Foto: Thor Brødreskift

Åpner flere nye dører

  • Hjem
  • Festival
  • 2021
  • Artikler
  • Åpner Flere Nye Dører
Av: 
Av: Erlend Otterå
19. april 2021

Låtskriverkurs med minoritetskvinner og samtidsdans for mennesker med demens. Med støtte fra Kavlifondet, fortsetter Festspillkollektivet å skape nye arenaer for deltakelse og opplevelser i kulturlivet.

Festspillene ønsker å formidle kultur til flest mulig, og jobber hele tiden for å nå ut til nye publikumsgrupper. Kavlifondet har støttet dette arbeidet i en årrekke, blant annet gjennom billettgaver og støtte til gratisarrangement utendørs og til den flersidige satsingen Festspillkollektivet.

– Kavlifondet er stolt av det årelange samarbeidet med Festspillene om å gjøre kultur tilgjengelig for så mange som mulig. Vår støtte er en del av Kavlifondets mål om at flest mulig skal få tilgang til å oppleve, utøve og skape kultur. Kultur er viktig for god livskvalitet og psykiske helse, og det er en viktig del av det å være inkludert i fellesskapet. At folk fra hele vårt samfunn er til stede blant publikum gjør også kulturlivet rikere, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

Aktiviteter for sykehjem og fengsel

Festspillkollektivet ble startet opp i 2017 gjennom støtten, og jobber gjennom hele året med å arrangere aktiviteter for mennesker som av ulike grunner synes det er vanskelig å oppsøke byens kulturtilbud. Blant annet har de gjennomført arrangement på sykehjem, dagsentre, fengsel og asylmottak.

– Noen mennesker er av ulike årsaker forhindret i å oppsøke ulike kulturarenaer, noe som har vært spesielt aktuelt under pandemien og mange har kjent på ensomhet og isolasjon. Da synes vi det er flott å kunne bidra til å bringe kulturopplevelser ut til mennesker gjennom samarbeidet med Festspillkollektivet, sier Iversen.

Skaper kulturopplevelser sammen

Til tross for utfordringene pandemien forårsaker, er Festspillkollektivet for øyeblikket i sving med flere prosjekter, som kor- og låtskrivingskurset sammen med Papillon, en multikulturell møteplass for unge mennesker. Deltakerne er med på workshops, for tiden gjennomført digitalt, før det hele skal toppes i en konsert med både innøvd materiale og egenkomponert musikk. 

“Kultur er viktig for god livskvalitet og psykisk helse, og en viktig del av det å være inkludert i fellesskapet.”

- Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet

Festspillkollektivet har også et samarbeid i år med dansekompaniet Carte Blanche om å utvikle workshops og forestillinger for personer på autismespekteret og for mennesker som lever med demens. Andre prosjekter i år er klubbkonseptet Jungelen, som skal besøke arenaer for unge med utfordringer i hverdagen og Flerkulturelt mannstreff, og konserter med Åse Britt Jakobsen og Bjørn Tomren på utradisjonelle scener. 

I Festspillkollektivet får flere av deltakerne mulighet til å skaffe seg erfaring fra musikkindustrien gjennom å styre programmeringen og produksjonen av sine egne arrangement sammen med Festspillene. De involverte artistene lærer også mye av å samarbeide med andre mennesker og organisasjoner enn de vanligvis gjør. 

– Festspillene ønsker å bidra til at så mange som mulig kan ha gode kulturopplevelser i livet sitt. Festspillkollektivet er en god måte å skape noe sammen med mennesker som ikke kan oppsøke kulturtilbud selv, sier festspilldirektør Anders Beyer, og legger til:

– Vi er svært takknemlige for den årelange støtten fra Kavlifondet. Den gjør at vi kan satse stort på prosjekter som Festspillkollektivet over tid, sier Beyer.

Les mer om Festspillkollektivet, nåværende og tidligere prosjekter her (siden er under oppdatering) 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du motta nyhetsbrev?