Anders Beyer utnevnt til Professor II ved Universitetet i Bergen

  • Hjem
  • Festival
  • 2020-og-tidligere
  • Artikler
  • Anders Beyer Utnevnt Til Professor II Ved Universitetet I Bergen
27. februar 2020

– Jeg er stolt og ydmyk over få en tilknytning til det innovative og kreative universitetsmiljøet i Bergen, sier festspilldirektør Anders Beyer.

20. februar ble Anders Beyer tilsatt i en såkalt professor II-stilling ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ved Universitetet i Bergen. En slik tilsetting betyr at han er knyttet til KMD i en 20 %-stilling. Han tiltrer 1. mai i år.

– Jeg er svært glad for at vi har fått Anders Beyer med oss på laget. Vårt fakultet er fremdeles i en etableringsfase og vi tror Anders har svært mye å bidra med nå, sier professor Frode Thorsen, dekan ved Fakultet for kunst, musikk og design.

Fakultetet ønsker å trekke Beyer inn som ressurs på tvers av fag og disipliner, på alle nivåer, til åpne forelesninger og seminarer for eksempel knyttet til festivalkuratering og ledelse og utvikling av kulturinstitusjoner.

– Jeg tror også, at han – med sitt brede internasjonale engasjement og nettverk – vil bli en viktig strategisk rådgiver, både for KMD spesielt men også for Universitetet i Bergen generelt, sier Thorsen.

– Store ambisjoner og sterke fagmiljøer er med på å gjøre UiB til en spydspiss innen forskning og formidling. Jeg er stolt og ydmyk over å få en tilknytning til det innovative og kreative universitetsmiljøet i Bergen, sier festspilldirektør Anders Beyer.

Beyer har tidligere vært ekstern lektor ved Københavns Universitet.

– Gjennom Festspillene har jeg samarbeidet med Universitetet i Bergen ved flere anledninger, og etter hvert fått erfaring med de voldsomt kompetente og interessante lærer- og studentmiljøene som finnes på UiB. Jeg er begeistret for universitets sterke forankring i samfunnet og i det levede liv. Forskning finner for alvor sin legitimitet når den folder seg ut i en samfunnsmessig kontekst. Da forstår vi hvor avgjørende det er at vi har sterke, uavhengige forskningsmiljøer, som kan bidra til sammenhengskraften i samfunnet, sier Beyer.

Han planlegger å bruke ferie og fritid på arbeidet for KMD, og stillingen medfører ingen endringer for jobben som festspilldirektør.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du motta nyhetsbrev?