Ut av adelskapet

  • Hjem
  • Festival
  • 2020-og-tidligere
  • Artikler
  • Ut Av Adelskapet
Av: 
Av: Ingvild Bræin
31. mai 2012

I Ole Anders Tandbergs «Jeppe på berget» er hovedpersonen arbeiderklassehelt, mens kritikken rammer adelen med sine nedarvede privilegier.

– Hvis man tenkte seg at man tok en mann fra gaten i dag, ga ham en leilighet, fikk ham til å tro at han var en annen, så til å tro på at han var død, og på at det dermed virkelig finnes en gjenoppstandelse, bare for å kunne le av ham, ja, så er det ondt. Skadefryden er den eneste gleden her, og jeg opplever at Jeppe kommer ut av det som ødelagt, sier den norske regissøren Ole Anders Tandberg, som satte opp Jeppe på berget til stor begeistring på Stockholms stadsteater i fjor høst. Nå kommer forestillingen til Festspillene.

Dagens Sverige

«Jeppe på berget är en fantastisk teaterhappening. Effektfull och närmast undergångsvacker scenografi, härliga kontraster och ekon från sekel av moraldiskussioner.» skriver Svenska Dagbladet om Tandbergs oppsetning, som er lagt til dagens Sverige. Her møter vi Jeppe i et skånsk vinterlandskap, ifølge Tandberg noe av det mest angstfremkallende som fins, med sine iskalde, forblåste og øde sletter. John Lennons Power to the PeopleWorking Class Hero og Imagine får ellers en spesiell betydning, siden Jeppe for Tandberg er nettopp en arbeiderklassehelt.

– Det må jo være et av de første stykkene i verden hvor en proletær, en eiendomsløs, er hovedperson, sier Tandberg.

Skattelettelser til de rike

En av moraldiskusjonene i hans oppsetning berører det svenske adelskapet, siden det nå engang er baronen (eller her: greven) og hans menn som driver ap med Jeppe. Som etter en av hans fyllekuler, når de har plassert ham i baronens seng, innbiller ham at han er baron.

– Selv om Holbergs struktur er beholdt, har oversetter Lucas Svensson gitt stykket en sterkt modernisert språkdrakt. I tillegg er «Å være eller ikke være»-monologen fra Hamlet trukket inn, sammen med en god del tekst fra boken Jorden de ärvde av Björn af Kleen: en journalistisk bok som bygger på intervjuer med svenske godseiere. Det svenske adelskapet har gjennom tidene arvet makt, penger og eiendommer, og fremdeles fungerer det slik at den eldste sønnen overtar alt. Kleens bok forsøker bl.a. å kartlegge hvordan denne loven blir praktisert av svenske myndigheter i dag. Den sosialdemokratiske regjeringen har gitt adelen skattelettelser, altså gjort livet lettere for dem, under en lov om fritak av formuesskatt på såkalt «arbetande kapital». Typiske områder av «arbetande kapital» er det som berører jord og skog.

– Så det ligger en kritikk av dette systemet i ditt stykke?

– Kritikk, vel, jeg vil heller si et hat mot de rike. Mot adelsklassen som i dette tilfellet får for seg at de skal finne på noe slikt mot Jeppe bare fordi de ikke har annet å ta seg til. Men så våkner jo de samme egenskapene i Jeppe, når han tror han er greve. Dermed ser vi at makt korrumperer, siden han fornedrer og skader andre like ille selv, i egenskap av å «være» greve, sier Tandberg.

Drev gjøn med alle

På spørsmålet om hvem nå egentlig Holberg selv drev ap med – Jeppe eller de som utsatte Jeppe for peket – har ikke Tandberg noe vanntett svar. Men mest tror han at Holberg ville arrestere Jeppe, bonden som burde blitt ved sin lest. Holberg var selv høyt på strå, rik og konservativ. Men regissøren mener også at Holberg drev gjøn med alle mennesker, fordi han i grunnen ikke hadde noen utstrakt tro på mennesket.

– Jeg opplever Holberg som en pessimist. Han beskriver menneskene slik de er – og mennesket i Holbergs øyne, opplever jeg, er uhederlig, forfengelig og maktsykt.

– Hvorfor drikker Jeppe i din forestilling?

– Fordi han er avhengig. Eller man kunne svare som Georg Johannessen: «Jeppe drikker fordi alle drakk på den tiden». Men et viktig spørsmål er jo: Hvorfor klarer han ikke å bryte med avhengigheten? Fordi han ikke vil. Det trygge for ham er å være i det miserable. Når han har det jævlig har han det best, da er det ingen forandring, sier Tandberg.

FAKTA/JEPPE PÅ BERGET

• «Jeppe paa Bierget eller den forvandlede Bonde» kom ut i 1722. Ludvig Holberg skrev i alt 26 komedier.

• Ludvig Holberg er født 1684 i Bergen. Han gikk på latinskolen i Lille Øvregate, men dro til København da skolen ble ødelagt i bybrannen 1702. Han døde 1754 i København.

• Ole Anders Tandberg (f. 1959) er norsk teaterregissør som bor og arbeider i Stockholm. I Norge er han mest kjent for dramatiseringer av norske forfattere: Tarjei Vesaas, Kjell Askildsen, Alf Prøysen og Tor Ulven.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du motta nyhetsbrev?