Ansatte

  • Hjem
  • Festival
  • 2020-og-tidligere
  • Artikler
  • Ansatte

Festspillene i Bergen har 17,2 årsverk fordelt på 21 faste stillinger (per 31.12.2022). I tillegg bidrar et par hundre frivillige til gjennomføring av Festspillene i mai og juni.

Lars Petter Hagen festspilldirektørpost@fib.noPressehenvendelser sendes til kommunikasjonsleder Silje Vestvik.

Program og produksjon

Tonje Elisabeth Storm Peersen program- og produksjonssjef tonje@fib.no

Karoline Zurhaar Meibom Stenberg logistikkansvarlig/prosjektansvarligkaroline@fib.no

Maria Dalland Larsen prosjektansvarligmaria@fib.no

Pål Ferstad-Løland prosjektansvarligpal@fib.no

Tormod Kleiveland prosjektansvarligtormod@fib.noFrida Riisnes publikums- og frivilligansvarlig/prosjektansvarligfrida@fib.no

Marked og kommunikasjon

Nina Lauvsnes markeds- og kommunikasjonssjefnina@fib.no

Donia Lina Nilsen kommunikasjonsmedarbeiderdonia@fib.no

Line Skaar salgs- og markedsansvarlig (vikar for Helene Skoge)lines@fib.no

Helene Skoge salgs- og markedsansvarlig (i permisjon)helene@fib.no

Kjersti-Lill Sørgård salgskoordinatorkjerstilill@fib.no

Lene Therese Steimler sponsoransvarliglene@fib.no

Silje Sæterdal Bøyum kommunikasjonsrådgiversiljeb@fib.no

Silje Vestvik kommunikasjonsleder siljev@fib.no

Vanja Hoff støttespiller- og bærekraftansvarligvanja@fib.no

Administrasjon

Tom Nymark økonomi- og administrasjonssjef tom@fib.no

Dag Erik Hagesæter IT-ansvarligdag.erik@fib.no

Dorota Zaniewicz kontormedarbeiderdorota@fib.no

Karianne Mjelde regnskapsmedarbeiderkarianne@fib.no

Trude H. Claussen organisasjonssekretær / PA for Festspilldirektørentrude@fib.no

Se også årsrapportene for oversikt over alle ansatte hvert festspillår.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du motta nyhetsbrev?