Aslak Heika Hætta Bjørn. Foto: Anne Henriette Nilut/NSR

Aslak Heika Hætta Bjørn har skrevet Årets kritikk

  • Hjem
  • Festival
  • 2022
  • Artikler
  • Aslak Heika Hætta Bjørn Har Skrevet Årets Kritikk
27. mai 2022

Årets kritikk 2021/2022 er Aslak Heika Hætta Bjørn: «Svaret er land», publisert på Scenekunst.no 4. februar 2022. Det er en kritikk av det samiske verket Vastadus Eana - The Answer is Land, som hadde premiere under Festspillene i Nord-Norge i fjor.

For dette mottar Hætta Bjørn (bildet) et reisestipend på kr 15 000. Vinneren ble annonsert under Festspillene i Bergen i går, torsdag 26. mai.

Utdelingen av Årets kritikk arrangeres av Norsk kritikerlag i samarbeid med Festspillene i Bergen, som bekoster stipendet, og Norsk teater- og orkesterforening, som bekoster juryutgiftene. Juryen er utpekt av arbeidsutvalget i Kritikerlagets seksjon for teater, musikk og dans, samt ett medlem foreslått av Festspillene og ett medlem foreslått av NTO.

Juryens begrunnelse:

Prisen for Årets Kritikk 2021/2022 går til «Svaret er land», skrevet av Aslak Heika Hætta Bjørn. Kritikken, som ble publisert 04.02.2022 på Scenekunst.no, utmerker seg med sin særdeles kunnskapsrike inngang til det sjangeroverskridende samiske verket Vastadus Eana - The Answer is Land. Verket, som er utarbeidet av koreograf Elle Sofe Sara i samarbeid med medvirkende samiske kunstnere, hadde premiere under Festspillene i Nord-Norge i 2021.

«Svaret er land» er en utvidende kritikk som åpner opp den sjangeroverskridende forestillingen for lesere uten samisk tilknytning eller særlig kjennskap til samisk kultur. Bjørn demonstrerer betydningen av egenerfaring og dybdekunnskap som relevant kompetanse for nyansert kunstkritikk. Verket kontekstualiseres på en måte som gir leseren økt innsikt i hvordan forestillingens sceniske, rytmiske og koreografiske virkemidler er tett forbundet med samisk kulturarv.

I tillegg gir kritikken leseren en bedre forståelse av det politiske bakteppet for forestillingen, nemlig utfordringene i de samiske områdene i dag. Med et billedrikt og presist språk bringer Hætta Bjørn oss nær ikke bare reindriften og vidda, men også selve forestillingens særpregede og sjangeroverskridende formspråk.

Teksten favner finstemt de sanselige fornemmelsene forestillingen skaper, og hvordan verket etablerer en fellesskapsfølelse mellom utøvere og publikum. Årets jury har vektlagt å løfte frem en tekst som er produsert under den jevne kritikerens arbeidsbetingelser.

Hætta Bjørns kritikk fremstår dessuten særlig aktuell i en tid der samisk kunst opplever styrket anerkjennelse, ikke bare her i Norge, men også internasjonalt – hvor for eksempel nettopp Vástadus Eana turnerer flere kontinenter.

De nominerte til Årets kritikk 2021/2022 var:

Elise Dybvig: «Begravelse! Helvede, så stiligt!», publisert i Morgenbladet 09.07.2021

En original, intelligent og særpreget tekst med en unik inngang til ytringsfrihetsdebatten som preget scenekunstfeltet et stykke inn i 2021. Dybvig tar leseren med i Per Inge Torkelsens begravelse og binder sin opplevelse av begravelsen sammen med faglig og filosofisk drøfting av humor, ytringsfrihet og kunstnerisk frihet. Med respekt, humoristisk brodd og et overskuddspreget språk hever skribenten seg over debattens skyttergraver og klarer på upretensiøst vis å sette fingeren på noe av det ytringsfrihet dypest sett handler om.

Aslak Heika Hætta Bjørn: «Svaret er land», publisert på scenekunst.no 04.02.2022

«Svaret er land» er en utvidende kritikk som åpner opp den sjangeroverskridende forestillingen Vástadus Eana for lesere uten samisk tilknytning eller særlig kjennskap til samisk kultur. Her kontekstualiseres verket på en måte som gir leseren økt innsikt i forestillingens ulike virkemidler og bedre forståelse for det politiske bakteppet - utfordringene i de samiske områdene i dag. Med et billedrikt og presist språk bringer Hætta Bjørn oss nær ikke bare reindriften og vidda, men også selve forestillingens særpregede og sjangeroverskridende uttrykk.Hedda Fredly: «Ulidelig julehvitt», publisert i Dagbladet 10.11.2021

Med skarpe argumenter og spisset penn tar denne kritikken et kraftig oppgjør med det “safe” og kommersielt motiverte juleteatermaskineriet for barn. Med et kompetent blikk, mangfoldsbevissthet og barnet i fokus inkorporerer skribenten både institusjonskritikk og rettighetsproblematikk i anmeldelsen. Det er sjelden anmeldelser av scenekunst for barn/familieforestillinger når en slik temperatur, men det er både riktig og viktig at det i blant skjer på vegne av en særdeles viktig gruppe kulturkonsumenter.

Juryen har bestått av:

  • Mariken Lauvstad (juryleder), scenekunstkritiker i Morgenbladet

  • Grace Tabea Tenga, scenekunstkritiker i Klassekampen og utøvende danser

  • Knut Ove Arntzen, kritiker og professor i teatervitenskap, utnevnt av Festspillene i Bergen

  • Valborg Frøysnes, skuespiller, skribent og teatersjef ved Kilden teater, utnevnt av NTO

  • Hilde Halvorsrød, musikkritiker, fjorårets vinner

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du motta nyhetsbrev?