Crescendo

  • Hjem
  • Festival
  • 2020-og-tidligere
  • Artikler
  • Crescendo

Crescendo er et mentorprogram for unge klassiske musikere i regi av Festspillene i Bergen, Barratt Due musikkinstitutt og Oslo-Filharmonien. 

05. april 2016

Formålet med mentorprogrammet er å tilrettelegge for koblinger mellom morgendagens unge, klassiske utøvere og profesjonelle, nasjonale og utenlandske utøvere på høyeste nivå. Gjennom personlige møter, samspill og felles konsertopplevelser med mentorene, styrkes de unge musikernes selvbevissthet og kunstneriske identitet.

Dagens profesjonelle musikkscene er i økende grad internasjonal, og krever utøvere med svært høye kvalifikasjoner. Behovet for å knytte bånd mellom det profesjonelle miljøet og talenter i ulike stadier er avgjørende for å sikre et bærekraftig fremtidig norsk musikkliv.
 Mester-svenn-tradisjonen har gjennom hele musikkhistorien vært den viktigste pedagogiske bærebjelken i formidlingen av utøvende instrumental kunnskap, interpretasjon og erfaring. Fra eldre utøvere med finslipt erfaring til yngre talenter i støpeskjeen formidles og videreutvikles mesterstykket, fra generasjon til generasjon. Dette er utgangspunktet til Crescendos visjon om å knytte bånd mellom de fremste talenter i ulike utviklingsfaser og utøvere i toppsjiktet i norsk og internasjonalt musikkliv.

Prosjektet omfatter tre delprogram, som representerer ulike karrièreområder innenfor det profesjonelle klassiske musikklivet idag;

  1. Mentorprogram for unge solister

  2. Mentorprogram for unge kammergrupper

  3. Ung Filharmoni

Crescendo ønsker gjennom de tre delprogrammene å gi de fremste talentene i Norge unike muligheter for inspirasjon og reell forståelse av musikeryrket. Det naturlige mål for enhver musikalsk prosess er formidling, og de pedagogiske prosessene kulminerer derfor i konserter med talenter og mentorer i samspill.

Crescendo representerer tre sentrale institusjoner med ulike roller og ståsteder i norsk musikkliv, men som gjennom en felles ambisjon for nettopp å heve talentutviklingen i Norge har fått mulighet til å forløse noen enestående og nye muligheter for norske musikktalenter. Ambisjonen er å bygge en fantastisk bro mellom det utøvende, profesjonelle toppnivået og morgendagens norske utøvende musikkliv. Slik ønsker Crescendo å bidra til å sikre utviklingen av et bærekraftig norsk musikkliv i et internasjonalt farvann.

Prosjektet støttes av Trond Mohn, Bettina Ford Jebsen, Hans Peter Jebsen, Sparebankstiftelsen DNB, Dextra Musica og Talent Norge.

Mer informasjon om deltakere, mentorer, søknader osv finner du på Cresendos nettside.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du motta nyhetsbrev?