Festspillkollektivet i 2018

 • Hjem
 • Festival
 • 2020-og-tidligere
 • Artikler
 • Festspillkollektivet I 2018
31. desember 2018

Festspillkollektivet brakte i 2018 Festspillene i Bergen til en rekke møteplasser.

Barn og unge<br>

 • Teaterproduksjonen Romeo og Julie besøkte ungdom på Hyssingen produksjonsskole og Fellesverket aktivitetshus (Røde Kors).

 • Den store reisen besøkte barn i Kirkens Bymisjon Bamsehiet og på Ny-Krohnborg skole.

 • Kling klang besøkte småbarn i Kirkens Bymisjons åpne barnehage på Slettebakken og på Røde Kors sitt krisesenter. Kling klang besøkte også Tveiterås skole, en spesialskole for barn og unge med psykisk utviklingshemming, autisme eller lærevansker.

 • Heidi Marie Vestrheim brakte musikk og eventyr til unge pasienter ved Barne- og ungdomsklinikken på Haukeland.

Eldre voksne

 • Beatrice Allegrenti Dance Theatre tilbød danseaktiviteter på demenssentrene ved Røde Kors sykehjem og Fyllingsdalen sykehjem. Beboerne ble inviteret til å delta aktivt på egne premisser.

 • Catharina Chen (fiolinist) og Jie Zhang (pianist) fremførte ulike verk på Hordnestunet sykehjem, Enkers Aldershjem og Lyngbøtunet.

Andre

 • I november vil jazztrioen, Building Instrument, opptre i Robin Hood Huset, et møtested for NAV-brukere, nettverkssøkende og økonomisk vanskeligstilte. Building Instrument vil også opptre på Vardesenteret på Haukeland, et tilbud for kreftpasienter og pårørende.

 • Heidi Marie Vestrheim opptrådte i Hallvardstuen, som er et lavterskeltilbud for mennesker i aktiv rus.

 • Miss Tati returnerte til Bergen Fengsel som del av et større prosjekt hvor de innsatte produserte og opptrådte i en en-dags festival.

Artist residencies<br>

Festspillkollektivet inviterer musikere og kunstnere til å samarbeide med ulike grupper mennesker og organisasjoner/institusjoner på prosjekter som går over lengre tid gjennom Artist Residencies.

Innsatte i Bergen Fengsel samarbeidet med lokale musikere i å lede, produsere og opptre i en en-dags festival for alle i fengselet.

Sang og eventyr

Gjennom hele 2018 vil korleder Ruth Nonseid og artist Katrine Meisfjord samarbeide med flyktninger og migranter i et sang- og historiefortellerprosjekt. Prosjektet er en del av et nettverks- og integrasjonsinitiativ i samarbeid med Papillon Bergen – et møtested for minoritetsjenter og -kvinner.

The Freedom Room: A Symposium on Socially Engaged Arts 

Festspillkollektivet samproduserte et symposium i samarbeid med universiteter og høgskoler på Vestlandet: KMD, UiB, UiS and HVL.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du motta nyhetsbrev?