mats Eilertsen. Foto: Thor Brødreskift

Festspill for flere– En påminnelse om hva vi betyr for hverandre

  • Hjem
  • Aktuelt
  • 2024
  • Festspill for flere: – En påminnelse om hva vi betyr for hverandre
05. juni 2024

Årets festspill i Bergen fikk over 80 000 besøk.

Festspillene i Bergen 2024 avsluttes med Mahlers åttende symfoni onsdag 5. juni, og festspilldirektør Lars Petter Hagen kan allerede nå notere seg de beste besøkstallene siden 2016.

– Publikum har strømmet til. Til sammen har vi hatt over 80 prosent belegg gjennom de 15 dagene Festspillene varer, og det er ingen selvfølge, sier Hagen. 

Det foreløpige besøkstallet på over 80 000 består av cirka 32 500 utstedte billetter og cirka 48 000 besøkende på Festspillenes omfattende uteprogram og andre gratisarrangementer for blant annet skoler, barnehager og eldrehjem. I tillegg kommer besøkende på Bergen Kunsthalls festspillutstilling.

Flere, yngre og mer mangfoldig

– Årets festspill har nådd et stort og bredt publikum. Vi har presentert kulturhistoriske begivenheter, internasjonale stjerner og nyskapende verk som lar kunsten utvikle seg og følge sine egne logikker, i nært samspill med Bergens kulturliv og i dialog med våre omgivelser. Festspillene skal berøre mennesker, skape minner og bidra til at kunsten kan bevege verden. Publikumstallene kan tyde på at mange opplever at vi har lykkes med nettopp det, sier festspilldirektøren. 

I tillegg til økningen i antall besøk, har også andelen unge publikummere økt.

– Vi ser tendenser til at publikum blir flere, yngre og mer mangfoldig. Kanskje er det slik at i urolige, konfliktfylte tider blir kulturen en ekstra tydelig påminnelse om hvor viktige mennesker er for hverandre? sier han.

– Kulturen knytter oss sammen

I mer enn 70 år har Festspillene i Bergen vært en internasjonal møteplass for norske og internasjonale artister og publikummere. Årets program hadde et særlig fokus på to norske kunstnere, komponist Øyvind Torvund og fiolinist og hardingfelespiller Ragnhild Hemsing.

– Begge har en uredd, åpen tilnærming og utforsker stadig nye veier. Under Festspillene i Bergen møtes kunstneriske uttrykksformer, det eksperimentelle og det tradisjonelle, det lokale og det internasjonale, og dette er disse to ekstraordinære kunstnerne levende eksempler på, sier Hagen.

Festspillene i Bergen 2024 besto av cirka 100 ulike offentlige arrangementer, mange av dem gratis og utendørs på sentrumsscenen Festallmenningen. Programmet spenner fra åpningsforestillingen Peer Gynt i samproduksjon med Nationaltheatret til babykonserter og lekeplasser.

– Årets festspill startet med et folkekor og avsluttes med Mahlers åttende symfoni med hele sju kor på scenen. Korsangen har vært en stor del av programmet, og for meg er det både noe konkret og symbolsk ved det. Når du synger sammen med andre, blir du en del av noe større. Dette er selve kjernen av kulturen; det som knytter oss sammen og gjør at vi betyr noe for hverandre, sier festspilldirektøren.