Forskningsmidler til Festspillene

  • Hjem
  • Festival
  • 2020-og-tidligere
  • Artikler
  • Forskningsmidler Til Festspillene
21. desember 2015

Festspillene i Bergen og partnere skal forske frem kunst- og kulturattraksjoner med internasjonal konkurransekraft.

Festspillene i Bergen får tre millioner kroner over 3 år til et forskningsprosjekt der målsettingen er å utløse verdiskapning og vekst gjennom å utvikle reiselivs-, kunst- og kulturattraksjoner av høy kvalitet og med internasjonal konkurransekraft.

– Det ligger et uutnyttet potensiale her, og det er helt vesentlig at vi har fått med oss så mange kreative og dyktige partnere for å kunne utløse dette, sier Festspilldirektør Anders Beyer.

Festspillene i Bergen skal samarbeide med Solstrand Hotel & Bad, Oseana Kunst og Kultursenter, Moster amfi- og kyrkjehistoriske senter, Hotell Ullensvang, Bekkjarvik Eiendom og matkunstnerne på Lysverket i Bergen og Bekkjarvik Gjestgiveri om å utvikle nye opplevelsesprodukter og -tjenester. Agderforskning er forskningspartner i prosjektet, som har fått navnet «Norwegian Icons».

I prosjektet skal en ikke bare utvikle nye attraksjoner hos hver enkelt partnerbedrift, men også sy disse sammen til helhetlige konsepter som byr på unike historier, reisemål, matopplevelser og kunst- og kulturopplevelser. Partnerene retter seg mot et segment med betalingssterke kunder og satser på å nå nye markeder gjennom nye, digitale kommunikasjonsflater. De vil også utforske forutsetningene for økt gjenkjøp – altså at gjestene blir så fornøyde at de kommer tilbake gang etter gang.

– Vi ønsker å bidra til å utløse ny vekst og verdiskaping på et faktabasert grunnlag. Sammen med partnerne vil vi utvikle unike og innovative kunst- og kulturattraksjoner av høy kvalitet og med internasjonal konkurransekraft, sier Beyer.

– Vi skal finne nye historier og konsepter, som skal nå nye markeder gjennom digitale kommunikasjonsflater. For å få dette til, vil vi skape forretningsmodeller som bygger på gjenkjøp og som tar hensyn til partnerbedriftenes behov for å ha utbytte av ressursene en investerer ved å være med, sier festspilldirektøren.

Norge har kunst- og kulturinstitusjoner i verdensklasse og kunstneriske ikoner – som for eksempel Grieg, Munch og Ibsen – som er globale merkevarer. Likeledes gjør norske – ikke minst vestnorske – kokker det stadig skarpt i Bocuse d’Or.

– Jeg håper at dette forskningsprosjektet kan bidra til at vi blir flinkere til å utnytte disse styrkene til å trekke nye gjester til landsdelen vår, sier Åshild Kjelsnes, styreleder for Regionalt forskingsfond Vestlandet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du motta nyhetsbrev?