Magnus Lagabøte-gudstjeneste - m/Bergen Domkor

Magnus Lagabøte-gudstjenesteMed Bergen Domkor

  • Hjem
  • Program
  • 2024
  • Magnus Lagabøte-gudstjeneste - m/Bergen Domkor
Type forestilling: 
Musikk
Varighet: 
​1 t 15 min

​Høymesse i kongens gravkirke.

Da Magnus Lagabøte bestemte hvor han ønsket å gravlegges, valgte han ikke den monumentale Kristkirken på Holmen, der levningene etter hans far, bestefar og oldefar hvilte, fornemt og tilbaketrukket. I stedet sørget han for å bli stedt til hvile midt i byen, i Olavskirken i Vågsbunnen, i dag kjent som Domkirken.  

På denne gudstjenesten markeres Kong Magnus' storverk, Landsloven, som samlet hele det norske kongeriket under én lov for 750 år siden.  

Bergen Domkor vil fremføre to a cappella-verk av Egil Hovland (1924–2013): Return my Soul og How long o Lord har tekst fra henholdsvis Salme 116 og 13. Begge har en bibelsk inngang til «de fire søstrene» i Lagabøtes landslov: Miskunn, sannhet, rettferdighet og fredsommelighet. 

«De fire søstrene er Miskunn, Sannhet, Rettferdighet og Fredsommelighet. Miskunn plikter å påse at det ikke kommer vondskap eller hat i dommer. Sannhet skal passe på at løgn ikke blir båret fram. Rettferdighet plikter å påse at urett ikke gjør skade på rettferdige dommer. Fredsommelighet plikter å påse at ingen blir idømt en hard fellende dom med vrede, inntil rett dom faller.» – Fra Landslova, fjerde bolk kapittel 18

Foto: Tuva Åserud

Informasjon

​Jubileet for Magnus Lagabøtes landslov fra 1274 markeres også med en konsert i Håkonshallen med Bergen Domkor og folkemusikktrioen Østerlide, og med en rundtur i kongens kastell, nemlig Rosenkrantztårnet.

Medvirkende

  • Bergen Domkor

Musikk av

  • Hovland

Verksliste

Egil Hovland (1924–2013)
Return my Soul

How long, O Lord?

Støttet av

​Vestland fylkeskommune

Arena

Bergen Domkirke

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du motta nyhetsbrev?