Ny rekord for Festspillene i Bergen

  • Hjem
  • Festival
  • 2020-og-tidligere
  • Artikler
  • Ny Rekord For Festspillene I Bergen
04. juni 2014

Festspillprogrammet har engasjert bredt og årets festspill har enda høyere salgstall enn toppåret 2013.

– En viktig ambisjon har vært å høvle ned tersklene og engasjere bredere, og det ser det ut til at vi har lykkes med, sa festspilldirektør Anders Beyer i sin oppsummering på årets siste festspilldag.

Foreløpige tall viser at det er solgt flere billetter i 2014 enn i fjor, hvor det også var rekordhøye tall. Medregnet nestsiste festspilldag, var salgstallet på 31 324. (Dette er ikke medregnet sponsor- og fribilletter.) Antallet er ca. 2000 flere billetter enn sluttresultatet i fjor. Årets totale besøkstall, som inkluderer alle gratisarrangement inne og ute, er ikke klart ennå. I fjor lå dette på 84.000.    

Festspillprogrammet rommet rundt  245 arrangement, og Beyer viste til at flere av disse har nådd nye publikumsgrupper. Samarbeidene med for eksempel unge kreative miljøer i Bergen om en stor utekonsert og arrangement med Norsk forfattersentrum Vestlandet, Det felles innvandrerråd i Hordaland og Kolibri – Children at Risk Foundation, har vært svært populære. Familiekonserten med Datarock og 400 barnekorister og visningen av Metropolis-filmen, tonesatt av BIT20 Ensemble, er også eksempler på arrangement som har skapt et nytt festspillpublikum.

– Samtidig som vi skal ha prosjekter med bred appell, skal vi selvsagt også ha rom for det smale og det som er Festspillenes hjørnestein: den klassiske musikken, sa Anders Beyer, som tiltrådte som festspilldirektør i august 2012.

I år har konsertrekken i Håkonshallen vært nesten helt utsolgt, og avslutningskonserten med Svenska kammarorkestern og Leif Ove Andsnes’ to konserter likeså. 

Festspillene har også som mål å være en sentral møteplass der samfunnsspørsmål tas opp til diskusjon. Årets festival har vakt mye oppmerksomhet med prosjekter som Kardemomyang, Manifest 2083og de ulike prosjektene med Pussy Riot.

– Både gjennom kunstprosjektene og de ulike møtene som de involverte hadde med blant annet skoleelever, innsatte i fengsel, politikere og publikum, har Festspillene bidratt til meningsutveksling både før, under og forhåpentligvis også etter festivalen. En rød tråd i årets festspillprogram var grunnlovsjubileet og tematikk som demokrati og identitet, og flere interessante problemstillinger er blitt diskutert i kjølvannet av det kunstneriske programmet, sier festspilldirektøren.

Om neste års program kunne han røpe at det satses både på internasjonale samproduksjoner og på talentutvikling. I tillegg har første fase av Folkets festspillscene, hvor det blir skapt teater av folks personlige historier, allerede startet. I 2015 står også Bergen Filharmoniske Orkester sentralt i programmet, som en markering av deres 250-årsjubileum.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du motta nyhetsbrev?