Stortingsbygningen. Foto: Stortinget

Leser hele rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen på scenen

  • Hjem
  • Festival
  • 2023
  • Artikler
  • Leser Hele Rapporten Fra Sannhets- Og Forsoningskommisjonen På Scenen
26. april 2023

En høytlesning av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport vil fremføres og strømmes live fra Nationaltheatret torsdag 1. juni. Lesedugnaden involverer en rekke kjente profiler og vil ta over 30 timer.

1. juni 2018 oppnevnte Stortinget en kommisjon for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner. I 2019 ble også skogfinnene tatt inn. Kommisjonens oppgave har vært å kartlegge norske myndigheters politikk og virksomhet overfor disse gruppene, undersøke ettervirkninger av politikken samt legge fram tiltak som kan skape større likeverd mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen.

1. juni 2023 skal rapporten legges fram for Stortinget, til stor interesse fra hele Norge. For hva er vårt selvbilde som demokrati? Hvordan har vi tatt vare på våre minoriteter?

Kvääniteatteri har sammen med Nationaltheatret og Festspillene i Bergen tatt initiativ til en nasjonal forsoningsdugnad, en scenisk lesning av kommisjonens rapport – fra perm til perm – fra Nationaltheatrets hovedscene. Arrangementet har fått navnet Norge lytter, og lesningen vil foregå gjennom natten i over et døgn og sendes direkte på NRK.

Stor symbolsk betydning

– Den norske befolkningen må få høre sannheten om og konsekvensene av norske myndigheters politikk og behandling av samer, kvener, norskfinner og skogfinner. Det er på tide å lytte. Først kommer sannheten, så alle tiltak som kan bidra til forsoning. 700 sider, 35 timer og minutt for minutt direkte på NRK fra et døgnåpent Nationaltheatret, sier Frank Jørstad, teatersjef for Kvääniteatteri.

De som står på scenen og bidrar i lesedugnaden kommer fra hele landet. Her er det blant annet kunstnere, politikere, samfunnsaktører, representanter fra institusjoner og personer i alle aldre. Joar Nango, Mikkel Gaup, Kari Slaatsveen, Solveig Kloppen, Adele Matheson Mestad, kommisjonens medlemmer og skuespillere fra Det Samiske Nasjonalteatret, Kvääniteatteri, Nationaltheatret og Hålogaland Teater er blant de som vil bidra som opplesere.

– Den symbolske betydningen av at folk fra hele Norge, fra nord til syd, samles og fremfører rapporten i sin helhet og kan følges fra stuer, sykehjem, lesesaler og forsamlingslokaler, er enorm, sier Kristian Seltun, teatersjef for Nationaltheatret.

Strømmes til Biblioteket

Lesningsdugnaden skal bidra til å løfte nasjonens urfolk og minoriteter opp på scenen; fortelle historiene, spre kunnskap og ta flere skritt mot anerkjennelse – og kanskje etter hvert også forsoning.

Forestillingen vil blant annet strømmes live til Bergen offentlige bibliotek.

– 1. juni blir en merkedag i norsk historie, og Festspillene i Bergen ønsker å bidra til at innholdet i Sannhet- og forsoningskommisjonens rapport blir kjent for så mange som mulig. Årets festspill inneholder også andre forestillinger der bakgrunnen for kommisjonens arbeid behandles kunstnerisk, og gjennom dette samarbeidet ønsker vi å rette søkelyset mot en mørk og for lenge ignorert side ved Norges historie, sier Lars Petter Hagen, direktør for Festspillene i Bergen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du motta nyhetsbrev?