Konsert Med Pepe & Speedy På Barneklinikken På Haukeland. Foto: Thor Brødreskift, 2019

Et mer tilgjengelig festspill

  • Hjem
  • Festival
  • 2020-og-tidligere
  • Artikler
  • Et Mer Tilgjengelig Festspill
24. januar 2020

Kavlifondet og Festspillene fortsetter samarbeidet om å senke terskler for kulturopplevelser.

– Det er med stor glede vi viderefører samarbeidsavtalen med Festspillene i Bergen. Her er det skapt et unikt tiltak som gjør Festspillene tilgjengelig for stadig flere som ellers ikke ville hatt mulighet til å delta, sier Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet.

Festspillene ønsker at alle mennesker i Bergen skal ha mulighet til å oppleve og la seg inspirere av stor kunst, uavhengig av utdannelse, helse, etnisitet, funksjonsevne, alder og økonomi. Kavlifondet har i en årrekke støttet Festspillene i Bergen i å formidle kvalitetskunst til flest mulig gjennom støtte til uteprogram, tilpassede konserter på utradisjonelle arenaer gjennom Festspillkollektivet og billettgaver til vanskeligstilte. I 2020 støtter de også Festspillenes satsing på digitalisering og innovasjon som sprer festspillopplevelser til enda flere.

Forestilling Med Beatrice Allegranti På Fyllingsdalen Sykehjem. Foto: Mel Buford, 2018

Uteprogram for alle

Støtten fra Kavlifondet bidrar til at Festspillene kan by på en rekke gratis og tilgjengelige arrangement i uteprogrammet, blant annet gratis åpningsseremoni til glede for innbyggere og besøkende i Bergen. I 2019 var det 33 853 besøk til gratis utearrangement på festspillprogrammet.

Til sykehjem, sykehus og fengsel

Festspillkollektivet er Festspillenes sosialt engasjerte kunstprogram med både lukkede og publikumsåpne tilstelninger på andre steder enn våre tradisjonelle arenaer. Her jobbes det målrettet for å utvikle kunst- og kulturopplevelser for mennesker som opplever redusert tilgang til kunst. Festspillkollektivet har blant annet gjennomført skreddersydde arrangement på byens sykehjem, sykehus, skoler, dagsentre, fengsel, åpne barnehager og asylmottak.

Damer Fra Papillon Synger Sammen Med Ruth Nonseid Og Katrine Meisfjord. Foto: Thor Brødreskift, 2018

Billettgaver

Kavlifondet bidrar også til at Festspillene deler ut rundt 1000 billettgaver til mennesker som ellers har vanskelig for å oppsøke kulturopplevelser. I 2019 ble 1062 billetter delt ut via bl.a. Kirkens bymisjon, SOS Barnebyer, Voksenopplæringen, Stiftelsen Robin Hood Huset, Bergen Røde Kors og Styve Gard.

“Lærerne har rapportert om godt oppmøte, god stemning og ikke minst stor interesse for nye arenaer som vår elevgruppe ellers aldri har vært borti. Uforglemmelig!”

- Lene Hoelgaard, Rådgiver, Nygård skole, Avdeling grunnskole for voksne

Digital utvikling og innovasjon

Festspillene jobber med digitalisering av og i kunsten for publikum, både for å fornye kunstopplevelsen og for å gjøre festspillarrangement tilgjengelig for flere, uten å være bundet av tid og rom. I 2020 støtter Kavlifondet også denne satsingen slik at Festspillene kan vise opptak fra konserter og forestillinger på ikke-tradisjonelle kulturscener for mennesker som ellers ikke har mulighet til å oppsøke selve arrangementet.

Artist Residency Med Miss Tati I Bergen Fengsel. Etter Seks Uker Ble En-Dagsfestivalen Festspillene I Bergen Fengsel Arrangert.  Foto: Thor Brødreskift, 2018

– Festspillene er en stor begivenhet for alle som bor i Bergen, også for oss i Kavli, og vi ønsker å dele den med flest mulig, sier Iversen.

– Vi er veldig glade og takknemlige for at Kavlifondet ønsker å støtte vårt arbeid med å gjøre kunst- og kulturopplevelser tilgjengelig for alle, sier festspilldirektør Anders Beyer.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du motta nyhetsbrev?