Hva er Folkets festspillscene?

 • Hjem
 • Festival
 • 2020-og-tidligere
 • Artikler
 • Hva Er Folkets Festspillscene?
23. april 2015

Folkets festspillscene er et samarbeidsprosjekt mellom Festspillene i Bergen og Den Nationale Scene. Prosjektet bygger på erfaringer fra tyske og danske borgerscener der publikums egne historier danner utgangspunkt for forestillingene, og publikum er direkte medvirkede i den skapende prosessen. Det er likevel ikke amatørteater det er snakk om. De medvirkende aktørene spiller ikke noen annen rolle enn seg selv, og er ikke er skuespillere, men autentiske personer på en scene.

Det er historiene som gjør mennesker interessante. På Folkets festspillscene ønsker vi å sette de personlige historiene inn i en kunstnerisk ramme som setter historiene i et nytt perspektiv. På denne måten kan vi fortelle en større historie om det å være menneske, samtidig som vi utvider publikums begrep om hva teater er. De medvirkende fungerer som historiefortellere, og det er deres personlige historier som danner grunnlaget for forestillingen.

Rammeverket rundt forestillingen er profesjonelt på alle plan, med regissør, scenograf, lysdesigner, lyddesigner og dramaturg. Dette er viktig for å skape en forestilling med høy kunstnerisk verdi.

Kunstnerisk nyskapning: Vi ønsker å skape scenekunst som utforsker grenselandet mellom virkelighet og teater, autensitet og skuespill, og på denne måten utfordrer teaterbegrepet og skaper nye sceniske uttrykk.

Publikumsutvikling: To viktige sider ved publikumsutvikling: Å nå mennesker fra forskjellige sosiale lag som vanligvis ikke går på teater. Å utvide publikums begrep om hva teater er.

Engasjement: Ved å la publikums egne historier danne utgangspunkt for forestillingene, og la publikum være direkte medvirkede i den skapende prosessen, lager vi forestillinger som engasjerer et lokalt publikum, skaper tilhørighet og nye sceniske uttrykk. Publikum kjenner seg igjen i historiene, noe som skaper nærhet. Samtidig når vi nye publikumsgrupper, og vi utfordrer det eksisterende publikumet med nye teaterformer.

 • Fortellerverkstedene skal være et fora der mennesker kan sette ord på tema de synes er viktige, dele sine historier og lytte til hverandre. På denne måten skal fortellerverkstedene bidra til at vi lager relevant og engasjerende teater.

 • Fortellerverkstedene skal være inspirerende for de medvirkende. Vi kommer til å jobbe med fortellerteknikk, stemmebruk, kroppsspråk, tilstedeværelse, fokus, musikalitet mm.

 • Fortellerverkstedene skal ha en sosial funksjon, og være en møteplass for innbyggere med forskjellig bakgrunn. På denne måten skal de bidra til å skape større respekt og mellommenneskelig forståelse.

 • Fortellerverkstedene danner grunnlaget for prosessen med å skape Folkets festspillforestilling. Med utgangspunkt i fortellerverkstedene skal vi komme frem til historier, tema og vinklinger.

 • Rekruttere historier og historiefortellere til Folkets festspillforestilling.

Utgangspunkt for forestillingene

 • Publikum er direkte medvirkede i den skapende prosessen.

 • Publikums egne historier danner utgangspunkt for forestillingene. På denne måten sikrer man relevant og engasjerende teater.

 • Rammeverket rundt forestillingene er profesjonelt på alle plan. Dette for å sikre høy kunstnerisk kvalitet, og skape sikkerhet for de medvirkende.

 • De medvirkende aktørene spiller ingen annen rolle enn seg selv og er således ikke skuespillere, men autentiske personer på en scene.

 • De medvirkende trenger ingen teatererfaring, men må være villige til å utfordre seg selv i en kunstnerisk prosess.

 • De medvirkende har eierskap til sine historier, og disse kan ikke brukes i forestillingen uten deres samtykke.

 • Forestillingen blir til gjennom en prosess der historiefortellerne samarbeider med regissør, dramaturg, scenograf, lysdesigner og lyddesigner. Det er regissøren som leder prosessen.

 • Prosessen med å skape forestillingen er til for de medvirkende, men selve forestillingen er til for publikum.

 • Vi vil nå mennesker fra forskjellige sosiale lag og utvide publikums begrep om hva teater er.

 • Ved å la mennesker med forskjellig bakgrunn fortelle om sin virkelighet, ønsker vi å gi publikum større innsikt og nye perspektiver.

 • Vi utforsker grenselandet mellom virkelighet og teater, autensitet og skuespill, og på denne måten utfordrer vi teaterbegrepet og skaper nye sceniske uttrykk.

 • På Folkets festspillscene setter vi publikums personlige historier inn i en kunstnerisk ramme som setter historiene i et nytt perspektiv. På denne måten kan vi fortelle en større historie om det å være menneske, samtidig som vi utvider publikums begrep om hva teater er.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du motta nyhetsbrev?