Joar Nango er festspillutstiller i 2020

  • Hjem
  • Festival
  • 2020-og-tidligere
  • Artikler
  • Joar Nango Er Festspillutstiller I 2020
19. august 2019

Den samisk-norske kunstneren Joar Nango er valgt som festspillutstiller i Bergen Kunsthall i 2020.

Nango har sin utdannelse som arkitekt fra NTNU i Trondheim. I sin mangfoldige kunstneriske praksis interesserer han seg for urfolksidentitet, ofte med utgangspunkt i observerte motsetninger i samtidsarkitekturen. Med inngående kunnskap om de uformelle bygningstradisjonene i nord, benytter Nango ofte en tilsvarende kreativ enkelhet, og improvisatoriske metoder i sine egne prosjekter. Hans kunstneriske praksis rommer både stedsspesifikke installasjoner, skulptur, foto, arkitektoniske strukturer, sosiale prosjekter, klær, publikasjoner og teori. Arbeidene utforsker ofte grenseoppgangene mellom design, arkitektur, filosofi og billedkunst.

Bergen Kunsthall anser Nango som en av Norges mest interessante og relevante kunstnere de senere årene. I hans prosjekter forenes lokalt forankret kunnskap med en globalt orientert interesse for urfolksidentitet og arkitektur. Hans arbeider berører temaer som er høyaktuelle over store deler av verden i møte med klimaspørsmål, bærekraft og historisk marginalisering av etniske grupper. Den samiske kulturhistorien deler mange erfaringer med andre urfolksgrupper, og motsetningene som ofte oppstår i møtene mellom storsamfunnet og tradisjonsbasert kunnskap, hvor nomadisme og samhandling på tvers av landegrenser er en grunnleggende del av samfunn og kultur.

«Det siste tiåret har Joar Nango utviklet en imponerende interdisiplinær praksis», uttaler Bergen Kunsthalls direktør Axel Wieder.

«I kjernen av hans arbeid ligger en grunnleggende interesse for de sosiale kvalitetene ved fysiske rom og improvisasjonens kreative muligheter. Med en slik bakgrunn benytter han spørsmål om urfolksidentitet som et verktøy til å respondere på viktige og presserende temaer i dagens samfunn. Hans installasjon European Everything (2017) som ble vist ved documenta 14 i Athen og Kassel, og hans deltakelse ved årets arkitekturbiennale i Chicago, har lagt grunnlaget for en stor internasjonal interesse for hans arbeid. Vi ser frem til å følge Nangos prosess med å realisere en Festspillutstilling som vil utfordre og transformere vår egen bygning, og invitere et stort og bredt publikum inn i hans spektakulære prosjekt.»

“... en imponerende interdisiplinær praksis”

- Axel Wieder, direktør v/Bergen Kunsthall

Festspillutstillingen i Bergen Kunsthall vil bestå av nye arbeider, produsert spesielt for utstillingen, og Nango vil samarbeide med en rekke ulike aktører i arbeidet frem mot utstillingen.

«Med Joar Nangos dynamiske og prosessbaserte arbeidsform utfordres også kunstinstitusjonen og måtene vi jobber på», sier kurator ved Bergen Kunsthall, Steinar Sekkingstad.

«Nango arbeider ofte i grupper og samarbeider jevnlig med et nettverk av kollegaer og samarbeidspartnere fra ulike fagfelt. Festspillutstillingen 2020 vil på den måten bli til i samarbeid mellom flere aktører som Nango inviterer med seg i løpet av det neste året, frem mot åpning i mai neste år. Der Nangos prosjekter vanligvis finner sted utenfor det tradisjonelle gallerirommet, og i møte med stedsspesifikke sosiale og arkitektoniske situasjoner, vil han denne gangen gå i dialog med Bergen Kunsthalls klassiske «hvite kuber» i et storskala prosjekt som utvikles spesielt for disse rommene.»

Joar Nango er født i Alta i 1979 og bor og arbeider i Tromsø. Han er utdannet arkitekt fra NTNU i Trondheim, Bergen Arkitekthøgskole (BAS) i Bergen og Weissensee Kunsthochschule i Berlin. Arkitektkollektivet Felleskapsprosjektet å Fortette Byen (FFB), som består av Joar Nango, Eystein Talleraas og Håvard Arnhoff, ble etablert i 2010 og ble i 2012 nominert av Norsk Form som årets unge arkitekter. For tiden er Nango deltaker i forskningsprogrammet «The Summer Institute», hvor han utvikler et prosjekt for STAGES biennalen som organiseres av Plug In ICA i Winnipeg, Canada.

Nango har hatt separatutstillinger ved The SAW Gallery (Ottawa), Western Front (Vancouver), Barents Spektakel (med Tanya Busse, Kirkenes), Bildmuseet (med FFB, Umeå), Sámi dáiddaguovddáš / Samisk senter for samtidskunst, SDG (Karasjok), Knipsu (Bergen) med flere. Han har deltatt på gruppeutstillinger ved blant annet OCA – Office for Contemporary Art Norway (Oslo), Tensta Konsthall (Stockholm), Dronning Sonjas KunstStall (Oslo), Nasjonalmuseet – arkitektur (Oslo), Sydhavn Station (København), Tromsø Kunstforening og Norsk Skulpturbiennale 2013 (Oslo). I 2017 presenterte han prosjektet «European Everything» på Documenta14 (Athen og Kassel), og i 2018 var han årets Festspillprofil ved Festspillene i Nord-Norge. I Norge har hans offentlige kunstprosjekt for Kvam kommune i Gudbrandsdalen mottatt mye oppmerksomhet det siste året – et prosjekt som ble utviklet av gruppen «Fellesskapsprosjektet å fortette byen» (FFB) og ferdigstilt sommeren 2019. Nango var, i samarbeid med Tanya Busse, også en av kunstnerne i gruppeutstillingen «On Circulation» på Bergen Kunsthall i 2018 hvor de bidro med en presentasjon av sitt pågående samarbeidsprosjekt «The Nomadic Library».

Festspillutstillingen er en av Norges viktigste samtidskunstutstillinger, og regnes som det mest prestisjefylte oppdraget for en norsk kunstner i sitt hjemland. Kunstneren velges av Bergen Kunsthalls kuratoriske stab og har vært vist ved Bergen Kunsthall hvert år siden 1953.

Utstillingen åpner torsdag 21. mai 2020.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du motta nyhetsbrev?