Mariken Lauvstad har skrevet Årets kritikk 2018/2019

 • Hjem
 • Festival
 • 2020-og-tidligere
 • Artikler
 • Mariken Lauvstad Har Skrevet Årets Kritikk 2018/2019
24. mai 2019

Årets kritikk 2018/2019 er Mariken Lauvstads tekst «Den ultimate tragedien». Teksten ble publisert i Norsk Shakespearetidsskrift 3-4 2018.

For dette mottar Lauvstad et reisestipend på kr 15 000. Utdelingen fant sted under Festspillene i Bergen 24. mai, der Norsk kritikerlag og Festspillene i Bergen i samarbeid arrangerer et debattmøte om musikk og koreografi.

Utdelingen av Årets kritikk arrangeres av Norsk kritikerlag i samarbeid med Festspillene i Bergen, som bekoster stipendet, og Norsk teater- og orkesterforening, som bekoster juryutgiftene. Juryen er utpekt av arbeidsutvalget i Kritikerlagets seksjon for teater, musikk og dans, samt ett medlem foreslått av Festspillene og ett medlem foreslått av NTO.Juryens begrunnelse lyder som følger:

Mariken Lauvstads «Den ultimate tragedien» er en kritisk tekst om hvordan klimaendringene tematiseres i kunsten. Teksten spør hvorvidt «tragedien, som utvidet sjanger, og det sublime i kunsten, (kan) hjelpe oss med å begripe hva klimaendringer betyr?». Gjennom eksempler fra scenekunst og referanser til forskning og teori, svarer teksten deretter bekreftende på sitt eget spørsmål og viser dermed også hvordan kritikkenkan ha en vesentlig stemme i aktuelle samfunnsspørsmål.

I Årets kritikk undersøker kritiker Mariken Lauvstad hvordan menneskeskapte miljøendringer problematiseres innenfor samtidens scenekunst, og knytter dette til aktuell forskning og teoretiske perspektiver. Lauvstad gjør gjennom teksten aktuell teori tilgjengelig og åpner opp begreper for leseren, og gjør samtidig perspektivene i kunstverkene tydeligere for leseren. Årets kritikk løfter frem sammenhenger som ikke er umiddelbart tilgjengelig, selv for publikum som har sett verkene og forestillingene som omtales, og inviterer på den måten leseren inn i en tankeprosess.

«Den ultimate tragedien» gir inntrykk av å være en tekst det har tatt tid å skrive. I en virkelighet som stadig svinger og forsvinner rett foran oss, og hvor retningslinjene for å omtale denne virkeligheten endrer seg like raskt, gir Årets kritikk plass til lange tanker.

«Den ultimate tragedien» tar opp i seg andre stemmer, perspektiver og sammenhenger, og analyserer sin egen samtid som en gresk tragedie. Tekstens gjennomgang av verk bygger både på egne observasjoner og sitater fra andre kritikere. Slik blir teksten også indirekte et forsvar for kritikken som en kollektiv tenkning i forlengelsen av verket. Ved å inkludere andres observasjoner og analyser i teksten, og deretter bygge videre på dem, åpner teksten opp for at leseren fortsetter denne prosessen. Dette er en forbilledlig måte å inkludere andre kritiske tekster i sin egen tekst, og samtidig ha et eget, tydelig argument. Årets tekst berømmes for måten den bygger på en kollektiv praksis hvor de ulike forestillingene og meningene om disse kommer sammen i en større helhet.

De nominerte til Årets kritikk 2018/2019 var:

 • Filip Roshauw: «Blant mumriker og mummitroll», publisert på Periskop.no 27. august 2018Teksten er en velskrevet, faglig grundig og samtidig forbilledlig lettleselig anmeldelse som engasjerer leseren og åpner feltet barnemusikk for nye lesere.

 • Mariken Lauvstad:«Den ultimate tragedien», publisert i Norsk Shakespearetidsskrift 3-4, 2018Kritisk essay som ved hjelp av et rikt tilfang av kilder ikke bare er en kritikk av et enkeltstående verk, men en analyse av hvordan klimaendringene aktualiseres i kunsten.

 • Ilse Ghekiere:«Hoomanism», publisert i Norsk Shakespearetidsskrift, 31. mars 2019En faglig forankret anmeldelse hvor kritikerens posisjon og erfaringer blir gjort tilgjengelig for leseren gjennom at kritikeren synliggjør egen ambivalens og tvil, og som videre viser hvordan analyse av makt og privilegier virker inn på persepsjonen av kunst og kunstnere.

Les mer om utdelingen av Årets kritikk

 

Juryen har bestått av:

 • Anette Therese Pettersen (juryleder), danse- og teaterkritiker

 • Solveig Styve Holte, danser og koreograf

 • Kristian Lykkeslet Strømskag, dramaturg og påtroppende teatersjef ved Teatret Vårt, utnevnt av NTO

 • Magnus Andersson, musikkritiker, utnevnt av Festspillene i Bergen

 • Goro Tronsmo, scenekunstkritiker og kunstner, fjorårets vinner

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du motta nyhetsbrev?