Har du en historie om arbeidsledighet?

  • Hjem
  • Festival
  • 2020-og-tidligere
  • Artikler
  • Har Du En Historie Om Arbeidsledighet?
04. desember 2018

Vi søker mennesker som er eller har vært arbeidsledige til festspillforestillingen Nav betaler.

Bergen Borgerscene, tidligere Folkets Festspillscene, skaper scenekunst med utgangspunkt i historier fra virkeligheten. Nå skal de lage teater med utgangspunkt i arbeidsledige mennesker og deres fortellinger. Målet med forestillingen er å vise hvilke ressurser disse menneskene representerer, og stille spørsmål ved hva det gjør med et menneske å være arbeidsledig.

Prosjektet er todelt, med fortellerverksted i januar 2019 og festspillforestilling med urpremiere på Den Nationale Scene i mai 2019. 

Har du noe å fortelle? Har arbeidsledighet fått deg til å endre retning i livet? Har du evner du gjerne skulle brukt? Hvordan har ditt møte med NAV vært? Har du en sterk mening om arbeidsledighet? 

Et utvalg historiefortellere blir invitert til å dele sine historier på fortellerverksted som er gratis og åpne for alle. Noen av historiefortellerne vil bli invitert til å være med på festspillforestillingen Nav betaler. 

Send historien din til NAV@dns.no.

Det hersker mange myter rundt arbeidsledighet. Vi ønsker å komme noen av disse mytene til livs!

Nav betaler er en samproduksjon mellom Bergen Borgerscene og Den Nationale Scene i samarbeid med Festspillene i Bergen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du motta nyhetsbrev?