Bjørn Tomren Holdt To Konserter I Bergen Fengsel Og En Konsert På Sandviken Sykehus I Regi Av Festspillkollektivet Våren 2022. Her Fra Opptreden I Bergen Fengsel. Foto: Thor Brødreskift.

Festspillkollektivet

  • Hjem
  • Festival
  • 2022
  • Artikler
  • Festspillkollektivet

Festspillkollektivet er et kunstprogram med sosialt engasjement, og byr på både lukkede og publikumsåpne arrangement og prosjekter som foregår på andre steder enn tradisjonelle kulturarenaer.

23. august 2022

Festspillene ønsker at alle mennesker i Bergen skal ha mulighet til å oppleve og la seg inspirere av stor kunst, uavhengig av utdannelse, helse, etnisitet, funksjonsevne, alder og økonomi. Festspillkollektivet jobber målrettet for å utvikle tilbud til mennesker som opplever redusert tilgang på kunst- og kulturopplevelser.

Gjennom samarbeid med partnere som Kirkens Bymisjon, Røde Kors og Redd Barna, samt kunstnere og kulturinstitusjoner, besøker Festspillkollektivet ulike institusjoner. Vi har hatt arrangementer på sykehjem, møteplasser for rusavhengige, barnehager, sykehus, psykiatriske avdelinger, asylmottak, krisesentre, fengsel, dagsenter for voksne med lærevansker, skoler for barn med lærevansker og andre. Festspillkollektivet tilbyr også hjelp og opplæring til artister og kunstnere som del av disse samarbeidsprosjektene.

Voices of PapillonFestspillkollektivet for øyeblikket i sving med flere prosjekter, som korprosjektet Voices of Papillon, sammen med Papillon, en multikulturell møteplass for unge mennesker. Koret ble startet høsten 2021, og er en viderføring av et digitalt låtskriverkurs fra våren 2021. 

Voices of Papillon er et kor for jenter og kvinner med krysskulturell bakgrunn. I november 2021 holdt de sin aller første konsert på Bergen Kjøtt, sammen med gjesteartist Gabriela Garrubo. Vårsesongen for 2022 ble avsluttet med konsert på Bergen Internasjonale Kultursenter 20. mai, hvor den bergenske soulartisten MYRNA var med som gjest.

Koret starter opp igjen til høsten, og har plass til flere medlemmer. Mer informasjon om oppstart og påmelding kommer.

Carte Blanche Festspillkollektivet har også et flerårig samarbeid med dansekompaniet Carte Blanche om å utvikle workshops og forestillinger for personer på autismespekteret og for mennesker som lever med demens. I 2021 ble det holdt danseforestillinger og workshops med Tveiterås skole og Christiegården dagsenter, og våren 2022 ble Tveiterås skole og Christiegården invitert til danseforestillingen The Living Monument og interaktivt møte mellom publikum og dansere hos Studio Bergen.

Prosjektet for mennesker som lever med demens er under utvikling for 2022 og 2023.

Sykehjemskonserter Under festspillperioden 25. mai–08. juni fikk flere sykehjem besøk av festspillartister: Beranek holdt konserter på Lyngbøtunet og Gullstøltunet, Mogens Dahl Kammerkor sang for Fantoft omsorgssenter, Tor Jaran Apold & Sjur Hjeltnes spilte på Kolstihagen sykehjem og Søreide sykehjem, og barneteaterforestillingen Ritsj ble fremført på Sandsli bo- og aktivitetssenter for beboere og Akrobaten barnehage.

Kitchen Garden Et annet flerårig prosjekt er Kitchen Garden, et kunst- og kjøkkenhageprosjekt i samarbeid med Bergen fengsel, Bergen kunsthall og artist Stacy Brafield. Kitchen Garden er en levende skulptur skapt av kvinner som lever på innsiden av fengselet, hvor de innsatte er med på å planlegge, oppføre og drifte drivhus og kjøkkenhage på fengselsområdet. Prosjektet er tverrfaglig og favner om kunst, utdanning, bærekraft og håndverk.

Andre prosjekt Bjørn Tomren besøkte utradisjonelle scener, og spilte to konserter i Bergen fengsel og en konsert på Sandviken sykehus 22. mars. Bergens Tidende var med på ene konserten i fengselet og laget en reportasje derfra.

I tillegg er andre spennende konsept er på planleggingsblokken.

Kavlifondet Festspillkollektivet er støttet av Kavlifondet, som har 60-årsjubileum i 2022 og har støttet Festspillene siden 1972. Her kan du lese mer om samarbeidet.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du motta nyhetsbrev?