Kunstprosjektet Vann

  • Hjem
  • Festival
  • 2020-og-tidligere
  • Artikler
  • Kunstprosjektet Vann
28. januar 2013

En tverrfaglig gruppe studenter er valgt ut til å skape en kunstinstallasjon for Festspillene 2013, med vann som tema.

Før jul inviterte vi studenter fra alle utdanningsinstitusjoner i Bergen til et helt spesielt samarbeidsprosjekt: Å skape en kunstinstallasjon til Festspillene 2013, med vann som det sentrale temaet.

Etter en innledende opptaksworkshop 17. januar ble en gruppe studenter valgt ut til å gjennomføre prosjektet og levere den ferdige installasjonen, som skal avdukes på Torgallmenningen 22. mai.

Disse studentene arbeider med prosjektet: Benedicte Clementsen (Kunsthøgskolen i Bergen), Haflidi Haflidason og Fredrik Longva (Universitetet i Bergen) og Felicia Nino (Bergen arkitektskole).

Vannkunstprosjektet er et samarbeid mellom Festspillene i Bergen, Statoil, Universitetet i Bergen og The HUB Bergen. Utgangspunktet var å synliggjøre kompetansen og kreativiteten innen studentmiljøene, og vann var et nærliggende tema.

Bergens identitet er tett forbundet med vann. Ikke bare er Bergen «regnbyen», en internasjonal havn og et knutepunkt innen skipsfart, den er også kjent for sin kompetanse innen værvarsling og maritim forskning. Vann, både fysisk og metaforisk, er også en rød tråd i programmet for Festspillene 2013.

Kaospilot Silje Grastveit fra The HUB er Bergenrådgiver i den kreative prosessen. Hun hadde ansvaret for den innledende workshopen og vil følge opp studentene underveis. Studentgruppen vil de neste månedene få flere perspektiver på vanntemaet, blant annet gjennom inspirasjonsmøter med klima, teknologi og kunst som tema.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du motta nyhetsbrev?