Anders Beyer blir direktør for Festspillene i Bergen

  • Hjem
  • Festival
  • 2020-og-tidligere
  • Artikler
  • Anders Beyer Blir Direktør For Festspillene I Bergen
07. februar 2012

Danske Anders Beyer (53) blir direktør for Festspillene i Bergen fra august 2012. Han har arbeidet med kunst- og kulturformidling fra en rekke sentrale posisjoner i dansk, nordisk og internasjonal sammenheng.

– Festspillene i Bergen er for meg den mest interessante kulturfestivalen i Norden fordi den samler kulturarv, folkefest og moderne eksperimenter under samme hatt. Dette har i en årrekke gitt store opplevelser og stoff til ettertanke for mange mennesker, sier Beyer, som var kunstnerisk rådgiver for festspilldirektør Per Boye Hansen fra 2006-2008. 

Beyer har bygget opp kulturelle plattformer i Danmark og utlandet, og har erfaringer innen et bredt kulturfelt. Siden 2006 har han vært sjef for Athelas Sinfonietta Copenhagen, som de siste årene har arrangert en internasjonal samtidsmusikkfestival – på tre år er Athelas New Music Festival blitt den største samtidsmusikkfestivalen i Danmark og blant de førende i Norden. I 2009 startet Beyer også operafestivalen i København, Copenhagen Opera Festival, som har etablert seg som en viktig kulturell ressurs i København, med flere enn 25.000 gjester i 2011. Festspillenes styreleder Åse Kleveland, sier at det er med stor glede styret i Festspillene nå har ansatt Anders Beyer til å etterfølge Per Boye Hansen.- Kravene til denne sentrale stillingen i norsk kulturliv, er store og mange. Anders Beyer har en omfattende kunst- og musikkfaglig bakgrunn, engasjement og erfaring med publikumsutvikling og nyskapende formidling, samt fokus på samarbeid og nettverksbygging. I tillegg kommer hans sterke nordiske profil. Dette gjør ham meget godt rustet til å videreutvikle Festspillene i Bergen fra dagens sterke posisjon, mener Kleveland.Bredt og smalt, internasjonalt og lokaltAnders Beyer studerte musikk og filosofi, men allerede som tenåring opptrådte han som solist og akkompagnatør med plateinnspillinger og turnévirksomhet sammen med en rekke rocke-og jazzband, samt ulike orkestre. Han er kjent som skribent og musikkredaktør i Dagbladet Informationen og har skrevet bøker og artikler om nordisk musikk. Han har også vært ansvarlig redaktør for Dansk Musik Tidsskrift og Nordic Sounds.Den klassiske musikkultur – fra tidlig renessanse til senromantikkens mestre – har vært omdreiningspunktet for Beyers profesjonelle virke i flere årtier. Hans interesse og innsikt i den europeiske musikkultur har Beyer brukt som inngang til å etablere et internasjonalt nettverk i den klassiske musikkbransjen.For Nordisk ministerråd har Beyer vært ansvarlig for å planlegge og avvikle en rekke kulturprosjekter i og utenfor Norden. Han har bl.a. skapt prosjekter med musikk som fredsskapende middel på Balkan i 1990-årene, og arbeidet med public diplomacy-prosjekter bl.a. på Ground Zero i New York.Beyer mener topp kvalitet, dialogen mellom det folkelige og det såkalt ”finkulturelle”, samt gjensidig påvirkning mellom de forskjellige uttrykksformene kjennetegner Festspillene.– Jeg har selv har vært på en lang reise gjennom populærmusikkulturen til de nyeste kunstformer. Disse erfaringene innebærer en enorm respekt for både populærkultur og såkalt finkultur. For meg er det ikke noe som er finere eller bedre enn noe annet. Det er et grunnleggende premiss for mitt arbeid - jeg er selv et produkt av begge deler, understreker Beyer.Beyer peker også på at Festspillenes styrke ligger i den produktive spenningen mellom lokalt og globalt. – Festivalen kan ikke kun inneholde det ene. Jeg synes ikke det er interessant at en utenlandsk stjerne kommer inn med fly, gir konsert og reiser hjem igjen. Jeg vil gjerne sette møtet i sentrum, møtet mellom de ypperste kunstnere og publikum – barn, unge, studenter og lokale aktører i Bergen.Beyers arbeid med kultur har alltid vært båret frem av en vilje til å utforske og prøve ut nye innganger til hvordan publikum kan møte kunsten.  Som basis for tilveksten av en ny tids publikum, mener Beyer det er viktig å ha en ambisjon om å formidle den ypperste kunst, presentert av de beste utøvere. Nøkkelord er profesjonalitet, engasjement, dialog og utfordring. Beyer har vist at samarbeid på tvers av kulturer og sjangre, med oppbygning av allianser og nettverk mellom beslektede virksomheter kan føre til store, betydningsfulle resultater.Engasjere og involvere

Med ny ledelse starter en strategisk øvelse som tar utgangspunkt i de grunnleggende spørsmål: Hva skal Festspillene være? Hvorfor og hvordan? – Jeg er opptatt av dialog og vil først av alt gjøre meg kjent med de sentrale partnerne i Bergen og lytte til deres drømmer og visjoner. Festspillene må ha som mål å være hele Bergens festival, det vil si at vi evner å involvere og engasjere et så stort, entusiastisk publikum som mulig. Alle som arbeider seriøst med kunst og kultur ønsker at enda flere mennesker skal oppdage den vidunderlige og forunderlige verden, som tilbys i musikk, teater, dans osv. Men det skal likevel være plass til prosjekter som av en eller annen grunn skal kunne leve sitt liv uten de store publikumstall, mener Beyer.Han er også glad for den betydelige økonomiske støtte som Festspillene får fra næringsliv og privatpersoner. – Dette er avgjørende bidrag til vekst og kvalitet, og jeg gleder meg til å drøfte nye strategiske samarbeid som kan tilføre verdi blant annet i form av ekstra ressurser eller nye partnerskap. Finne den bergenske rytmenSelv om Beyer er dansk har han en sterk forbindelse til Norge. – Jeg har reist mye i Norge, men det nære forholdet skyldes først og fremst at jeg har møtt så mange fantastiske mennesker privat og profesjonelt i dette landet, sier Beyer som flytter til Bergen allerede i mars.– Hvis du vil arbeide seriøst med kunst og kultur i en by, er du nødt til å bo og leve i byen for å kunne formidle dens stemninger og særlige rytme. Jeg vil være lyttende og gjøre mitt ytterste for å leve opp til forventningene som naturligvis må være høye, sier han.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du motta nyhetsbrev?