Glimt fra festspillhistorien

  • Hjem
  • Festival
  • 2020-og-tidligere
  • Artikler
  • Glimt Fra Festspillhistorien
21. mai 2012

Årets festspill er det 60. i rek­ken, og jubileet markeres blant annet med en gratis utstilling på Festplassen.

Imaget78d.Png

Foto: Festspillene i Bergen 1953. 

Utstillingen presenterer smakebiter fra 60 år med festspill i Bergen gjennom bilder, presseklipp, film-klipp og gamle programkataloger. Erling Dahl jr., tid­ligere festspilldirektør, programsjef og kunstnerisk rådgiver, er prosjektleder for utstillingen.

Hundre hyllemeter

 – Vi har valgt å dele utstil­lingen opp i seks perioder – seks tiår – og valgt ut noen glimt som er representative for det tiåret. Det blir en forenkling, for Festspillene har jo endret ka­rakter med hver direktør. Men vi ønsker at den fy­siske utstillingen skal være en appetittvekker for den mer omfattende nettutstillingen som akkompagne­rer den, sier han.

Å forenkle et tiår ned til et par bilder, har ikke bare vært enkelt. Arkivet består av over 100 hyllemeter, og det gjenstår ennå en del arbeid før Stiftelsen Lo­kalhistorisk arkiv i Bergen, som forvalter arkivet, har fullstendig oversikt.

– For hvert bilde vi har plukket ut, er det 10–20 vi har forkastet, forteller Dahl jr.

Frisk opp dine festspillminner

Flere fagmil­jøer på Universitetet er interessert i materialet, og den første masterstudenten som skal skrive oppgave om festspillhistorien har allerede meldt seg. På sikt vil det også bli mulighet for privatpersoner å bla i de historiske dokumentene hos Byarkivet.

– Jeg er helt sikker på at publikum vil kunne friske opp sine festspillminner på utstillingen – samtidig som de helt sikkert vil savne en masse. Da oppfor­drer vi folk til å skrive en liten hilsen og kanskje en etterlysning av det de savner på en egen vegg i utstil­lingen, sier Dahl jr.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du motta nyhetsbrev?